< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Botrány! – Kövér László elszólta magát, Orbán őrjöng, retteg a leleplezéstől//Scandal! – László Kövér spoke up, Orban is mad, afraid of being revealed

| Mobile | RSS

Botrány! – Kövér László elszólta magát, Orbán őrjöng, retteg a leleplezéstől//Scandal! – László Kövér spoke up, Orban is mad, afraid of being revealed

Tégy a kormánypropaganda ellen:

  • 1K

Kövér László vette a bátorságot ahhoz, hogy október 22-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről üzenje meg a forradalom kitörésének évfordulóját ünneplő országnak…

Kövér László vette a bátorságot ahhoz, hogy október 22-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről üzenje meg a forradalom kitörésének évfordulóját ünneplő országnak, hogy ameddig ők lesznek hatalmon, addig Magyarországon nem lesz jogállam.

A házelnök ezzel teljessé tette Orbán Viktor tusványosi beszédét, most már mindenki számára világos lehet, hogy milyen illiberális államot akar a Fidesz.

A Magyar Országgyűlés Elnöke, Kövér László nem pályakezdő kisiparos a politika világában, pontosan tudja és érti, hogy mit mondott azon az egyetemen, ahol a jövő rendőr- és katonatisztjeit, főhivatalnokait képzik.

Amelyik demokráciában nem működik a hatalmi ágak szétválasztása, felszámolják a fékek és ellensúlyok rendszerét, ott egyeduralom, önkényuralom jön létre, azaz megszűnik a demokrácia. Ugyanis ez biztosítja, hogy egy demokratikusan megválasztott személy, párt, szervezet ne törjön egyeduralomra, ne számolja fel a demokráciát, ahogy történt ez a weimari Németországban.

A fékek és ellensúlyok rendszere a demokráciának olyan, mint az embernek a levegő. Ha nincs, ha elfogy, akkor megszűnik létezni, meghal.

Kövér kedden nem tett egyebet, mint hogy elárulta az 1956-os hősök, mártírok álmát.

Az MSZP kiáll a hatalmi ágak szétválasztása, a fékek és ellensúlyok rendszere mellett, az ’56-osok törekvése, a demokratikus, független, szolidáris magyar demokrácia mellett.

Az MSZP az uniós partnereihez fordul, és megküldi az Európai Néppártnak Kövér Lászlónak a Fidesz Választmányi Elnökének, a Magyar Országgyűlés Elnökének beszédét, amelyben beismeri, hogy semmire sem tartja a jogállamiságot.

Tóth Bertalan
az MSZP elnök-frakcióvezetője
Tégy a kormánypropaganda ellen:

Scandal! – László Kövér spoke up, Orban is mad, afraid of being revealed
October 25, 2019 | Posts | europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter news

Take action against the government propaganda:

1K
László Kövér took the courage to announce on October 22 from the National University of Public Service to the country celebrating the anniversary of the outbreak of the revolution…

László Kövér had the courage to announce on October 22 from the National University of Public Service to the country celebrating the anniversary of the outbreak of the revolution that, until they were in power, Hungary would not have the rule of law.

The President of the House completed Viktor Orban’s speech in Tuscany, and now it is clear to everyone what illiberal state Fidesz wants.

The President of the Hungarian Parliament, László Kövér, a non-career craftsman in the world of politics, knows and understands exactly what he said at the university where he is training police and military officers and senior officials of the future.

In a democracy where the separation of powers does not work, the system of checks and balances is abolished, there is monarchy and arbitrariness, that is, democracy is dissolved. This is to ensure that a democratically elected person, party, organization does not break into dominance or eradicate democracy, as happened in Weimar Germany.

A system of checks and balances for democracy is like the air of man. If it is not, if it runs out, it ceases to exist, dies.

Fat Tuesday did nothing more than betray the dream of the 1956 heroes and martyrs.

The MSZP stands for the separation of powers, the system of checks and balances, the aspirations of the ’56, for a democratic, independent, solidary Hungarian democracy.

The MSZP turns to its EU partners and sends a speech to the European People’s Party, László Kövér, Chairman of the Fidesz Board of Governors, the President of the Hungarian Parliament, in which he admits that he does not uphold the rule of law.

Bertalan Tóth
leader of the MSZP’s presidential faction
Take action against the government propaganda:

Leave a Reply 127 megnézve, 1 alkalommal mai nap |