< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Közélet, Szegedi Törvényszék / Blog article: Európa Tanács: az Orbán-kormány 2010 óta szisztematikusan dolgozik a magyar sajtószabadság leépítésén//Council of Europe: the Orbán government has been working systematically to reduce Hungarian press freedom since 2010

| Mobile | RSS

Európa Tanács: az Orbán-kormány 2010 óta szisztematikusan dolgozik a magyar sajtószabadság leépítésén//Council of Europe: the Orbán government has been working systematically to reduce Hungarian press freedom since 2010

168 óra

2020. május 2.

– SZERZŐ: 168 ÓRA

“A közmédia Oroszországban, Lengyelországban és Magyarországon a kormány szócsövévé vált, amely kényelmes propagandaeszközként működik a választások előtt és alatt” – állapította meg az Európa Tanács friss jelentése a média helyzetéről Európában, amelyet az Index szemlézett. A dokumentum azt is hozzáteszi, hogy a

2019-es választások során a lengyel és magyar kormányok olyan módon avatkoztak bele a médiaszektor – főként a közmédia – működésébe, hogy azzal a kormánypártok komoly szavazati előnyre tettek szert.

A 2020-ast jelentést az Európa Tanács újságírók biztonságát segítő platformja adta ki a sajtószabadság május 3-i világnapja alkalmából. (Az Európa Tanács egy 47 tagú nemzetközi szervezet, és független az Európai Uniótól, nem szabad összekeverni az uniós állam- és kormányfőkből álló Európai Tanáccsal.) A jelentésnek már a címe is aggasztó képest fest a média állapotáról: “El a kezekkel a sajtószabadságtól – a média elleni támadás nem válhat megszokottá Európában.” A dokumentum szerint tavaly egyre jobban érzékelni lehetett az újságírók megfélemlítésére és elhallgattatására irányuló trendet.KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

2020. március 2.

Van még humor a közmédiában: az MTVA szerint ők a BBC hírszerkesztési elveit követik, a cenzúra csak összeesküvés-elmélet

A jelentés Magyarországról és Lengyelországról szóló fejezete szerint a sajtószabadságot és a média sokszínűségét a következő két tényező fenyegeti a leginkább:

a közmédia átalakulása kormánymédiává, a magánszektor feletti állami ellenőrzés megerősítése, az újságírók és más médiaszereplők zaklatása.

2019 novemberében egy hét partnerszevezetből álló tényfeltáró bizottság járt Budapesten, akik megállapították, hogy

az Orbán-kormány 2010 óta szisztematikusan dolgozik a sajtó függetlenségének, szabadságának és sokszínűségének leépítésén, és az EU országai között példátlan mértékű ellenőrzést épített ki a média felett.

A jelentés szerint a kormány összehangolt stratégiát alkalmazott, melynek során számos sajtóorgánumot bezáratott vagy a kormánybarát médiabirodalomba terelt. Utóbbiak aztán közös és korlátozott hírforrásból dolgoznak masszív állami támogatás mellett, miközben a független sajtótermékek finanszírozása ellehetetlenül. Az elemzés megállapítja, hogy

a kormány hegemón médiapiaci helyzetének köszönhetően sikeresen elzárta a lakosság jelentős részét a kritikus és független információ- és hírforrásoktól.

Ezzel párhuzamosan a független újságírók a kormány átfogó diszkriminációjával szembesülnek, mikor a kormányzati tisztviselők nem hajlandóak az érdemi kommunikációra, illetve megtagadják tőlük a közérdekű információkhoz való hozzáférést vagy a bejutást egyes középületekbe, eseményekre.

A jelentés azt is megemlíti, hogy tavaly novemberben az Index két újságíróját antiszemita támadások érték, amikor kiplakátolták tavaly az arcképüket a budapesti utcákon. A jelentés hozzáteszi, hogy a gyűlöletkampány jelentőségét a most már kizárólagosan a kormány álláspontját közvetítő közmédia is felerősítette.

fecsego.eu/168 óra

Council of Europe: the Orbán government has been working systematically to reduce Hungarian press freedom since 2010
2 May 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, epbudapest@europarl.europa.eu, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Public Life, Szeged Court
168 hours
May 2, 2020

  • AUTHOR: 168 HOURS

“Public media in Russia, Poland and Hungary has become a mouthpiece for the government as a convenient propaganda tool before and during elections,” the Council of Europe’s recent report on the situation of the media in Europe, surveyed by the Index, said. The document also adds that a

During the 2019 elections, the Polish and Hungarian governments intervened in the operation of the media sector, especially the public media, in such a way that the governing parties gained a serious voting advantage.

The 2020 report was issued by the Council of Europe’s Platform for the Security of Journalists on the occasion of World Press Freedom Day on 3 May. (The Council of Europe is a 47-member international organization, independent of the European Union, not to be confused with the European Council of EU Heads of State and Government.) The title of the report is already worrying about the state of the media: “Freedom from the press – an attack on the media must not become commonplace in Europe. ” According to the document, there was a growing trend last year towards intimidating and silencing journalists. RELATED ARTICLES

March 2, 2020

There’s also humor in the public media: MTVA says they follow the BBC’s news editing principles, censorship is just a conspiracy theory
According to the chapter on Hungary and Poland in the report, freedom of the press and media diversity are most threatened by the following two factors:

the transformation of the public media into government media, the strengthening of state control over the private sector, and the harassment of journalists and other media actors.

In November 2019, a fact-finding committee of seven partner organizations visited Budapest, who found that

the Orbán government has been working systematically since 2010 to undermine the independence, freedom and diversity of the press and has built an unprecedented level of control over the media among EU countries.

According to the report, the government has pursued a coordinated strategy in which it has shut down a number of press outlets or diverted it to the pro-government media empire. The latter then work from a common and limited news source with massive state support, while funding for independent press products is impossible. The analysis concludes that

thanks to the government’s hegemonic media market position, it has successfully shut off a significant portion of the population from critical and independent sources of information and news.

At the same time, independent journalists face widespread discrimination by the government when government officials refuse to communicate meaningfully or deny them access to information of public interest or access to certain public buildings and events.

The report also mentions that two November journalists were indexed by anti-Semitic attacks when their portraits were posted on the streets of Budapest last year. The report adds that the importance of the hate campaign has also been reinforced by the public media, which now exclusively broadcasts the government’s position.

fecsego.eu/168 hours

Leave a Reply 85 megnézve, 1 alkalommal mai nap |