< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Közélet, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság / Blog article: Nemzetközileg is elismert filozófus: csak annyit mondok, hogy Orbán egy velejéig romlott, ócska rasszista///An internationally acclaimed philosopher: all I can say is that Orbán is a corrupt, old racist.

| Mobile | RSS

Nemzetközileg is elismert filozófus: csak annyit mondok, hogy Orbán egy velejéig romlott, ócska rasszista///An internationally acclaimed philosopher: all I can say is that Orbán is a corrupt, old racist.

2020. 05. 18.

Gábor György – Fotó: szombat.org

Kérjük oszd meg a bejegyzést, hogy másokhoz is eljusson az igazság:

Kolumbusz 1492. október 11-13-i kelettel így ír Hajónaplójában az első amerikai indiánokról: „Bizonyára jó szolgákká válhatnának.”…

Kolumbusz 1492. október 11-13-i kelettel így ír Hajónaplójában az első amerikai indiánokról: „Bizonyára jó szolgákká válhatnának.” 1492. október 14-én: „ötven ember (rendben, csak ötven ember, s nem 133 bátor ember – G.Gy.) le fogja ezt a népet igázni, és mindenben azt csináltatnak velük, amit akarnak.” 1492. november 12-én: „Nincs vallásos hitük, hiszékenyek.” Amerigo Vespucci a Lisszabonban, 1502-ben kiadott Lettera a Lorenzo Pier Francesco dei Medici egy helyén ezt írja: „Nem alkalmazkodnak semmiféle törvényhez, nincs semmiféle hitük.”

Michele de Cuneó, Kolumbusz második expedíciójának egyik tagja 1495-ben így ír: „Azt sem tudják, mi az Isten és az ördög, úgy élnek, mint a valóságos vadállatok.” Trevisan 1501-ben: „Genus brutorum hominum”, vagyis „állatias emberek fajtája.” G. da Empoli, 1504-ben: „Gente molto bestiali et picurri (epicurei) naturali”, azaz „nagyon állatias és a természeti élet örömeinek élő emberek.”

Tommaso Ortiz, az Indiánok Spanyol Tanácsának tagja: „emberhúst esznek, szodomiták, semmiféle igazság nem uralkodik közöttük, nem tisztelik az igazságot, nem tudják, mi a józan értelem, hálátlanok, vadállatiasak és büszkélkednek vele, hogy bűneikben förtelmesek, nem hajlanak sem a tanításra, kegyetlen árulók és bosszúállók, sohasem bocsátanak meg, a legnagyobb mértékben ellenségei a vallásnak, felnőve gonosz vadállatokká válnak, bűnökben és állatiasságban megátalkodott nép, semmi nyoma sincs a jóságnak, a civilizációnak, esztelenek, mint a szamarak.”

Mindenki döntse el maga, hogy a fent felsoroltakból mi igaz ránk, magyarokra, vagyis a bennszülöttekre. Egy időben ugyanis így volt szokás írni kívülállóként a bennszülöttekről, azaz rólunk. Elvégre Orbán megmondta, hogy mi bennszülöttek vagyunk, szemben a nem bennszülöttekkel. „Ez mégiscsak a bennszülöttek, vagyis a mi országunk” – bölcselkedett a magyar miniszterelnök 2020 májusában. De az is meglehet, hogy ő, felcsúti bennszülöttként gondolja a fent felsoroltakat mindazokról a mai Magyarországon, akiket nem tekint bennszülötteknek. Remélem, senki nem veszi rossz néven, talán még az a rendőr sem, aki holnap reggel hatkor betuszkol a kocsijába, ha Tocqueville idézgetése helyett csak annyit mondok, hogy Orbán egy velejéig romlott, ócska rasszista?

p.s. Természetesen a fenti minősítések nem vonatkoznak mindazokra, akiket a minap fosztottak meg bennszülött státuszuktól, kiutasítván őket a magyar nemzet soraiból, miután ellenzékiek, s nem Orbán szavazói.

Gábor György

fecsego.eu/BalraMagyar

An internationally acclaimed philosopher: all I can say is that Orbán is a corrupt, old racist.
18 May 2020 | post Constitutional Court, Current Affairs

  1. 05, 2020

György Gábor – Photo: szombat.org

Please share this post to get the truth out to others:

Columbus, on October 11-13, 1492, writes in his Logbook of the first American Indians, “Surely they could become good servants.”…

Columbus, from eastern October 11-13, 1492, writes in his Logbook of the first American Indians, “Surely they could become good servants.” On October 14, 1492, “Fifty people (okay, only fifty people, not 133 brave people – G.Gy.) will subdue this people, and they will do with them whatever they will.” November 12, 1492: “They have no religious faith, they are gullible.” Amerigo Vespucci in Lettera, published in Lisbon in 1502, writes in one place on the Lorenzo Pier Francesco dei Medici, “They do not conform to any law, they have no faith of any kind.”

Michele de Cuneo, a member of Columbus’ second expedition, writes in 1495, “They do not know what God and the devil are, they live like real beasts.” Trevisan in 1501: “Genus brutorum hominum,” or “a species of animal man.” G. da Empoli, in 1504: “Gente molto bestiali et picurri (epicurei) naturali”, meaning “very animal and living for the pleasures of natural life.”

Tommaso Ortiz, a member of the Spanish Council of the Indians: , cruel traitors and vengeful, never forgive, the greatest enemies of religion, growing up to become evil beasts, a people cursed in sin and animalism, no trace of goodness, civilization, insane like donkeys. ”

Everyone decides for themselves what of the above is true for us Hungarians, ie the natives. For at one time this was the custom of writing about the natives, that is, of us, as outsiders. After all, Orbán said that we are indigenous as opposed to non-natives. “After all, this is the indigenous people, that is, our country,” the Hungarian Prime Minister said in May 2020. But it is also possible that he, as a native of Felcsút, thinks of all of the above in today’s Hungary, who he does not consider to be indigenous. I hope no one takes it in a bad name, maybe not even the policeman who gets into his car tomorrow morning at six if, instead of quoting Tocqueville, all I’m saying is that Orbán is a rotten, junk racist?

p.c. Of course, the above classifications do not apply to all those who were deprived of their indigenous status the other day, expelling them from the ranks of the Hungarian nation after being opposed, not Orbán voters.

György Gábor

fecsego.eu/BalraMagyar

Leave a Reply 66 megnézve, 1 alkalommal mai nap |