< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Közélet / Blog article: Alkotmánybírósági Hírlevél – 2019. október 25.

| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2019. október 25.

Kapcsolat fotója

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/1647/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 32.Pk.50.036/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Fővárosi Ítélőtábla 32.Pk.50.036/2019/2. sorszámú végzése alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette. Az ügyben a Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy a Fidesz, a KDNP és az Összefogás Egyesület mint jelölő szervezetek, valamint polgármester-, alpolgármester- és képviselőjelöltjei jelöltjei Érden megsértették a választás tisztaságának, a jelöltek és a jelölő szervezetek között esélyegyenlőség, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét azzal, hogy olyan kampányeszközöket használnak, amelyek arculati elemei, a választói akarat befolyásolására alkalmas módon azonosak az Önkormányzat által a Modern Városok Programban használt arculati elemekkel. A döntés ellen az érintettek nyújtottak be alkotmányjogi panaszt. Ebben kérték, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg a Fővárosi Ítélőtábla végzését, mivel az egyebek mellett sérti az indítványozók véleménynyilvánítási szabadságát és politikai tevékenységük gyakorlásához való jogát. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az ítélőtábla értelmezésében nem ismerhetőek fel az alapjogi korlátozás alkotmányosságának mérlegelési szempontjai, sőt, a döntésében nem is volt figyelemmel a jogsértőnek minősített magatartás alapjogi összefüggésére. Az ítélőtábla tehát a jogalkalmazás során az Alaptörvény 28. cikkébe ütköző módon nem az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésével összhangban járt el. Nem vette figyelembe ugyanis azt a körülményt, hogy a jelölő szervezetek és jelöltek kommunikációja a vélemény kinyilvánításának minősül, amely a szólás- és sajtószabadság védelmi köréhez tartozik. Az ítélőtábla a végzésében így kizárólag azt vizsgálta, hogy a választási plakátok „összetéveszthető jellege megállapítható-e”, és a „jelentős hasonlóság” alkalmas-e a választás tisztasága, a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, illetve a jóhiszemű joggyakorlás elvének megsértésére Ugyanakkor sem az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésének felhívása, sem az Alaptörvény 28. cikke alkalmazása nem szerepel a végzés indokolásában. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság a végzést megsemmisítette.
• AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/2106/2016.)
Az ügy tárgya: A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.Kpk.50.080/2016/4. számú végzése, és egyes jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz (építésügy)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján megsemmisítette a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság építésügyben hozott végzését. Az indítványozóknak az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben a gyermekeik osztatlan közös tulajdonában álló ingatlanán élethosszig tartó haszonélvezeti joguk állt fenn. 2015 nyarán nem hivatalos forrásból arról értesültek, hogy a szomszédos ingatlanon építkezés fog kezdődni, azonban a tervezett építkezésről egyetlen, az ingatlan tulajdoni lapján szereplő jogosult sem kapott hatósági értesítést. Az indítványozók ezért minden lehetséges hatósági és bírósági fórumon előadták az építési engedély kiadásával, illetve az eljárás jogszerűtlenségével kapcsolatos panaszukat. A hatóságok azonban a panaszokat nem vizsgálták, mert az építési engedélyről szóló közigazgatási a határozat akkor már több mint hat hónapja jogerőre emelkedett, és az indítványozók az ügyfélkörbe nem voltak bevonhatóak. Az indítványozók beadványára a Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztató levelet küldött, amelyben a hatóság megállapította, hogy az indítványozók nem minősülnek ügyfélnek. Az indítványozók nem értettek egyet a hatóság tájékoztatójában foglaltakkal, ezért bírósághoz fordultak. A bíróság a kereseti kérelmüket idézés kibocsátása nélkül elutasította azzal, hogy a döntés fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett, valamint a tájékoztató nem minősül az ügy érdemében hozott döntésnek, így azzal szemben közigazgatási per nem kezdeményezhető. Az indítványozók fellebbezése nyomán eljáró másodfokú bíróság a végzést hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította. A megismételt eljárásban született meg az alkotmányjogi panaszban megsemmisíteni kért végzés, amely a kormányhivatal tájékoztatójával szemben előterjesztett felülvizsgálati kérelmet elutasította. Az indítványozók álláspontja szerint a végzés és a sérelmezett jogszabályi rendelkezések alkalmazása révén sérült egyebek mellett a tisztességes hatósági eljáráshoz való joguk és a jogorvoslathoz való joguk. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az ügyféli jogállást érintően a hatóság által kiadott állásfoglalás, amely a szabályszerű értesítés vizsgálata nélkül, az eltelt időtartamra hivatkozással utasította el az indítványozók ügyféli jogállásra irányuló kérelmének vizsgálatát, nem biztosított lehetőséget az indítványozók számára a törvényben garanciális előírásként rögzített önálló jogorvoslati út igénybevételére. Ezáltal elzárta az indítványozókat a tényleges és hatékony jogorvoslat lehetőségétől, amely alapjogsérelem érdemben befolyásolta a bíróság döntését, és sértette az indítványozók tisztességes eljáráshoz való jogát és a jogorvoslathoz való jogát. Az Alkotmánybíróság ezért a bírói döntést megsemmisítette.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/345/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 44.Pf.635.063/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (használati díj iránti per)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról  (IV/670/2019.)
Az ügy tárgya: A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem befogadása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról  (IV/296/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.21.124/2018/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyermek jogellenes elvitele)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról  (IV/2147/2017.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 122.P.25.955/2016/4. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.25.885/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (saját nyilatkozatot tartalmazó okirat ellenjegyzése ügyvédként)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról  (IV/700/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 106.K.30.511/2018/23. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szakértői névjegyzék)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról  (IV/238/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.22.404/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pertárgy értéke)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról  (IV/127/2019.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 42.K.27.586/2018/8. számú ítélete és jogszabályi rendelkezés elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási eljárás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról  (IV/601/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.212/2018/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvényessé nyilvánítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról  (IV/120/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.921/2018/4-II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról  (IV/299/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.22.271/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jogorvoslathoz való jog)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról  (IV/697/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.132/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (túlszolgálati díj; készenléti pótlék)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról  (IV/739/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.21.244/2017/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (díjfizetés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról  (IV/1207/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.282/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; becslés)

Leave a Reply 95 megnézve, 1 alkalommal mai nap |