< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Közélet, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Július elsejétől, vagyis holnaptól lép életbe a szegényeket még jobban megnyomorító Fidesz-törvény//Fidesz law, which cripples the poor even more, will come into force on the first of July, ie tomorrow

| Mobile | RSS

Július elsejétől, vagyis holnaptól lép életbe a szegényeket még jobban megnyomorító Fidesz-törvény//Fidesz law, which cripples the poor even more, will come into force on the first of July, ie tomorrow

június 30, 2020 Jabronka Richárd Hírek 0

Kép forrása: Kovács Tamás/MTI

Több lényeges törvényi változás lép életbe július 1-jén, köztük az is, amelynek nyomán könnyebb lesz kiesni az ingyenes egészségügyi ellátásból, figyelmeztet ado.hu.

Az egészségügyi ellátásra való jogviszony rendezésére mind munkavállalóként, mind munkáltatóként érdemes fokozott figyelmet fordítani.

Az egészségbiztosítási alapkezelő ötféle lámpaszínnel jelzi a különböző állapotokat a NAV-tól érkező jelzés alapján.

A lámpaszínek a következők lehetnek:

  • zöld esetén a jogviszony rendezett, a taj szám érvényes
  • piros esetén a jogviszony rendezetlen, a taj szám érvényes
  • kék esetén az érintett személy az EGT területén biztosított, az orvosilag szükséges ellátást a külföldi biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártyával veheti igénybe, a taj szám érvénytelen
  • barna esetén a jogosultság rendezetlen, a taj szám érvénytelen, az érintett személy az egészségügyi szolgáltatásokat csak térítés ellenében veheti igénybe
  • sárga korlátozott jogosultságot jelent, a tajszám érvényes, önkéntes megállapodás alapján, teljes körű ellátásra jogosult személy, ide nem értve, a transzplantációs ellátásokat, a külföldi gyógykezelést, illetve a térítésmentesen igénybe vehető fogászati ellátások közül kizárólag a sürgősségi fogászati ellátásra jogosult.

Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a rendszerben zöld és piros lámpánál megkaptuk az ellátást térítésmentesen. Pirosnál színnél járt egy értesítő a jogviszony rendezetlenségéről. Barna és kék taj-számnál pedig fizetni kellett az ellátásokért.

Az új, holnap érvénybe lépő szabály szerint a NAV ellenőrzi a kötelező egészségügyi szolgáltatási járulékra bejelentkezőket, s három egymást követő hónap elmaradt járulékfizetés után figyelmeztet. Ha a jogosultság továbbra is rendezetlen, jelzést küld a NEAK-nak,

ahol ez alapján barnítják a lámpaszínt, azaz érvénytelenítik a taj-számot, így az adott személyek nem lesznek jogosultak a térítésmentes egészségügyi ellátásra.

Ez azt jelenti, hogy július 1-jétől nem lesz lehetőség az elmaradt egészségbiztosítási szolgáltatási járulék befizetésével a jogviszony utólagos rendezésére,

vagyis a betegnek, ha ellátták, ki kell fizetnie a szolgáltatást, és ezt az összeget az utólagos járulékfizetést követően sem kapja vissza

– figyelmeztet a portál.

A sürgősségi ellátást mindemellett továbbra sem lehet megtagadni.

fecsego.eu/Ellenszél.hu

Fidesz law, which cripples the poor even more, will come into force on the first of July, ie tomorrow
30 June 2020 | post Constitutional Court, Current Affairs
June 30, 2020 Richard Jabronka News 0

Image source: Tamás Kovács / MTI
Several significant changes in the law will come into force on July 1, including those that will make it easier to drop out of free health care, warns ado.hu.

It is worth paying close attention to the settlement of the legal relationship for health care, both as an employee and as an employer.

The health insurance fund manager indicates the different states with five different lamp colors based on the signal from NAV.

Lamp colors can be:

in the case of green, the legal relationship is settled, the taj number is valid
in the case of red, the legal relationship is unsettled, the taj number is valid
in the case of blue, the person concerned may receive the medically necessary care provided in the EEA with a European Health Insurance Card issued by a foreign insurer, the number of which is invalid
in the case of a brunette, the entitlement is unsettled, the number of taj is invalid, the person concerned can use the health services only for a fee
yellow means limited entitlement, the number of persons is entitled to full benefits under a valid, voluntary agreement, excluding transplant benefits, medical treatment abroad, or only emergency dental care among the dental benefits available free of charge.
The practice so far has been to receive the supply of green and red lights in the system free of charge. A notice of the disorder of the legal relationship was displayed in red. And for brown and blue taj numbers, you had to pay for the benefits.

Under the new rule, which will take effect tomorrow, NAV will check those who register for the mandatory health care contribution and warn them after three consecutive months of late payment of contributions. If the entitlement is still unresolved, it sends a signal to NEAK,

where, on this basis, the lamp color is tanned, i.e. the taj number is invalidated, so that the given persons will not be entitled to free health care.

This means that from 1 July it will not be possible to settle the legal relationship after the payment of the arrears of the health insurance service contribution,

that is, the patient, if provided, must pay for the service and will not receive this amount back after the subsequent contribution has been paid

Warns the portal.

However, emergency care still cannot be denied.

fecsego.eu/Ellenszél.hu

Leave a Reply 45 megnézve, 3 alkalommal mai nap |