< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Közélet / Blog article: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

| Mobile | RSS

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)


• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1235/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.1561/2018/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szólásszabadság, újságcikk)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria szólásszabadság ügyében hozott határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. A panasz alapjául szolgáló ügyben egy újságcikkben leírtak kapcsán a bíróság kimondta az indítványozók bűnösségét rágalmazás vétségében. Az indítványozók  az alkotmányjogi panaszukban kifejtették, hogy szerintük a bíróságok nem értékelték, hogy az alapügy sértettje, egy védőnő közfeladatot ellátó személynek minősül, így fokozottabb tűrésre köteles a tevékenységével kapcsolatos kritikákkal szemben. Az Alkotmánybíróság a határozatában ismertette bevett gyakorlatát, amely szerint egy közhatalmat gyakorló személynek a tevékenységével szemben megfogalmazott véleményt főszabály szerint akkor is tűrnie kell, ha túlzó hangvételű, ez a tűrési kötelezettség azonban csak az értékítéletet tartalmazó véleményekkel szemben és a valósnak bizonyuló tényállításokkal szemben áll fenn. Az olyan tényállításokkal szemben, amelyek igazságtartalma nem igazolható, a véleménynyilvánítás szabadsága nem véd (kivéve, ha a valótlan tényt állító személy nem tudott a tény hamisságáról és e körben a kellő körültekintést sem mulasztotta el). Az eljáró bíróságok az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben a megjelent cikknek a sértettre vonatkozó egyes állításait tényállításnak minősítették, és így nem az értékítéletet tartalmazó véleményekre irányadó alkotmányos szempontok szerint bírálták el, hanem azt valóságbizonyítás alá vetették. Az Alkotmánybíróság megerősítette, hogy az indítványozóknak a cikkben megfogalmazott vitatott állításai egyfelől egy (az indítványozók állítása szerint) megvalósult cselekményre, másfelől pedig egy tényhelyzetre utaltak, tehát az eljáró bíróságok helyesen jutottak arra a következtetésre, hogy az indítványozók állításai tényállítások voltak. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság arra jutott, hogy az eljáró bíróságok a vonatkozó alkotmányossági szempontokat figyelembe vették, így az indítványozók panaszát elutasította.
• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/892/2019.)
Az ügy tárgya: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 63. § (2) bekezdés g) pontjának, 63. § (2a)-(2b) bekezdésének, valamint 39. § (7) bekezdésének 2. mondata elleni alkotmányjogi panasz (kormánytisztviselői jogállás érvénytelenségének megállapítása)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítvány alapjául szolgáló ügyben  a kormánytisztviselő státuszú indítványozó munkaviszonyát a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény vitatott rendelkezésére hivatkozással azonnali hatállyal megszüntették, tekintve, hogy az indítványozót a rendőrhatóság gyanúsítottként hallgatta ki hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt, amelyről az indítványozó a munkáltatóját tájékoztatta. Az indítványozó panaszában kifejtette, hogy szerinte a bírósághoz fordulás, valamint az ártatlanság vélelméhez fűződő jogát sérti, hogy a kormánytisztviselői jogviszonyának megszüntetése kapcsán a törvényből következő automatizmus miatt a bíróság munkajogilag nem értékelheti a megszüntetésre okot adó munkavállalói magatartást bizonyos bűncselekményeknél, mert a büntetőeljárás megindulásának tényénél fogva a munkajogviszonyt azonnali hatállyal kötelezően megszüntetik. Az Alkotmánybíróság korábban állást foglalt már arról, hogy a munkaviszonyhoz szükséges alapvető bizalom fenntartása nem várható el a munkáltatótól, ha az a bűncselekmény, ami miatt a munkavállalóval szemben büntetőeljárás indult, a munkaviszonyával, munkavégzésével áll összefüggésben; a nyilvánvalóan bekövetkezett munkáltatói bizalomvesztés megalapozza a jogviszony azonnali hatályú megszüntetését. Miután az ilyen bűncselekmény nyilvánvalóan alkalmas a betöltött munkakör, és ezáltal a munkáltató tekintélyének a rombolására, az e bűncselekmény miatt indított büntetőeljárás szükség szerint kiváltja a munkaviszony fenntartásához szükséges alapvető bizalom megszűnését. Az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy a büntetőeljárás megindítása nyomán a munkaviszony megszüntetésére kötelező szabályozás nem a büntetőjogi felelősséghez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezményt állapít meg, nem helytálló tehát az az indítványozói feltételezés, hogy a törvény a büntetőjogi felelősséghez kapcsol automatikusan hátrányos jogkövetkezményt. A téves feltevésre hivatkozva tehát alapjogsérelem nem volt megállapítható, ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1915/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.I.38.318/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/893/2019.)
Az ügy tárgya: A Zalaegerszegi Törvényszék 2.Mf.20.742/2018/6. számú ítélete és a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (perköltség megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/651/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.004/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tisztességes eljáráshoz való jog)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1431/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.321/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóhatósági határozat)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1507/2018.)
Az ügy tárgya: A Veszprémi Törvényszék 1.Pf.20.372/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (apaság vélelmének megdöntése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/58/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.35.361/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (LEADER HACS cím megvonása)

• AB végzés eljárás megszüntetéséről (IV/1328/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5009/2019/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati rendelet törvényessége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/696/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.22.125/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (rendes jogorvoslat igénybevételének hiánya)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1678/2018.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.35.631/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építményadó)

• AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról (III/1771/2019.)
Az ügy tárgya: Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 12/E. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (különadó)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1250/2019.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.546/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1198/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.522/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vezető tisztségviselő felelőssége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1146/2019.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.670/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

• AB végzés eljárás megszüntetéséről (IV/731/2016.)
Az ügy tárgya: A 15/1990. (V. 14.) BM rendelet 4. § (5) bekezdésének első mondata, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.Kpk.45.012/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezési ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

• AB végzés eljárás megszüntetéséről (IV/1663/2014.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.30.737/2014/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (rendezvény feloszlatásának jogellenessége)

• AB végzés eljárás megszüntetéséről (IV/15/2014.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.46.118/2013/7. számú végzésével összefüggő alkotmányjogi panasz (gyülekezési jog korlátozása)

Leave a Reply 76 megnézve, 1 alkalommal mai nap |