< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Közélet / Blog article: Helsinki Bizottság: Magyarország komoly lemaradásban van a strasbourgi ítéletek végrehajtásában//Helsinki Committee: Hungary is seriously lagging behind in implementing the Strasbourg judgments

| Mobile | RSS

Helsinki Bizottság: Magyarország komoly lemaradásban van a strasbourgi ítéletek végrehajtásában//Helsinki Committee: Hungary is seriously lagging behind in implementing the Strasbourg judgments

nepszava.huPublikálás dátuma2020.02.17. 16:19


Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Az Európa Tanács 47 tagállama közül csak Azerbajdzsán és Oroszország áll rosszabbul, mint mi.

A strasbourgi bíróság „elvi jelentőségű ítéleteinek” 74 százalékát nem hajtotta még végre Magyarország – írta közleményében a Magyar Helsinki Bizottság. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) nyilvános adatait felhasználva az EIN épített adatbázist és működtet honlapot a strasbourgi ítéletek végrehajtásáról. A szervezet hétfőn publikálta az Európa Tanács (ET) összes tagállamára lebontva, hogy milyen arányban hajtották végre az utóbbi tíz év ún. „elvi jelentőségű ítéleteit”. A strasbourgi bíróság ilyeneknek tekinti az azokban a perekben meghozott döntéseit, amelyek rendszerszintű problémákat tárnak fel, és az államnak intézkednie kell ahhoz, hogy hasonló jogsértések ne fordulhassanak elő. Magyarország esetében az utóbbi tíz évben 57 ilyen ítélet született, ebből mindössze 15 tekinthető végrehajtottnak, 42 pedig nem. Ez a 74 százalékos arány feltűnően rossznak számít nem csak az ET összes tagállamának 43 százalékos átlagához képest, hanem térségünk többi országával összevetve is, ugyanis – mint írták – a visegrádi négyek közül a lengyel „hátralék” 35, a szlovák 23, míg a cseh mindössze 3 százalékos. De a szerb és a román állam is sokkal jobban áll a teljesítésben (22 és 44 százalék), mint a magyar. A miénkhez hasonlóan siralmas képet mutat a török és ukrán helyzet (63 és 67 százalék), és csak az orosz meg azeri pocsékabb (89 és 95 százalék), mint a magyar. „Ez a kirívó lemaradás nem azt jelenti, hogy a magyar állam ne fizetné ki a panaszosoknak az EJEB általa megítélt kártérítéseket (»igazságos elégtételt«), hanem azt, hogy nem teszi meg azt, ami orvosolná az általánosabb problémát. Az államnak ugyanis azt is biztosítania kell, hogy hasonló sérelem később másokat már ne érhessen. Ezért szükséges lehet például jogszabályokat módosítani, a bírósági ítélkezési gyakorlatot felülvizsgálni, képzéseket indítani vagy éppen javítani a börtönkörülményeken” – hangsúlyozta a Magyar Helsinki Bizottság.

fecsego.eu/Népszava online

Helsinki Committee: Hungary is seriously lagging behind in implementing the Strasbourg judgments
February 18, 2020 | Posts | andrasne.szontagh@europarl.europa.eu, epbudapest@europarl.europa.eu, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Talking News, Public Life
nepszava.huPublished on February 17, 2020 16:19

Photo: FREDERICK FLORIN / AFP
Of the 47 member states of the Council of Europe, only Azerbaijan and Russia are worse than us.

Hungary has not yet implemented 74 percent of the Strasbourg court’s “rulings of principle”, the Hungarian Helsinki Committee said in a statement. Using public data from the European Court of Human Rights (ECtHR), the EIN has built a database and operates a website on the enforcement of the Strasbourg judgments. On Monday, the organization published a summary of the Council of Europe (ET) member states’ rate of implementation over the last ten years. “Judgments of principle”. The Strasbourg court considers this to be the case for decisions in litigation that reveal systemic problems, and the state must take steps to prevent similar violations. In the case of Hungary, there have been 57 such convictions in the last ten years, of which only 15 can be considered as enforced and 42 are not. This 74% is strikingly bad not only compared to the 43% average for all ET Member States, but also compared to other countries in our region, as they wrote, of the four Visegrád four, Poland “lags” 35, Slovakia 23 and the Czech Republic only 3 percent. But both the Serbian and Romanian states are far better performing (22 and 44 percent) than the Hungarian. Like ours, the situation in Turkey and Ukraine (63 and 67 percent) is sad, with only the Russian and Azeri (89 and 95 percent) more miserable than the Hungarian. “This flagrant backlog does not mean that the Hungarian State will not pay the complainants compensation (‘fair compensation’) awarded by the ECtHR, but that it will not do what would remedy the more general problem. The State also has to ensure that similar harm cannot subsequently be passed on to others. For this reason, it may be necessary, for example, to amend legislation, review judicial jurisprudence, provide training or even improve prison conditions, ”the Hungarian Helsinki Committee emphasized.

fecsego.eu/Your word online

Leave a Reply 115 megnézve, 1 alkalommal mai nap |