< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Vizsgálat indul: Hatalmas csontváz zuhant ki a Városháza szekrényéről – lehet kezdeni magyrázkodni kedves Fidesz//Investigation starts: Huge skeleton fell out of the Town Hall cabinet – you can start explaining yourself, dear Fidesz

| Mobile | RSS

Vizsgálat indul: Hatalmas csontváz zuhant ki a Városháza szekrényéről – lehet kezdeni magyrázkodni kedves Fidesz//Investigation starts: Huge skeleton fell out of the Town Hall cabinet – you can start explaining yourself, dear Fidesz

2020. 06. 26.

Kérjük oszd meg a bejegyzést, hogy másokhoz is eljusson az igazság:

Tüttő Kata, Karácsony Gergely MSZP-s helyettese Facebookon újabb izgalmas történetről számolt be, a főpolgármester-helyettes egy újabb furcsa Fideszes ügyet tárt fel, lesz miért magyarázkodni Fideszék leszerepelt polgármesterének. Íme:

Közgyűlési nap, megy a hiszti a fidesz részéről, hogy minek jött létre a médiacentrum – aminek az a feladata, hogy áttekintse, ésszerűsítse a közszolgáltató cégek által rendelt közvélemény-kutatásokat, kommunikációs- és médiaköltéseket, kiadványokat, rendezvényeket – hőbörögnek, hogy miért költünk ilyen vizsgálatra…?

Egy konkrét példán keresztül szemléltetem, miért is hasznos egy ilyen áttekintés.

Van a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, aki kötelezi a szolgáltatókat, nálunk a vízműveket, csatornázási műveket és a távfűtő céget, hogy kétévente független(!) közvélemény-kutató szervezettel méressék fel a közszolgáltatási szerződések alapján vételező lakossági felhasználók szolgáltatással kapcsolatos elégedettségét.

Megadnak mindent pontosan, hogy mit, mekkora mintán és hogyan kell kérdezni, a cégekre van bízva, hogy kivel végeztetik el gyakorlatilag ugyanazt a munkát.

Amikor a városüzemeltetési holding munkatársai megnézték, hogy a három erre kötelezett fővárosi közszolgáltató ugyanazt a munkát kivel és mennyiért csináltatta meg az elmúlt években, azért ők is meghökkentek egy kicsit.

Nézzük ki kitől és mennyiért rendelte meg gyakorlatilag ugyanazt a kutatást ( 500 fős minta):

Fővárosi Vízművek: M.Á.S.T. Kft, 1 778 000 Ft + ÁFA
Fővárosi Csatornázási Művek: Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft: 2 095 000 Ft + ÁFA

És a nyertes: FŐTÁV:
BDM Best Debt Management Kft: 14 700 000 Ft + ÁFA ! (2019. augusztus)

Azaz az előző városvezetés alatt, a dr. Mitnyan György ( volt fideszes hegyvidéki polgármester) által vezetett FŐTÁV, a Vízművekhez képest, nyolcszoros áron rendelt meg egy közvélemény-kutatást, ráadásul egy követeléskezelő cégtől.

1.Lábjegyzet: Nyilván így érthető az ár, hiszen a követelésbehajtással foglalkozó kollégákat gondolom be kellett iskolázni, hogy megtanuljanak közvéleményt kutatni…….

2. Lábjegyzet: a Főtáv abban az időszakban jelentős összeget fizetett a Nagy és Trócsányi ügyvédi irodának tanácsadásra. Igazán megkérdezhette volna a vezetés őket, hogy biztos jó ötlet e egy követelésbehajtó céget 14,7 millióért közvélemény-kutatással megbízni.

3. Most látom, hogy az eljárásban ez a behajtó cég referenciaként(!) a Főtávval kötött korábbi szerződését csatolta be. Egy ügyfél elégedettségi szerződést: 24,9 millió Ft-ért (2017-2018 évekre).
Csodálatos

Vizsgálat indul.

fecsego.eu/BalraMagyar

Investigation starts: Huge skeleton fell out of the Town Hall cabinet – you can start explaining yourself, dear Fidesz
23 July 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Tribunal, White House
06/26/2020

Please share this post to get the truth to others:

Kata Tüttő, MSZP’s deputy Gergely Karácsony reported another exciting story on Facebook, the deputy mayor revealed another strange Fidesz case, why will he explain to the ousted mayor of Fidesz. Here it is:

General Assembly Day, the hides on the part of Fidesz as to why the media center was set up – whose task is to review and rationalize public opinion polls, communication and media spending, publications, events ordered by public utilities – are running out of reason. examination …?

Through a specific example, I illustrate why such an overview is also useful.

There is the Hungarian Energy and Utilities Regulatory Office, which obliges the service providers, our waterworks, sewerage works and the district heating company to assess the satisfaction of public users with public service contracts every two years with an independent (!) Public opinion research organization.

They give everything exactly what, how big a sample and how to ask, it is up to the companies with whom they do practically the same work.

When the staff of the city management holding company looked at with whom and for how much the three public utilities in the capital had done the same work in recent years, they were also a little taken aback.

Let’s see from whom and for how much you ordered practically the same research (sample of 500 people):

Metropolitan Waterworks: M.Á.S.T. Ltd., HUF 1,778,000 + VAT
Fővárosi Csatornázási Művek: Research Center Market and Opinion Research Ltd.: HUF 2,095,000 + VAT

And the winner: MAIN DISTANCE:
BDM Best Debt Management Kft: HUF 14,700,000 + VAT! (August 2019)

That is, during the previous city administration, dr. FŐTÁV, led by György Mitnyan (former mayor of Fidesz Mountains), ordered a poll at eight times the price of Waterworks, in addition to a debt management company.

Footnote 1: Obviously, this is how the price is understood, since I think that my debt collection colleagues had to be trained to learn how to research public opinion …….

Footnote 2: At that time, Főtáv paid a significant amount to advise the law firm of Nagy and Trócsányi. Management could have really asked them if it must be a good idea to entrust this debt collection company with a poll for 14.7 million.

  1. I can now see that in the proceedings this collection company attached as a reference (!) Its previous contract with Főtáv. One customer satisfaction contract: for HUF 24.9 million (for 2017-2018).
    Wonderful

An investigation is underway.

fecsego.eu/BalraMagyar

Leave a Reply 95 megnézve, 1 alkalommal mai nap |