< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Közélet, Szegedi Törvényszék / Blog article: Több készenléti rendőrt is kirúgtak annak gyanújával, hogy az étkezdében fénymásolt jeggyel fizették ki az ebédjüket – az FRSZ kiáll mellettük///Several standby police officers were fired on suspicion that they had paid for their lunch with a photocopied ticket in the canteen – FRSZ stands by them

| Mobile | RSS

Több készenléti rendőrt is kirúgtak annak gyanújával, hogy az étkezdében fénymásolt jeggyel fizették ki az ebédjüket – az FRSZ kiáll mellettük///Several standby police officers were fired on suspicion that they had paid for their lunch with a photocopied ticket in the canteen – FRSZ stands by them

SZERZŐ: 168 ÓRA

Több szakszervezeti tagunk munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették a Készenléti Rendőrségen, többekkel szemben pedig fegyelmi eljárás indult, mert

az étkezdében állítólag másolt étkezési jeggyel fizették ki a 350 Ft-os ebédjüket

– olvasható a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) honlapján.

Mindezt úgy, hogy sokan állítják, fizettek előzetesen a pénztárban az étkezési jegyekért. Van olyan közöttük, aki a szabadságon lévő kollégájától kapta meg az adott napi jegyet, más pedig nem vitatottan a felmondásban közölt napon nem is ebédelt a munkahelyi étteremben, ugyanis aznap Győrben teljesítette munkafeladatait. Ezekben a nehéz időkben az elhelyezkedés komoly nehézségekbe ütközik, s a kirúgottak megélhetése egyik napról a másikra ellehetetlenült, emellett szakmunkájukra nyilvánvalóan változatlanul igény lenne – írják.

Kitüntették a Törvényszékről megszökött elítélt elfog?

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Felmerül a kérdés, hogy mielőtt ilyen drasztikus, a józan észt, az emberi méltóságot és az ártatlanság vélelmét sértő intézkedéssorozatba kezd egy munkáltató, nem lett volna-e minimális elvárás az egyes munkavállalók személyes meghallgatása, az általuk elmondottak figyelembevétele, az esetleges vétkességük egyedi vizsgálata? – veti fel a kérdést a szakszervezet.

Persze bírósághoz fordulhatnak, a hatályos munkajogi szabályok azonban nem teszik lehetővé a visszavételük kikényszerítését, s a kártérítés is maximálva van az 1 évi távolléti díjuk összegében. Addig is azonban marad a pénztelenség, a munkanélküliség, a bizonytalanság, s a pereskedés, akár több éven keresztül.

Vajon utólagosan történnek-e majd felelősségre vonások a rendőrségen a nyilvánvalóan alaptalan, súlyos indokolási hibákat tartalmazó felmondások bírósági felülvizsgálatát követően? Vajon ki és miből fizeti majd a remélhetőleg megítélt kártérítéseket, annak késedelmi kamatait, a perköltségeket? – hangsúlyozzák.

Szakszervezetünk határozottan kiáll az ártatlanul meghurcolt, büntetőeljárásba bevont, munkaviszonyukat azonnali hatállyal megszüntetett, illetve fegyelmi eljárás alá vont tagjai mellett.

Az FRSZ biztosítja, az esedékes kereseteket már elkészítették, azokat az illetékes bíróságra megküldték. Az ügy fejleményeiről a későbbiekben beszámolnak.

fecsego.eu/168 óra

Several standby police officers were fired on suspicion that they had paid for their lunch with a photocopied ticket in the canteen – FRSZ stands by them
13 May 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Pictures of Life / tabloid, epbudapest@europarl.europa.eu, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Public Life, Szeged Tribunal
AUTHOR: 168 HOURS

Several of our union members were terminated with immediate effect at the Standby Police, and disciplinary proceedings were initiated against several of them because

they allegedly paid for their HUF 350 lunch with a copied meal ticket in the canteen

  • available on the website of the Independent Police Union (FRSZ).

All this, as many claim, was paid in advance at the checkout for meal tickets. Some of them received the daily ticket from their colleague on leave, and others did not even have lunch at the workplace restaurant on the day of the notice, as he performed his work duties in Győr on the same day. In these difficult times, employment is facing serious difficulties, and it has become impossible for the fired to make a living overnight, and their professional work would obviously remain unchanged, they write.

Were you awarded the escape from the General Court?
Photo: MTI / Zoltán Máthé

The question arises as to whether, before an employer embarked on such a drastic series of measures in violation of common sense, human dignity and the presumption of innocence, would it not have been a minimum requirement to listen to each employee in person, take account of what they said, and examine them individually. – the union raises the issue.

Of course, they can go to court, but the current labor law rules do not allow for their enforcement, and compensation is also capped at the amount of their 1-year absence fee. Until then, however, moneylessness, unemployment, insecurity, and litigation will remain, even for several years.

Will there be ex-post prosecutions to the police following a judicial review of dismissals that are manifestly unfounded and contain serious errors of reasoning? Who will pay the damages hopefully awarded, its default interest and the litigation costs and from what? – they emphasize.

Our trade union strongly supports its members who have been innocently deprived, involved in criminal proceedings, terminated with immediate effect or subject to disciplinary proceedings.

The FRSZ ensures that the due claims have already been prepared and sent to the competent court. Developments in the case will be reported later.

fecsego.eu/168 hours

Leave a Reply 46 megnézve, 1 alkalommal mai nap |