< Böngészés > Főoldal / Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, GFHF hallgatói blogja / Blog article: Komment a javából Baksról avagy a választási szabálysértések((A comment on the good of Baks, or electoral irregularities

| Mobile | RSS

Komment a javából Baksról avagy a választási szabálysértések((A comment on the good of Baks, or electoral irregularities

Komment a javából Baksról avagy a választási szabálysértések

Egy érdekes vélemény érkezett.

Sajnos nem tudom megjelentetni, – csak kiemelek belőle, mivel közérdeki tájékoztatás- mivel engem nem érdekel Baks, sem a lakosai. Nem fogom támogatni, sem Baksot, sem a lakosait, ha kikérik a szerkesztőségünk véleményét!

Szabálysértések:

– Abban igaza van, hogy a létrejövő visszaélésekért a jegyző a felelős, aki nem a választás tisztaságát védte, hanem Búza Zsoltét! Ez önmagában törvénysértés!

– Abban is igaza van, a sorsolás időpontját is „elfelejtették közölni a választókkal, illetve a baksi emberekkel”, Ergo: kizárták a nyilvánosságot törvénytelenül, hogy ne derüljenek ki a visszaélések

– Abban is igaza van, hogy a jelöltekre szavazott  jelenléti ívről több szavazatokat lehúztak, alaki, formai hibákra hivatkozva /kötelesek lettek volna indokolni a lépéseiket szerkesztő/

– Abban is igaza van, hogy szabálytalan volt, illetve Búza Zsolt visszaélt a beosztásával azzal, hogy a választás előtti négy napban rendezte a bálokat, az ingyen kajákat, a töpörtyű fesztivált, a nyugdíjasok „világtalálkozóját” a romákról már nem is beszélve!

– Abban is igaz a van, a Mária Telepről irányított  befolyásolás is törvénytelen volt s attól a személytől aki el van tiltva a közügyektől! – hatással volt- van a romákra akiket hazugságokkal szédített  / a kommentelő is roma: szerkesztő/

Abban is igaza van, hogy a püspök Úr is beavatkozott a választásokba azzal, hogy két nappal a választások előtt engedélyezte a pénzautómata felszentelését a helyi papnak! Ha klozetet adtak volna át, azt is felszentelte volna a püspök személyesen! Meddig türjük, hogy a papok beleavatkozzanak az országos választásokba! Magához mért nem jöttek ki, az egész falu erről beszél!!

– Abban is igaza van, hogy a jegyzőnek  a maga elleni támadást – polgármester jelöltként-ki kellett volna vizsgálnia, jelenteni a hivatalok felé! Úgy tudjuk, hogy maga leadta a jegyzőkönyvet s a jegyző elsimította!

– Abban is igaza van a jegyző nem engedélyezte a pénzügyi vizsgálatot magának, mivel féltek, hogy kiderül az igazság /ami késik az nem múlik : szerkesztő/

– Abban is igaza van, hogy a vagyonnyilatkozatok is törvénysértők, – hazugságok- s nem felelnek meg a feltételeknek , s jegyző ettől független ellenjegyezte

„A hivatalban reméltük, hogy Dobos nem lesz képviselő. Társadalmi alpolgármesterként felvett fizetései meghaladják a 6 millió Ft-t! Törvénytelen! Ez is szabálytalan volt s van. Meglepődtünk többen is, hogy Búza liblingje, most külsős alpolgármester, . ez is szabálytalan..

A vizsgálatok elkezdődnek

2019-11-28

XXX

A comment on the good of Baks, or electoral irregularities

November 28, 2019 | Posts | Court / Prosecutor’s Office / Szeged Court of Justice, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu,

A comment on the good of Baks, or electoral irregularities

An interesting opinion was received.

Unfortunately, I can’t publish it – I only highlight it because it is in the public interest – because I am not interested in Baks or its residents. I will not support either Baks or his residents if they ask for our editorial!

offenses:

  • You are right that the abuser is responsible for the abuses that did not protect the purity of the election, but Zsolt Búza! This in itself is an offense!
  • You are also right that the date of the draw was “forgotten to tell the electorate or the people at the Baks”, Ergo: unlawful exclusion of the public to prevent abuse
  • You are also right that many votes were drawn from the attendance list voted on by the candidates, citing formal / formal errors / they would have had to justify their actions by the editor /
  • You are also right that he was irregular, and Zsolt Búza abused his position by organizing balls, free kayaks, a whirlwind festival, and a retired ‘world meeting’ for the Roma four days before the election!

“The truth is, the influence over the Mary’s Colony was also illegal and from a person who is banned from public affairs!” – has had an impact – on the Roma who were lied to by the lies / the commentator is also Roma: editor /

  • -Also you are right that the Bishop Lord intervened in the election by allowing the local priest to dedicate the ATM two days before the election! If the toilet had been handed over, it would have been consecrated by the bishop personally! How long do we allow priests to interfere in national elections! They haven’t come out to you, the whole village is talking about it !!

“You are also right that the clerk should have investigated the attack on himself – as mayor candidate, reported it to the offices!” We know you’ve submitted the minutes and the notary has smoothed them out!

  • You are also right the clerk did not authorize the financial investigation yourself because you were afraid that the truth will come out / what is delayed does not matter: editor /
  • You are also right that declarations of property are also unlawful, – lies – do not meet the conditions, and the notary

“In the office, we hoped Dobos would not be a representative. Your salary as a social vice mayor is over HUF 6 million! Illegal! It was irregular as well. We were surprised to find out that Wheat’s Libling, now Deputy Mayor, was. this is also irregular ..

Investigations are starting

2019-11-28

XXX

Leave a Reply 576 megnézve, 2 alkalommal mai nap |