< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek / Blog article: Timothy Garton Ash: Orbán a hatalomban és a vagyonban érdekelt((Timothy Garton Ash: Orban is interested in power and wealth

| Mobile | RSS

Timothy Garton Ash: Orbán a hatalomban és a vagyonban érdekelt((Timothy Garton Ash: Orban is interested in power and wealth

Timothy Garton Ash: Orbán a hatalomban és a vagyonban érdekelt

2019. november. 15. 12:18 2019. november. 15. 12:43 Itthon

szerző: hvg.hu

Az Oxfordi Egyetem professzora azt mondta, globális antiliberális forradalom zajlik, amiben van lendület, tehát nem várható, hogy hamar kifulladna.

Timothy Garton Ash történésszel a Magyar Hang készített interjút, aki harminc éve személyesen, belülről is átélte a magyar rendszerváltás történetét. Garton Ash a korabeli demokratikus ellenzék összes vezető alakját ismerte, a Szolidaritás tagjait, Václav Havelt, Kis Jánost.

Ezek az emberek mind a barátaim voltak, akik 1989-ben világtörténelmet csináltak.

A magyar rendszerváltásról azt mondta, keserédes élmény. 1989. június 16-án ő is ott állt a Hősök terén, Nagy Imre újratemetésén, amikor „a fiatal diákvezér, Orbán Viktor elmondta híres beszédét, és visszavonulásra szólította fel a szovjet csapatokat. Annak az aranyló pillanatnak az emlékét azonban elhomályosítja mindaz, amit Orbán Viktor 2010 óta tett a magyar demokráciával.”

Megkérdezték az oxfordi professzort, hogyan ismerte meg Orbánt. Kiderült, Kis János filozófus mutatta be őket egymásnak, Orbán pedig akkor még fiatal liberális volt. „Tisztán emlékszem, hogy ő és egy kollégája egyszer bejött hozzám az Oxfordi Egyetem Európai Tanulmányok Központjába. Azt mondták, azért jöttek, hogy tanuljanak Európáról és arról, hogyan kell egy liberális demokráciát építeni – mindezt hatalmas Európa-párti és liberális lelkesedéssel.”

Ma azonban úgy néz Orbánra, mint aki alapvetően a hatalomban és a vagyonban érdekelt. Persze úgy is lehet rá tekinteni szerinte, mint egy időjósra, mert elgondolkoztat. „Vajon mi történhetett a Nyugattal, ha olyan valaki, mint ő, abban hihet, hogy a jövő az illiberális demokráciákban – ami persze egyáltalán nem demokrácia – és az autoriter rezsimekben rejlik.”

Szerinte a magyar rendszer politológiai kifejezéssel kompetitív (versengő) autoriter rendszer, az ellenzék fővárosban és a nagyobb városokban aratott győzelméről azt mondta, az bátorító, briliáns és fantasztikus.

Timothy Garton Ash: Orban is interested in power and wealth

November 16, 2019 | Posts | EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter news
Timothy Garton Ash: Orban is interested in power and wealth

November 2019. 15. 12:18 November 2019. 15. 12:43 At home

от hvg.hu

A professor at Oxford University said a global anti-liberal revolution is underway, so it’s not expected to die soon.

An interview with historian Timothy Garton Ash was conducted by the Hungarian Voice, who for thirty years personally, internally, experienced the history of the Hungarian change of regime. Garton Ash knew all the leading figures of the democratic opposition of that time, members of Solidarity, Vaclav Havel, and János Kis.

These people were all my friends who made world history in 1989.

He said about the change of the Hungarian regime a bitter-sweet experience. On June 16, 1989, he also stood in the Heroes’ Square at the re-burial of Imre Nagy, when “the young student leader Viktor Orbán gave his famous speech and called on the Soviet troops to retire. However, the memory of that golden moment is obscured by everything that Viktor Orbán has done with Hungarian democracy since 2010. ”

The Oxford professor was asked how he met Orban. It turned out that the philosopher János Kis introduced them to each other, and Orban was a young liberal at the time. “I clearly remember that he and a colleague once came to me at the Oxford University Center for European Studies. They said they came to learn about Europe and how to build a liberal democracy – all with enormous pro-European and liberal enthusiasm. ”

Today, however, he looks at Orbán as one who is basically interested in power and wealth. Of course, he can be seen as a weatherman because he thinks. “What could have happened to the West, if someone like him could believe that the future lies in illiberal democracies – which, of course, are not democracy at all – and in authoritarian regimes.”

He said the Hungarian system was a competitive (competing) authoritarian system in political terms and said it was encouraging, brilliant and fantastic about the victory of the opposition in the capital and larger cities.

Leave a Reply 103 megnézve, 1 alkalommal mai nap |