| Mobile | RSS

Amerikai választások: Biden vezet, de nem lefutott a vetélkedés///U.S. election: Biden leads, but the contest is not over


A közvélemény-kutatások Joe Biden előnyét mérik alig hat héttel az amerikai elnökválasztás előtt, de elemzők szerint Donald Trump hátránya nem behozhatatlan a választási rendszer sajátosságai miatt. A választás a billegő államokban dől el. Idén a levélszavazatok miatt csúszhat az eredményhirdetés,- írja a hirado.hu.

Négy éve Hillary Clinton hárommillióval több szavazatot szerezett, mint a republikánusok jelöltje, ám az elnökválasztás mégis Donald Trump viszonylag sima győzelmét hozta.

Az amerikai választási rendszerben ugyanis semmilyen jelentősége nincs annak, ha az egyik jelölt az összesítésben a legtöbb szavazatot kapja az „országos listán”, ugyanis az elnök személyéről az 538 fős elektori kollégium dönt.

Az elektori szavazatok száma megegyezik az adott állam kongresszusi helyeinek számával, amely arányos az állam lakosságával. A szövetségi államok súlyát időnként felülvizsgálják, hogy pontosabban tükrözze a választói akaratot.

A BBC által közzétett adatok alapján a teljes lakosság körében Biden előnye a hivatalban lévő elnökkel szemben 7,4 százalékpontnyi, 50 százalékos támogatottság mellett.

Első ránézésre simának tűnhet a választás kimenetele, de elemzők szerint szó sincs erről. A választást mintegy tucat „csatatér” állam eredménye dönti el. Ezek az úgynevezett billegő államok, amelyek egyszer az egyik, máskor a másik oldalra szavaznak.

Közismert, hogy Kalifornia vagy New York hagyományosan a demokraták bázisa, míg az olyan államokban, mint Texas, Wyoming vagy Oklahoma, a republikánusok stabilan őrzik pozíciójukat, így ott a demokratáknak nem sok babér terem.

Bár Texas esetében az elemzők felhívják arra a figyelmet, hogy a demográfiai tendenciák – a spanyol ajkú bevándorlók növekvő száma – miatt a korábbiaknál szorosabb lehet a verseny.

Hova billen a mérleg nyelve?

Ezért a kampányban a két jelölt leginkább a billegő államokra helyezi a hangsúlyt.

Donald Trump 2016-ban három tagállamban (Michigan, Pennsylvania és Wisconsin) összesen 80 ezerrel több szavazatot gyűjtött be, mint riválisa, amely 0,06 százaléka a 137 millió érvényesen leadott szavazatnak.

Ez a három állam összesen 46 elektori szavazathoz segítette Trumpot, aki összesen 304 elektori voksot gyűjtött be. Vagyis a republikánus jelölt a három közép-nyugati államban aratott győzelem nélkül biztosan nem lehetett volna elnök.

Pontosan ezért elemzők és a politika iránt fogékonyak sem az országos népszerűségi adatokat bogarásszák, hanem az egyes államokban az erőviszonyokat.A választások előtt három elnökjelölti vitát is tartanak, amely sorsdöntő lehet a választás kimenetelére. Az első szeptember 29-én az ohiói Clevelandben, majd október 15-én a floridai Miamiban és 22-én Nashville-ben, Tennessee államban.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a billegő államokban a demokraták jelöltje áll nyerésre. A The Guardian több közvélemény-kutató összesített felmérésealapján arról írt, hogy a kulcsfontosságúnak számító Floridában (29 elektori szavazat) Biden előnye hibahatár közelében mozog 1,9 százalékponttal, míg Pennsylvania (20 szavazat), Michigan (16 szavazat) és Arizona (15 szavazat) államokban 4,4, 7,1, illetve 5,5 százalékpontost előnyt mértek nála.

Kiélezett a küzdelem Ohióban (18 szavazat), ahol Trump előnye 0,5 százalékpontos, míg Iowában (6 szavazat) 2 százalékpontos.

A BBC összesítése szerint hét olyan billegő állam van,  amelyet Trump 2016-ban megnyert, de most Biden áll nyerésre (Arizona, Florida, Michigan, Észak-Karolina, Ohio, Pennsylvania és Wisconsin). Az elnök magabiztosan vezet Iowa és Georgia államokban.

Szavazás járvány idején

A 2020-as választás a koronavírus-járvány miatt is különleges lesz. Politikai viták kereszttüzébe került a levélszavazás kérdése. Jelenleg az állampolgárok 33 tagállamban és Washington D.C.-ben szavazhatnak ezzel a módszerrel. 2016-ban 40 millió ember szavazott így, amely idén akár 80 millió is lehet egy felmérés szerint.

Forrás: Híradó 

fecsego.eu/vadhajtások.hu

U.S. election: Biden leads, but the contest is not over
20 September 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Tribunal, White House

Polls measure Joe Biden’s advantage barely six weeks before the U.S. presidential election, but analysts say Donald Trump’s disadvantage isn’t unimportant because of the peculiarities of the electoral system. The choice is decided in the waving states. This year, the announcement of the results may be delayed due to the letter votes, writes hirado.hu.

Four years ago, Hillary Clinton won three million more votes than the Republican candidate, yet the presidential election still brought Donald Trump a relatively smooth victory.

This is because in the US electoral system, it does not matter if one of the candidates gets the most votes on the “national list” in the aggregation, as the person of the president is decided by the 538-member electoral college.

The number of electoral votes is equal to the number of congressional seats in a given state, which is proportional to the population of the state. The weight of federal states is reviewed from time to time to more accurately reflect the will of the electorate.

According to data released by the BBC, among the general population, Biden has an advantage over the incumbent president with 7.4 percentage points of 50 per cent support.

At first glance, the outcome of the election may seem smooth, but analysts say there is no such thing. The choice is decided by the results of about a dozen “battlefield” states. These are the so-called waving states, which vote for one side once and the other the other.

It is well known that California or New York are traditionally the base of Democrats, while in states like Texas, Wyoming or Oklahoma, Republicans keep their position stable, so there is not much laurel room for Democrats there.

Although in the case of Texas, analysts point out that due to demographic trends – the growing number of Spanish-speaking immigrants – competition may be more intense than before.

Where does the balance tongue tip?
Therefore, the two candidates in the campaign focus mostly on waving states.

In 2016, Donald Trump collected a total of 80,000 more votes in three states (Michigan, Pennsylvania and Wisconsin) than his rival, which is 0.06 percent of the 137 million validly cast votes.

These three states helped Trump for a total of 46 electoral votes, collecting a total of 304 electoral votes. That is, the Republican candidate certainly could not have been president without the victory in the three Midwestern states.

That is why analysts and those receptive to politics are not bugging national popularity figures, but power relations in individual states. Three presidential candidate debates are also held before the election, which could be crucial to the outcome of the election. First on September 29 in Cleveland, Ohio, then on October 15 in Miami, Florida, and 22 on Nashville, Tennessee.

For now, there seems to be a candidate for Democrats in waving states to win. The Guardian wrote in a pooled poll of several pollsters that in key Florida (29 electoral votes), Biden’s advantage is close to the margin of error by 1.9 percentage points, compared to Pennsylvania (20 votes), Michigan (16 votes) and Arizona (15 votes). 4.4, 7.1 and 5.5 percentage points, respectively, in the United States.

The fight is fierce in Ohio (18 votes), where Trump’s advantage is 0.5 percentage points, while in Iowa (6 votes) it is 2 percentage points.

According to the BBC summary, there are seven waving states that Trump won in 2016, but now Biden has a win (Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Ohio, Pennsylvania and Wisconsin). The president is confident in leading the states of Iowa and Georgia.

Voting during an epidemic
The 2020 choice will also be special because of the coronavirus epidemic. The issue of letter voting has crossed the political debate. Currently, citizens in 33 states and Washington D.C. can vote this way. In 2016, 40 million people voted that way, which this year could be as high as 80 million, according to a poll.

Source: News

fecsego.eu/vadhajtások.hu

Leave a Reply 69 megnézve, 1 alkalommal mai nap |