< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Rendőrségi hírek, Szegedi Törvényszék / Blog article: Döbbenetes jóslat került elő 2007-ből! Minden pontja megvalósult!//An astonishing prediction came out in 2007! All your points have been realized!

| Mobile | RSS

Döbbenetes jóslat került elő 2007-ből! Minden pontja megvalósult!//An astonishing prediction came out in 2007! All your points have been realized!

Írta Takezo -2018-01-25    

2007. október 24-én, a Népszavában jelent meg egy beszéd leirata. Részlet az írásból:

“Hazugságok ipari méretű termelése, a hatalom eloldása az ellenőrzés pányvájáról, sutba hajított felelősség, intézményesített korrupció, maffiamódszerek. Demokrácia nélküli többpártrendszer, szociális válság, tömeges elszegényedés, munkanélküliség, eladósodás, kiszolgáltatott magyar gazdaság. Dobra vert ország.

A független, szabad élet elfojtása, amerre csak nézünk. Adókkal megfojtott kisvállalkozások, sorsukból kilábalni képtelen, máról-holnapra élő kiszolgáltatott kisemberek, tíz körmével hiába kapaszkodó, süllyedő polgárság. Nincstelenné, kiszolgáltatottá tett emberek, akik nem mernek felszólalni és kiállni az igazukért, mert a hatalomtól függ a másnapi megélhetésük.

Hiába a NATO és uniós tagság, ez nem a Nyugat, és nem a XXI. század. Ez a keleti élet, és a múlt század, amit húsz év óta próbálunk magunk mögött hagyni, de újra és újra elér, körülfon és visszahúz bennünket.”

Mára az írás minden sora igaz lett, ennél jobb leírást a több mint 10 évvel későbbi Magyarországról senki nem tudna adni. És ki volt a jós, aki mindezt előre látta? A haza egyik legbölcsebb embere természetesen, Orbán Viktor.

fecsego.eu/PestiBulvár

An astonishing prediction came out in 2007! All your points have been realized!
19 May 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Pictures of Life / tabloid, epbudapest@europarl.europa.eu, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life , Police News, Szeged Court of Justice
Written by Takezo -2018-01-25

On October 24, 2007, a transcript of a speech appeared in Népszava. Excerpt from the writing:

“Production of lies on an industrial scale, the release of power from the turmoil of control, responsibility thrown into the sutum, institutionalized corruption, mafia methods. A multi-party system without democracy, a social crisis, mass impoverishment, unemployment, indebtedness, a vulnerable Hungarian economy. Drum beaten country.
Suppressing the independent, free life we ​​look at. Tax-stifled small businesses, vulnerable little people unable to recover from their fate, living from tomorrow to tomorrow, a sinking bourgeoisie clinging in vain with its ten fingernails. People made destitute, vulnerable who do not dare to speak up and stand up for their righteousness, because their livelihood the next day depends on power.
Despite NATO and EU membership, this is not the West, nor the 21st century. century. This is Eastern life, and the last century, which we have been trying to leave behind for twenty years but reach again and again, wraps around and pulls us back. ”
Today, all lines of writing have become true, no one could give a better description of Hungary more than 10 years later. And who was the fortune teller who foresaw all this? One of the wisest people in the country, of course, is Viktor Orbán.

fecsego.eu/PestiBulvár

Leave a Reply 69 megnézve, 1 alkalommal mai nap |