< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Vita Az Ab elutasította a Jobbik ÁSZ-szal kapcsolatos indítványát((Der Antrag von Dispute Ab für SAO wurde von Ab abgelehnt

| Mobile | RSS

Vita Az Ab elutasította a Jobbik ÁSZ-szal kapcsolatos indítványát((Der Antrag von Dispute Ab für SAO wurde von Ab abgelehnt

A Jobbik ellenőrzése nyomán több mint 600 millió forintos fizetési felszólítást intézett a párthoz, amely emiatt bírósághoz fordult.

nyomtatás
betűméret

Az Alkotmánybíróság (Ab) honlapján csütörtökön közzétett határozatával elutasította a Jobbik indítványát, mely az Állami Számvevőszékre (ÁSZ) vonatkozó törvény, illetve két bírósági döntés alkotmányosságát vitatta. Ugyanakkor az Ab alkotmányos követelményként megfogalmazta, hogy az ÁSZ megállapítása nyomán indult eljárások ellen jogorvoslatnak és érdemi bírói felülvizsgálatnak van helye.

Az Ab döntésének előzménye, hogy az ÁSZ a Jobbik ellenőrzése nyomán több mint 600 millió forintos fizetési felszólítást intézett a párthoz, mely emiatt bírósághoz fordult. A Jobbik keresetét azonban a bíróságok visszautasították, mert álláspontjuk szerint annak elbírálására nincs hatáskörük. Ezután fordult a Jobbik az Ab-hez a tisztességi eljáráshoz, illetve jogorvoslathoz való alkotmányos jogának sérelmére hivatkozva.

Az Ab kimondta: bár az ÁSZ-nak nincs hatósági jogköre, szankciókiszabási hatásköre, jelentése pedig nem hatósági jogkörben elfogadott döntés, az közvetve mégis vitatható bíróság előtt. Ugyanis az ÁSZ fizetési felhívását követően a Magyar Államkincstár hoz döntést a párt központi költségvetési támogatásának csökkentéséről, és az államkincstár döntése ellen már van helye jogorvoslatnak. Az így indult közigazgatási perben érvényesül a szabad bizonyítás elve, azt pedig egyetlen jogszabály sem tartalmazza, hogy az ÁSZ megállapításai közigazgatási perben megdönthetetlen kötőerővel rendelkeznek. Az ÁSZ megállapításai alapján indult végrehajtási jellegű közigazgatási cselekmények jogszerűségét tehát erre irányuló kereset alapján a bíróság érdemben – a cselekmény jogalapjára és összegszerűségére is figyelemmel – vizsgálhatja.

A konkrét ügyben azonban a Jobbik nem az államkincstár, hanem az ÁSZ ellen indított közigazgatási pert, ezért az Ab az ÁSZ-ról szóló törvény egyik rendelkezésének megsemmisítésére irányuló kérelem mellett a bírói döntések alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt is elutasította.

Az ügyben eljáró 13 alkotmánybíró közül öt – Czine Ágnes, Hörcherné Marosi Ildikó, Pokol Béla, Schanda Balázs és Szalay Péter – fogalmazott meg különvéleményt.

fecsego.eu/ma.hu

Der Antrag von Dispute Ab für SAO wurde von Ab abgelehnt

  1. November 2019 | Beiträge | Verfassungsgericht, Aktuelle Nachrichten, Veranstaltungen, Gericht / Staatsanwaltschaft / Szeged-Jury, EU-Presseraum, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News

Nach der Kontrolle von Jobbik stellte er der Partei Zahlungsansprüche in Höhe von mehr als 600 Millionen US-Dollar aus, die dann vor Gericht gingen.

Mit einem Urteil, das am Donnerstag auf der Website des Verfassungsgerichts (AB) veröffentlicht wurde, lehnte es den Antrag von Jobbik ab, mit dem die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes über das State Audit Office (SAO) und zwei Gerichtsentscheidungen angefochten wurden. Gleichzeitig stellte AB als verfassungsrechtliches Erfordernis fest, dass es einen Rechtsbehelf und eine inhaltliche gerichtliche Überprüfung von Verfahren geben sollte, die aufgrund der Feststellung des ORKB eingeleitet wurden.

Es ist ein Vorläufer der Entscheidung von Ab, dass das ORKB nach der Prüfung von Jobbik der Partei Zahlungsansprüche in Höhe von mehr als 600 Mio. HUF ausstellte, die daraufhin vor Gericht gingen. Die Klage von Jobbik wurde jedoch von den Gerichten abgelehnt, weil sie der Ansicht waren, dass sie nicht für die Anhörung zuständig waren. Dann wandte er sich an Jobbik Ab und machte eine Verletzung seines verfassungsmäßigen Rechts auf ein faires Verfahren und einen Rechtsbehelf geltend.

Das AB erklärte, dass das ORKB zwar nicht befugt sei, die Befugnis zur Verhängung von Sanktionen und sein Bericht jedoch keine von der Behörde getroffene Entscheidung darstelle, dass es indirekt gerichtlich angefochten werden könne. Nach der Zahlungsaufforderung der ORKB wird die ungarische Staatskasse nämlich eine Entscheidung treffen, die zentrale Budgethilfe der Partei zu kürzen. Gegen die Entscheidung der Staatskasse gibt es jetzt Raum für Rechtsbehelfe. In den auf diese Weise eingeleiteten Verwaltungsverfahren ist der Grundsatz der Beweisfreiheit maßgeblich, und das Gesetz sieht nicht vor, dass die Feststellungen des ORKB in Verwaltungsverfahren bindend sind. Daher kann das Gericht die Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten, die auf der Grundlage der Feststellungen des ORKB eingeleitet wurden, anhand einer entsprechenden Klage unter Berücksichtigung der Rechtsgrundlage und der Höhe des Gesetzes prüfen.

In diesem speziellen Fall reichte Jobbik jedoch keine Verwaltungsklage gegen die Staatskasse, sondern gegen die ORKB ein. Daher lehnte Ab auch eine Verfassungsbeschwerde ab, mit der eine Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Justiz beantragt wurde, und beantragte die Nichtigerklärung einer Bestimmung des ORKB-Gesetzes.

Fünf der 13 Verfassungsrichter – Ágnes Czine, Ildikó Hörcherné Marosi, Béla Pokol, Balázs Schanda und Péter Szalay – äußerten ihre Ablehnung.

fecsego.eu/ma.hu

Leave a Reply 19 megnézve, 1 alkalommal mai nap |