< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja / Blog article: Náci beszéd Orbán szájából: ingyenélőknek nevezte a romákat//Nazi speech from Orban’s mouth: he called the Roma free

| Mobile | RSS

Náci beszéd Orbán szájából: ingyenélőknek nevezte a romákat//Nazi speech from Orban’s mouth: he called the Roma free

2020 JANUÁR 10 9:21 DE.121 HOZZÁSZÓLÁS

„…De ha ott élnék, mégiscsak megkérdezném, az hogyan van, hogy egyébként valamilyen okból a velem egy közösségben, egy faluban élő, etnikailag meghatározó népcsoport tagjai egy nagy jelentőségű összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül. Miközben ezért a pénzért én nem tudom, hány órát, hány napot, vagy évet kell dolgoznom.” Így kommentálta Orbán Viktor a Debreceni Ítélőtábla tavaly szeptemberi jogerős döntését, miszerint a gyöngyöspatai általános iskolában a szegregált (elkülönített) oktatás gyakorlata sértette a roma diákok jogait, akiknek ezért évenkénti és személyenkénti bontásban, összesen mintegy százmillió forint kártérítést kell fizetni.

Bár Magyarország jelenlegi miniszterelnöke soha nem dolgozott jogászként, mégiscsak jogvégzett embernek mondható, így, ha máshonnan nem, egyetemi tanulmányaiból tudhatja, hogy a kártérítés nem egyenlő a munkabérrel. Ebből a megközelítésből azt kell mondanunk, hogy Orbán megfogalmazása cinikus, kirekesztő, és alkalmas arra, hogy tovább növelje a romákkal kapcsolatos negatív előítéleteket. Orbán mondatai ugyanis azt sugallják, mintha az érintett romák szándékosan idézték volna elő a szegregációjukat, így próbálván anyagi előnyökhöz jutni.

Vannak ilyen és hasonló nézetek a társdalomban. Leginkább a zsidókkal kapcsolatban hangoztatják azok, akiket a köznyelv náciknak nevez. Ők vagy tagadják a holokausztot, vagy nem tagadják, de azt állítják, hogy azt a zsidók maguk idézték elő, mégpedig abból a célból, hogy sajnálatot keltsenek maguk iránt. Ettől maximum nagyságrendben különbözik az, amit Orbán a csütörtöki sajtótájékoztatón elővezetett, ám tartalmában ugyanaz a náci beszéd. Azt sugallja ugyanis, hogy a gyöngyöspatai roma közösség összedugta a fejét, hogy miként is lehetne munka nélkül jelentős jövedelemre szert tenni.

Arra jutottak, hogy erre a szegregáció a legjobb terep, vagyis az, hogy már gyerekkorukban hátrányos helyzetbe hozzák magukat, mely hátrányokat aztán egy életen át görgetik maguk előtt, és olyan élethelyzetbe kerülnek, amelyből kitörni gyakorlatilag lehetetlen. Ezt az ördögi tervet fundálták ki Orbán szerint évekkel ezelőtt a gyöngyöspatai romák, vagyis, előre megfontolt szándékkal elkövetett haszonszerzésből hátrányos helyzetbe hozták magukat, hogy majdan egy bírósági döntés nyomán, munka nélkül mesés jövedelemhez jussanak.

Várjuk Farkas Flórián, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ), a Lungo Drom, valamint az összes roma és nem roma szervezet tiltakozását. Várjuk Orbán Viktor bocsánatkérését.

fecsego.eu/Canadai Magyar Hírlap

Nazi speech from Orban’s mouth: he called the Roma free
January 26, 2020 | Posts | andrasne.szontagh@europarl.europa.eu, epbudapest@europarl.europa.eu, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter news, editorial blog
JANUARY 10, 2010 9:21 AM DE.121 COMMENT

“… But if I were to live there, I would still ask how, for some reason, members of an ethnically-diverse group living in a community with me in a village would receive a significant sum without any work. While I do not know how many hours, how many days or years I have to work for this money. ”So Viktor Orbán commented on the final decision of the Debrecen Judging Board in September last year that the practice of segregated (segregated) education at Gyöngyöspata elementary school violated who will therefore be required to pay compensation in the amount of approximately one hundred million forints per year and per person.

Although the current prime minister of Hungary has never worked as a lawyer, he is still a lawyer, so if you do not know elsewhere, you will know from your university studies that compensation is not equal to wages. From this point of view, we have to say that Orbán’s wording is cynical, exclusionary, and capable of further heightening negative prejudice against the Roma. Orbán’s sentences suggest that the Roma concerned were deliberately segregating them, trying to gain financial benefits.

There are similar and similar views in society. The Jews are most often spoken of by what the vernacular calls Nazis. They either deny or do not deny the Holocaust, but claim that it was caused by the Jews themselves, in order to make them feel sorry for themselves. It differs to a maximum extent from what Orbán delivered at Thursday’s press conference, but in substance the same Nazi speech. It suggests that the Roma community in Gyöngyöspata has put its head together on how to make a good living without work.

They have come to the conclusion that segregation is the best place to do that, putting them at a disadvantage as early as childhood, which then rolls over them for a lifetime and is put into a life situation that is virtually impossible to break out of. According to Orban, this devilish plan was founded years ago by the Roma of Gyöngyöspata, that is to say they were disadvantaged by premeditated profit-making in order to obtain a fabulous income after a court decision.

We welcome the protest of Florián Farkas, the National Roma Self-Government (ORÖ), the Lungo Drom and all Roma and non-Roma organizations. We are waiting for Viktor Orban’s apology.

fecsego.eu/Canada Magyar Hírlap

Leave a Reply 151 megnézve, 1 alkalommal mai nap |