< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Még nincs vége: az EU-s költségvetés megvétózásával fenyeget az Európai Parlament///Non è ancora finita: il Parlamento europeo sta minacciando di porre il veto al bilancio dell’UE

| Mobile | RSS

Még nincs vége: az EU-s költségvetés megvétózásával fenyeget az Európai Parlament///Non è ancora finita: il Parlamento europeo sta minacciando di porre il veto al bilancio dell’UE


Fotó: Dursun Aydemir / AFP

Az Európai Parlamentnek nem tetszik az uniós pénzek és a jogállam összekapcsolásáról (pontosabban össze nem kapcsolódásáról) született kompromisszum, így a képviselők még botot dughatnak a küllők közé, hiába a csúcson nagy nehezen összekalapált megállapodás.

Az Európai Parlament határozottan elutasítja, hogy az állam- és kormányfői tanács megpróbálja visszafogni az Európai Bizottság és az Európai Parlament erőfeszítéseit egy olyan mechanizmus létrehozására, amely a költségvetési kifizetéseket és a helyreállítási alapból érkező támogatásokat a jogállam, az alapvető jogok és a demokrácia tiszteletben tartásához köti. Többek között ezt tartalmazza az EP ötpárti állásfoglalásának tervezete, amelyet csütörtökön fogadnak el a képviselők. A szerzők leszögezik: ragaszkodnak annak a rendelettervezetnek az elfogadásához, amelyet két éve javasolt az Európai Bizottság a jogállami mulasztásokat vétő tagállamok pénzügyi szankcionálására. Az előterjesztésben az uniós ellenőrző és végrehajtó testület egy olyan szavazási eljárásra tett javaslatot (ez az úgynevezett fordított minősített többség), amely szerint a pénzbüntetésről szóló döntést csak a tagállamok nagy többsége akadályozhatná meg. Az EP most leszögezi: kitart a szigorított szabály mellett. Az Európai Parlament véleményt alkot a kedden bejeződött EU-csúcs egyéb döntéseiről is. Üdvözli a 750 milliárdos járvány utáni helyreállítási alap létrehozását, de sajnálkozik amiatt, hogy a vezetők a vissza nem térítendő támogatások összegét 500 milliárd euróról 390 milliárdra vágták vissza. Fájlalja azt is, hogy az állam- és kormányfők nem tudtak döntést hozni arról, milyen új bevételi forrásokból kell fedezni a hitelek visszafizetését. Az EP szerint csak új saját források létrehozásával fogadható el a tőkepiacokon felvett 750 milliárd megtérítése. Az elfogadás előtt álló állásfoglalásban a képviselők hangsúlyozzák: nem fogják jóváhagyni a közösség 2021-2027 közötti költségvetéséről született megállapodást, mert a csúcson szentesített kiadáscsökkentések ellentétesek az unió érdekeivel. A képviselők elfogadhatatlannak nevezik, hogy a büdzsé hét évre szóló keretösszege jóval alacsonyabb a parlament által javasolt plafonnál. Kifogásolják továbbá, hogy a kutatás-fejlesztési és egészségügyi programok visszavágása veszélybe sodorja a járvány elleni küzdelmet, a kiadások mérséklése az oktatásban és a digitális átállásban kedvezőtlenül befolyásolja a jövő nemzedékének lehetőségeit. A zöld átállást segítő programok megnyirbálása aláássa a klímavédelmet, a migrációs politikára és a határvédelemre szánt összegek csökkentése pedig az EU globális szerepét. A képviselők leszögezik: a parlament nem fogja vakon a hozzájárulását adni a büdzséhez, és kész mindaddig visszatartani a beleegyezését, amíg nem sikerül kielégítő megállapodást elérni a két társ-jogalkotó között. Az EU szabályai szerint a közösségi büdzsét a tagállamok egyhangú szavazatával hagyják jóvá, de csak akkor kezdődhet meg a végrehajtásáról szóló jogszabályok kidolgozása, ha a keretköltségvetéshez hozzájárulását adja az Európai Parlament is. A képviselőtestület nem módosíthatja a büdzsét, csak elfogadhatja vagy elutasíthatja.

fecsego.eu/népszava.eu

Non è ancora finita: il Parlamento europeo sta minacciando di porre il veto al bilancio dell’UE
22 luglio 2020 | inviare Corte costituzionale, Notizie attuali, Eventi, Corte / Procura / Szeged Judgment Board, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, Vita pubblica, Comitato ungherese di Helsinki, Szeged Court, casa Bianca

Foto: Dursun Aydemir / AFP
Al Parlamento europeo non piace il compromesso sul collegamento tra il denaro dell’UE e lo stato di diritto (più precisamente, non il collegamento), quindi i deputati possono ancora attaccare un bastone tra i raggi, nonostante un accordo molto difficile al vertice.

Il Parlamento europeo respinge fermamente il tentativo del Consiglio dei capi di Stato e di governo di frenare gli sforzi della Commissione europea e del Parlamento europeo di istituire un meccanismo per collegare i pagamenti di bilancio e l’assistenza dei fondi di recupero allo stato di diritto, ai diritti fondamentali e alla democrazia. . Tra le altre cose, ciò è incluso nel progetto di risoluzione a cinque parti del PE, che sarà adottato dai deputati giovedì. Gli autori affermano di insistere sull’adozione del progetto di regolamento proposto dalla Commissione europea due anni fa per sanzionare gli Stati membri per non aver rispettato lo stato di diritto. Nella proposta, l’organismo di controllo e di esecuzione dell’UE ha proposto una procedura di voto (la cosiddetta maggioranza qualificata inversa) in base alla quale una decisione su un’ammenda poteva essere evitata solo da un’ampia maggioranza degli Stati membri. Il PE ora afferma che insisterà su una regola più rigorosa. Il Parlamento europeo esprimerà inoltre un parere su altre decisioni in occasione del vertice UE, conclusosi martedì. Accoglie con favore la creazione di un fondo di recupero post-epidemia di 750 miliardi di euro, ma si rammarica che i leader abbiano ridotto l’importo delle sovvenzioni da 500 a 390 miliardi di euro. Si lamenta inoltre che i capi di Stato e di governo non siano stati in grado di decidere quali nuove fonti di entrate dovrebbero essere utilizzate per coprire il rimborso dei prestiti. Secondo il PE, solo attraverso la creazione di nuove risorse proprie è possibile accettare il rimborso dei 750 miliardi raccolti sui mercati dei capitali. Nella risoluzione prima dell’adozione, i deputati sottolineano che non approveranno l’accordo sul bilancio comunitario per il 2021-2027 perché i tagli alla spesa santificati al vertice sono contrari agli interessi dell’Unione. I deputati ritengono inaccettabile che il bilancio di sette anni sia molto inferiore al massimale proposto dal parlamento. Si lamentano inoltre che ridurre i programmi di R&S e salute sta mettendo a repentaglio la lotta contro l’epidemia e che i tagli alla spesa per l’istruzione e il passaggio al digitale stanno incidendo negativamente sulle opportunità per le generazioni future. La riduzione dei programmi di transizione verde mina la protezione del clima e la riduzione dei finanziamenti per la politica migratoria e la protezione delle frontiere indebolisce il ruolo globale dell’UE. I deputati affermano che il Parlamento non darà ciecamente il proprio consenso al bilancio ed è pronto a negare il proprio consenso fino a quando non verrà raggiunto un accordo soddisfacente tra i due colegislatori. In base alle norme dell’UE, il bilancio comunitario è approvato con un voto unanime degli Stati membri, ma la legislazione sulla sua esecuzione può iniziare solo se il Parlamento europeo dà anche il proprio consenso al bilancio quadro. La Camera dei rappresentanti non può modificare il bilancio, può solo accettarlo o rifiutarlo.

fecsego.eu/népszava.eu

Leave a Reply 43 megnézve, 1 alkalommal mai nap |