| Mobile | RSS

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/1721/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.858/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék összbüntetésbe foglalás tárgyában hozott végzéseit. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó jogerős ítéletei kapcsán kérte összbüntetési eljárás lefolytatását a bíróságtól. Az indítványozó azt kifogásolta, hogy ugyan valamennyi elbírált cselekményét a korábban hatályos büntető törvénykönyv hatálya alatt követte el, azonban, mivel egyes ítéletei a jelenleg hatályos büntető törvénykönyv hatálya alatt lettek jogerősek, az összebüntetésbe foglalást az új törvényi rendelkezéseknek megfelelően végezték el a bíróságok, amely eljárás számára hátrányos volt. Az indítványozó szerint a bíróságok eljárása ellenkezik a jogbiztonságból fakadó visszaható hatály tilalmával, ezért alaptörvény-ellenes. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az eljáró bíróságok tartalmilag a hatályos büntető törvénykönyv hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről szóló törvény már megsemmisített egyik rendelkezése és a már szintén megsemmisített 2/2019. Büntető jogegységi határozatnak megfelelően jártak el. Mivel a megsemmisített jogszabályhely tartalmával egyező bírói gyakorlat alapján hozott, és egyúttal az Alkotmánybíróság (bíróságokra is kötelező) határozataival összhangban nem álló bírósági végzések ellentétesek az Alaptörvényből fakadó követelményekkel, az Alkotmánybíróság a bírói döntéseket megsemmisítette.
• AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/1359/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.8140/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetésbe foglalás)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Pesti Központi Kerületi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék összbüntetésbe foglalás tárgyában hozott végzéseit. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó jogerős ítéletei kapcsán kérte ismételt összbüntetési eljárás lefolytatását a bíróságtól. Az indítványozó azt kifogásolta, hogy ugyan valamennyi elbírált cselekményét a korábban hatályos büntető törvénykönyv hatálya alatt követte el, azonban, mivel ítéletei a jelenleg hatályos büntető törvénykönyv hatálya alatt lettek jogerősek, az összebüntetésbe foglalást az új törvényi rendelkezéseknek megfelelően végezték el a bíróságok, amely eljárás számára hátrányos volt. Az indítványozó szerint a bíróságok eljárása ellenkezik a jogbiztonságból fakadó visszaható hatály tilalmával, ezért alaptörvény-ellenes. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az eljáró bíróságok tartalmilag a hatályos büntető törvénykönyv hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről szóló törvény már megsemmisített egyik rendelkezése és a már szintén megsemmisített 2/2019. Büntető jogegységi határozatnak megfelelően jártak el. Mivel a megsemmisített jogszabályhely tartalmával egyező bírói gyakorlat alapján hozott, és egyúttal az Alkotmánybíróság (bíróságokra is kötelező) határozataival összhangban nem álló bírósági végzések ellentétesek az Alaptörvényből fakadó követelményekkel, az Alkotmánybíróság a bírói döntéseket megsemmisítette.

• AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/1050/2019.)
Az ügy tárgya: A Soproni Járásbíróság Bpk.292/2018/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Soproni Járásbíróság és a Győri Törvényszék összbüntetésbe foglalás tárgyában hozott végzéseit. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó jogerős ítéletei kapcsán kérte összbüntetési eljárás lefolytatását a bíróságtól. Az indítványozó azt kifogásolta, hogy ugyan valamennyi elbírált cselekményét a korábban hatályos büntető törvénykönyv hatálya alatt követte el, azonban, mivel volt olyan ítélet, amely a jelenleg hatályos büntető törvénykönyv hatálya alatt lett jogerős, az összebüntetésbe foglalást az új törvényi rendelkezéseknek megfelelően végezték el a bíróságok, amely eljárás számára hátrányos volt. Az indítványozó szerint a bíróságok eljárása ellenkezik a jogbiztonságból fakadó visszaható hatály tilalmával, ezért alaptörvény-ellenes. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az eljáró bíróságok tartalmilag a hatályos büntető törvénykönyv hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről szóló törvény már megsemmisített egyik rendelkezése és a már szintén megsemmisített 2/2019. Büntető jogegységi határozatnak megfelelően jártak el. Mivel a megsemmisített jogszabályhely tartalmával egyező bírói gyakorlat alapján hozott, és egyúttal az Alkotmánybíróság (bíróságokra is kötelező) határozataival összhangban nem álló bírósági végzések ellentétesek az Alaptörvényből fakadó követelményekkel, az Alkotmánybíróság a bírói döntéseket megsemmisítette.
• AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről (IV/1497/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria 2/2019. számú büntető jogegységi határozata elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetésbe foglalás)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Tatabányai Törvényszék és a Győri Ítélőtábla összbüntetésbe foglalás tárgyában hozott végzéseit. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó jogerős ítéletei kapcsán kérte összbüntetési eljárás lefolytatását a bíróságtól. Az indítványozó azt kifogásolta, hogy ugyan valamennyi elbírált cselekményét a korábban hatályos büntető törvénykönyv hatálya alatt követte el, azonban, mivel volt olyan ítélet, amely a jelenleg hatályos büntető törvénykönyv hatálya alatt lett jogerős, az összebüntetésbe foglalást az új törvényi rendelkezéseknek megfelelően végezték el a bíróságok, amely eljárás számára hátrányos volt. Az indítványozó szerint a bíróságok eljárása ellenkezik a jogbiztonságból fakadó visszaható hatály tilalmával, ezért alaptörvény-ellenes. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az eljáró bíróságok tartalmilag a hatályos büntető törvénykönyv hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről szóló törvény már megsemmisített egyik rendelkezése és a már szintén megsemmisített 2/2019. Büntető jogegységi határozatnak megfelelően jártak el. Mivel a megsemmisített jogszabályhely tartalmával egyező bírói gyakorlat alapján hozott, és egyúttal az Alkotmánybíróság (bíróságokra is kötelező) határozataival összhangban nem álló bírósági végzések ellentétesek az Alaptörvényből fakadó követelményekkel, az Alkotmánybíróság a bírói döntéseket megsemmisítette.

• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1547/2014.)
Az ügy tárgya: A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése és a Kúria Pfv.VI.20.931/2013/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elővásárlási jog termőföldön)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria termőföldre vonatkozó elővásárlási jog tárgyában hozott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. A panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó elővásárlási jogát kívánta érvényesíteni két ingatlan tekintetében, azonban az eladó a szerződést nem vele kötötte meg, többek között azért, mert állítása szerint az elővásárlási jogot tartalmazó okirat nem felelt meg a tartalmi követelményeknek, és a jogosultságot megalapozó körülményeket sem sikerült az indítványozónak hitelesített okiratokkal igazolnia. Az indítványozó bírósághoz fordult, és keresetet terjesztett elő az elővásárlási joga megsértésén alapuló szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt. A megismételt eljárásban a Kúria mint felülvizsgálati bíróság a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, és az indítványozó felperes keresetét elutasította. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy álláspontja szerint a Kúria olyan jogkérdésben döntött, amelyben (felülvizsgálati kérelem hiányában) nem lett volna hatásköre, és ez sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a jogállamiság elvébe ütközik. Az indítványozó szerint továbbá a tulajdonhoz való jogát sérti, hogy a döntés folytán elesett a már egyszer jogszerűen, az elővásárlási joga gyakorlásával megszerzett tulajdonától. Az Alkotmánybíróság az indítványozó a felülvizsgálati kérelem kereteinek túllépése miatt vizsgált tisztességes eljáráshoz való joga kapcsán arra a következtetésre jutott, hogy a Kúria a felülvizsgálati eljárásában nem akadályozta az indítványozót az eljárási jogai gyakorlásában. Az Alkotmánybíróság az indítványozó elővásárlási jogával összefüggésben nem állapította meg a tulajdonhoz való jogának sérelmét sem, mivel kifejtette, hogy az elővásárlási jogosult nem számít tulajdonosnak, és az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az alkotmányos tulajdonvédelem a meglévő tulajdonra vonatkozik, nem biztosít azonban jogot a tulajdonszerzésre. Az Alkotmánybíróság tehát érdemi vizsgálata eredményeképpen arra a következtetésre jutott, hogy az eljárás kapcsán az indítványozó tisztességes eljáráshoz, illetve tulajdonhoz való joga sem sérült, így az alkotmányjogi panaszt elutasította.
• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/1682/2019.)
Az ügy tárgya: A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.224/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyféli jogállás)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság építésügyi tárgyban hozott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó a panasz előzményeként előadta, hogy közigazgatási eljárást kezdeményezett, mivel második szomszédjánál olyan új létesítmények épültek, amelyek jelentősen akadályozták ingatlana zavartalan használatát. Az indítványozó kérte ügyféli jogállása figyelembe vételét is az eljárás során, azonban azt az eljáró hatóság megtagadta, mivel az indítványozó nem minősült az érintett ingatlan közvetlen szomszédjának. Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás sértette a jogorvoslathoz való jogát, mert ügyféli jogállás hiányában nem tudta érvényesíteni a jogait. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az eljáró bíróságok kétséget kizáróan és nagy részletességgel értékelték a vonatkozó jogszabályok szerinti ügyfél-fogalom elemeinek teljesülését, amelynek következtében arra jutottak, hogy az indítványozó nem rendelkezik ügyféli jogállással. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy hatásköre nem terjed ki annak vizsgálatára, hogy a bíróság helytállóan értékelte-e az eljárásban beszerzett bizonyítékokat, vagy hogy a tényállás és az abból levont következtetés megalapozott-e. Az Alkotmánybíróság csupán azt vizsgálhatja, hogy az eljáró a bíróságok az alkalmazandó jogszabályok alapulvételével kellő alapossággal megvizsgálták-e az indítványozó érintettségének kérdését és erről a döntésükben számot adtak-e. Ez jelen esetben egyértelműen megállapíthatóan teljesült, így az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy a jogorvoslathoz való jog sérelme a támadott bírói döntés érdemi vizsgálata alapján nem volt megállapítható, ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1490/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.511/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (orvosi műhiba, kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1408/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.368/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/298/2019.)
Az ügy tárgya: A Nyíregyházi Törvényszék 1.Szef.20/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kötelező védőoltás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1947/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.35.455/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (mezőgazdasági támogatás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2011/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.20.804/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés; termőföld – külföldi tulajdonszerzése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1784/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VII.21.228/2018/6. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1509/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.III.10.314/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata; rokkantsági nyugdíj)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1532/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 22.Bpkf.8321/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád kizártsága)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1673/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.671.132/2018/4. számú végzése, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 130. § (1) bekezdés c) pontja és a 332/A. § b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (közlekedési szabályszegés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1762/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.296/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (védelemhez való jog)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/777/2016.)
Az ügy tárgya: A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról szóló 6/2014. (IV.30.) OBH utasítás, valamint a Pécsi Ítélőtábla Pf.III.20.031/2015/15. számú ítélete és a Pécsi Törvényszék 25.P.20.551/2013/25. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bíró szolgálati jogviszonyával kapcsolatos perek hatásköri szabályai, OBH perbeli képviselete)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1547/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 42.K.32.031/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti ügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/738/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.20.024/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási szerződés felmondás jogellenességének megállapítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1681/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.I.10.468/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felmondás jogellenessége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1138/2019.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.540/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1604/2019.)
Az ügy tárgya: A Kaposvári Törvényszék 2.Bpkf.271/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/491/2020.)
Az ügy tárgya: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1)-(2) bekezdései, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1) és (2) bekezdése, és 11. §-ának (1) bekezdése, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6) Korm. rendelet 73/B. §-a, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése és a Kúria Mfv.III.10.261/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati járandóság, kereseti korlát)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1675/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 36.Gf.40.007/2019/14/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötelmi jogi érvénytelenség)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1607/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 45.K.33.127/2018/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási jogvita elbírálása; jogellenesen visszatartott kiskorú magyar állampolgárként történő bejegyzése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1608/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 45.K.33.126/2018/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási jogvita elbírálása; jogellenesen visszatartott kiskorú magyar állampolgárként történő bejegyzése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1609/2019.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 45.K.33.128/2018/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási jogvita elbírálása; jogellenesen visszatartott kiskorú magyar állampolgárként történő bejegyzése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/338/2019.)
Az ügy tárgya: A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.573/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös költség megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1163/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.239/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1592/2019.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.112/2018/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)

• AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról (III/361/2020.)
Az ügy tárgya: A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 6. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (terhességmegszakítás genetikai, teratológiai ártalom valószínűsége esetén)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

• Az Alkotmánybíróság május 12-i teljes ülése

• Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának május 12-i ülése

• Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának május 12-i ülése

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

EGYÉB AKTUALITÁSOK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

• Az Alkotmánybíróság 2020. első negyedévi ügyforgalmi adatai
• Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 10. száma (2020. május 8.)
• Az Alkotmánybíróság közleménye az intézmény veszélyhelyzet alatti működéséről
• Az Alkotmánybíróság tájékoztatója indítványozók részére egyes ügyviteli változásokról


Az Alkotmánybírósági Hírlevél az Alkotmánybíróság Hivatalának elektronikus tájékoztató kiadványa, mely a legutóbbi döntésekre, az újonnan indult ügyekre és a következő testületi ülések napirendjére vonatkozó aktuális hírekről ad értesítést. A hírlevelet az Alkotmánybíróság főtitkára szerkeszti. Észrevételeit, javaslatait a hirlevel@mkab.hu címre küldheti. Szintén ezen a címen vagy az alább feltüntetett linkre kattintva iratkozhat le a hírlevélről. 
A hírlevélben szereplő linkek egy része a döntések tájékoztató jellegű, nem hivatalos közzétételét tartalmazó oldalra mutat, mely a hivatalos közzétételt követően később nem érhető el. 
Az Alkotmánybíróság valamennyi korábbi döntése, az indítványok szövege és az ügyek további adatai, valamint egyéb információk az Alkotmánybíróság honlapján találhatóak. 

 alkotmanybirosag.hu
facebook.com/alkotmanybirosag
Leiratkozás a hírlevélről

Adatkezelési tájékoztató

Leave a Reply 119 megnézve, 1 alkalommal mai nap |