< Böngészés > Főoldal / EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: Karácsony a részrehajlás és politikai elfogultság miatt a fővárosi kormányhivatal kizárását a Pesti úti idősotthont érintő vizsgálatokból///Noël, en raison de préjugés et de préjugés politiques, l’exclusion du bureau du gouvernement de la capitale des enquêtes concernant la maison de retraite Pesti út

| Mobile | RSS

Karácsony a részrehajlás és politikai elfogultság miatt a fővárosi kormányhivatal kizárását a Pesti úti idősotthont érintő vizsgálatokból///Noël, en raison de préjugés et de préjugés politiques, l’exclusion du bureau du gouvernement de la capitale des enquêtes concernant la maison de retraite Pesti út

– SZERZŐ: 168 ÓRA

Karácsony Gergely kedd este nyilvánosságra hozta a Budapest Főváros Kormányhivatala által készített teljes jelentést a Pesti úti Idősek Otthonáról, illetve annak tételes cáfolatát az önkormányzat oldaláról. Karácsony szerint a jelentés hemzseg a hamis és megalapozatlan megállapításoktól.

Karácsony a Facebookján azt is közölte, hogy a részrehajlás és politikai elfogultság miatt kezdeményezi a fővárosi kormányhivatal kizárását a Pesti úti idősotthont érintő vizsgálatokból. “Állunk minden vizsgálat elé, de az csakis elfogulatlan, pártatlan és tényszerű lehet. Titkolnivaló nincs, ezért is hozzuk most nyilvánosságra a kormányhivatal megállapításait és az azokra adott tételes fővárosi választ” – írta.

Fotó: Bazánth Ivola

A cáfolat főbb pontjait a 24.hu összegezte: 

 • Az idősotthonban március 20-án rendelt utoljára az orvos, ami jelenléti ívvel igazolható. A hatóság által megjelölt március 12-i dátumot követően az orvos még 5 alkalommal rendelt napi 8 órát. Az nem derül ki, hogy a hatóság mire alapozza a megállapításait.
 • Márciusban minden nap, áprilisban pedig vagy egy tucatnyi napon volt orvosi jelenlét. A Fővárosi Önkormányzat szerint az intézmény mindvégig erőn felül gondoskodott az orvosi jelenlétről úgy, hogy március 31-től már járványügyi zárlat volt.
 • Az orvosi munkakör a jogszabályok szerint megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban is betölthető, nincs ok számonkérni főállású orvos jelenlétét. Azt sem írja elő jogszabály, hogy közalkalmazott orvost kell alkalmazni.
 • A Pesti úti idősotthon évek óta elsődlegesen a vállalkozási jogviszonyt alkalmazza, amit az intézményt rendszeresen ellenőrző hatóság is rendre megfelelőnek talált, legutóbb 2019. június 14-én. A korábbi években folytatott engedélyező hatósági ellenőrzések semmilyen jogszabálysértést nem állapítottak meg.
 • A folyamatos jelenlétet (napi 24 óra) egyetlen jogszabály sem írja elő szociális intézmény vonatkozásában.
 • A rendelkezésre álló szerződések szerint az intézmény az előírt 40 órával szemben 8 orvossal, összesen heti 53 óra szakorvosi ellátásra kötött szerződést. Ehhez számítandó továbbá 2020. március 20-ig egy fő közalkalmazott orvos heti 32 órába, illetve 2020. április 13-tól egy orvos heti 20 órában.
 • A Fővárosi Önkormányzat szerint okszerűtlen és minden alapot nélkülöz az a feltételezés, hogy az orvosok jelenléte bármilyen módon képes lehetett volna a tömeges fertőzés megakadályozására, mert a Covid-19 természetéből adódóan ha a fertőzés egy ilyen zárt, idős, leromlott egészségi állapotú emberek alkotta közösségben fejét, akkor rendkívül gyorsan igen nagy számú ember megbetegedését okozhatja.
 • Április legelején volt néhány olyan nap, amikor részben a 65 év feletti orvosokra vonatkozó kormányzati intézkedések, részben a szerződött orvosok nem szerződésszerű teljesítése miatt nem volt fizikailag jelen orvos az intézményben, de ez nem hozható összefüggésbe a tömeges fertőzésekkel. A helyzetet figyelemmel követték a járványügyi hatóságok és tisztában voltak az orvosi helyzettel, de konkrét intézkedést ez ügyben nem tettek.
 • Az általános ápolási, szakápolási feladatokon túl az általános orvosi (háziorvosi) feladatokat meghaladó szakorvosi ellátás vagy sürgősségi ellátás nyújtása nem az intézmény feladata. A feladata a beteg ezt igénylő állapotának észlelése, a szükséges további ellátásba utalásának kezdeményezése.
 • fecsego.eu/168 óra

Noël, en raison de préjugés et de préjugés politiques, l’exclusion du bureau du gouvernement de la capitale des enquêtes concernant la maison de retraite Pesti út
6 mai 2020 | poster Salle de presse de l’UE, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chat news, Blog du rédacteur en chef, Public life

 • AUTEUR: 168 HEURES

Mardi soir, Gergely Karácsony a publié le rapport complet préparé par le bureau du gouvernement de la capitale de Budapest sur le Home for the Elderly on Pesti út, ainsi que sa réfutation détaillée du côté du gouvernement local. Selon Noël, le rapport fourmille de conclusions fausses et non étayées.

Noël a également annoncé sur Facebook qu’il entamait l’exclusion du bureau du gouvernement de la capitale de la maison de retraite Pesti út en raison de préjugés et de préjugés politiques. «Nous nous tenons devant toute enquête, mais elle ne peut être qu’impartiale, impartiale et factuelle. Il n’y a rien à garder secret, c’est pourquoi nous publions maintenant les conclusions du bureau du gouvernement et la réponse détaillée de la capitale », a-t-il écrit.

Photo: Ivola Bazánth

Les principaux points de la réfutation ont été résumés en 24.hu:

Le médecin l’a ordonné pour la dernière fois à la maison de retraite le 20 mars, comme en témoigne une feuille de présence. Après la date du 12 mars indiquée par l’autorité, le médecin a ordonné 8 heures de plus par jour 5 fois par jour. On ne sait pas sur quoi l’autorité fonde ses constatations.
Il y avait une présence médicale tous les jours en mars et une dizaine de jours en avril. Selon la municipalité métropolitaine, l’institution a pris en charge la présence médicale tout au long du processus, de sorte qu’à partir du 31 mars, il y avait déjà une pénurie épidémique.
Selon la législation, le poste médical peut également être pourvu dans le cadre d’un contrat ou d’une relation commerciale, il n’y a aucune raison de tenir responsable la présence d’un médecin à temps plein. La loi n’exige pas non plus qu’un fonctionnaire soit employé.
Pendant de nombreuses années, le foyer de soins Pesti út a principalement utilisé la relation juridique commerciale, qui a également été jugée appropriée par l’autorité qui inspecte régulièrement l’établissement, le plus récemment le 14 juin 2019. L’autorisation des inspections effectuées les années précédentes n’a révélé aucune irrégularité.
La présence continue (24 heures sur 24) n’est requise par aucune loi pour une institution sociale.
Selon les contrats disponibles, l’établissement a engagé 8 médecins pour un total de 53 heures par semaine pour des soins spécialisés, contre 40 heures. En outre, jusqu’au 20 mars 2020, un fonctionnaire principal comptera 32 heures par semaine et, à partir du 13 avril 2020, un médecin par 20 heures par semaine.
Selon la municipalité métropolitaine, il est déraisonnable et infondé de supposer que la présence de médecins aurait pu empêcher l’infection de masse de quelque manière que ce soit, car en raison de la nature de Covid-19, si l’infection s’est produite dans une communauté fermée, âgée et détériorée. , il peut provoquer des maladies chez un très grand nombre de personnes très rapidement.
Début avril, il y avait quelques jours où il n’y avait pas de médecin physiquement présent dans l’établissement, en partie à cause des mesures gouvernementales pour les médecins de plus de 65 ans et en partie à cause de la performance non contractuelle des médecins sous contrat, mais cela ne pouvait pas être lié aux infections de masse. La situation a été contrôlée par les autorités épidémiologiques et celles-ci étaient au courant de la situation médicale, mais aucune mesure particulière n’a été prise à ce sujet.
En plus des tâches générales de soins infirmiers et de soins spécialisés, la fourniture de soins médicaux spécialisés ou de soins d’urgence en plus des tâches médicales générales (médecin généraliste) n’est pas la tâche de l’établissement. Sa tâche consiste à détecter l’état du patient qui l’exige et à initier la référence aux soins supplémentaires nécessaires.
fecsego.eu/168 heures

Leave a Reply 102 megnézve, 1 alkalommal mai nap |