< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: Eltüntetné a netről ezt a videót ha tehetné – de örökre ráégtek ezek a szavak!/// You would remove this video from the net if you could – but those words burned forever!

| Mobile | RSS

Eltüntetné a netről ezt a videót ha tehetné – de örökre ráégtek ezek a szavak!/// You would remove this video from the net if you could – but those words burned forever!

Orbán Viktor 2007-ben, még nem miniszterelnökként, hanem a Fidesz elnökeként a hajógyári szigeten tartott ún. hazugságértékelő beszédet, ellenzéki pozícióból. Érdemes meghallgatni, mivel vádolta akkor a kormányon lévőeket!

“Magyarország szívdobbanása ma ez a két szó: elég volt!

Elég volt, hogy a beteg embereket, súlyos sérülteket ellátás helyett ide-oda küldözgessék az országban.

Elég volt az elszegényedésből, hogy az emberek millió szám nem tudják hó végén kifizetni a számláikat.

Elég volt abból, hogy a kormány nem veszi emberszámba az időseket, a betegeket, a diákokat, a rászorulókat.

Elég volt a kíméletlenségből, az érzéketlenségből.

Elég volt abból, hogy egyre nehezebb megélni, miközben egyre többet dolgoznak az emberek.

Elég volt, hogy egyre kevesebb jut azoknak, akik gürcölnek, gyereket nevelnek, egymásról gondoskodnak, becsülettel próbálnak fennmaradni, miközben egyre több jut a léhűtőknek, a hazudozó milliárdos szélhámosoknak, az állam védelmét élvező ügyeskedőknek.

Elég volt abból, hogy mindent elvesznek, amiért az emberek megdolgoztak és mindent eladnak, ami az emberek közös vagyona.

Elég volt abból, hogy egy kiváltságos csoport agyalágyultnak nézi az embereket és azt vágja a képükbe: nem jár nektek semmi, gondoskodjatok magatokról és fizessetek többet és többet és többet!

Elég volt abból, hogy az emberek mindig rosszul járnak, miközben a hatalmon lévők egyre több luxust, egyre nagyobb gazdagságot és egyre több kiváltságot szerezhetnek maguknak.”

Ma, 13 évvel Orbán beszéde után egyet kell értenünk vele:

ELÉG VOLT! BELŐLE IS ÉS A HARÁCSOLÓ, ÉRZÉKETLEN BANDÁJÁBÓL!

fecsego.eu/PestiBulvár

You would remove this video from the net if you could – but those words burned forever!
6 May 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, epbudapest@europarl.europa.eu, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life
In 2007, Viktor Orbán, not yet as prime minister, but as president of Fidesz, held a so-called lying assessment speech from an opposition position. It’s worth listening to because he accused those on the government at the time!
“These two words are the heartbeat of Hungary today: it was enough!
It was enough to send sick people and seriously injured people back and forth in the country instead of caring.
It was enough of impoverishment that millions of people could not pay their bills at the end of the month.
It was enough for the government not to take into account the elderly, the sick, the students, the needy.
It was enough of ruthlessness, insensitivity.
It was enough to make it harder and harder to make a living as people work more and more.
It was enough that there were fewer and fewer people who squandered, raised children, cared for each other, tried to survive with honor, while more and more people got juice coolers, lying billionaire rogues, craftsmen enjoying state protection.
It was enough to lose everything that people worked for and sell everything that people have in common.
It was enough for a privileged group to look at people as soft-spotted and cut it into their image: you don’t get anything, take care of yourself and pay more and more and more!
It was enough for people to always go wrong, while those in power can gain more and more luxury, more and more wealth and more and more privileges. ”
Today, 13 years after Orbán’s speech, we must agree with him:
IT WAS ENOUGH! BOTH OF HIM AND OF THE FISHING, SENSITIVE GANG!
fecsego.eu/PestiBulvár
Leave a Reply 88 megnézve, 1 alkalommal mai nap |