< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Nav, nébih, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Tíz nap múlva óriási bírságolásba kezdhet a NAV, letelik a határidő//Dans dix jours, NAV pourrait commencer à infliger d’énormes amendes, le délai expire

| Mobile | RSS

Tíz nap múlva óriási bírságolásba kezdhet a NAV, letelik a határidő//Dans dix jours, NAV pourrait commencer à infliger d’énormes amendes, le délai expire

A koronavírus-járvány miatt eddig eltekintettek attól, ha valaki a július 1-től kötelezővé tett számlaadat-szolgálatást elmulasztotta, vagy rosszul hajtotta végre. Most viszont szeptember 30-án jön a türelmi idő vége és vele együtt a bírságok is.

Szabó Dániel,

Július 1-jétől a számlaadat-szolgáltatás minden belföldi adóalany számára kötelező, aki másik belföldi adóalany részére, az áfatörvény szabályai szerint belföldön teljesített ügyletről állít ki számlát. Így például adatot kell szolgáltatni azokról a számlákról is, amelyek nem tartalmaznak áfát vagy az áfa összegének megállapításához szükséges százalékértéket. A rendszer már él, a papírtömbös számlákat is jelenteni kell a NAV-nak, amely saját online programot is biztosít ehhez, ami ingyenesen használható.

A NAV meghatározott feltételek fennállásakor nem szab ki mulasztási bírságot, ha az adóalany a július 1. és szeptember 30. közötti időszakban a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti – közölte most az adóhatóság, ami figyelmeztet. Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején elrendelt szigorú korlátozások jelentősen akadályozták az adózókat az új jogszabályi kötelezettségre történő felkészülésben, a NAV szankciómentességet biztosított, de ennek most vége.

Érdemes tudni, hogy minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni a NAV részére, amit egy adóalany egy másik belföldi adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről (kivéve a Közösségen belüli termékértékesítést) bocsát ki, a számla áthárított áfatartalmától függetlenül. A befogadott számlákat érintően az adatszolgáltatás abban az esetben, illetve akkor terheli az adóalanyt, ha és amikor az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásában az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol.

A NAV a fent meghatározott időszakban nem alkalmaz szankciót azokkal az adózókkal szemben, akik az alábbi kötelezettségeiket nem teljesítik maradéktalanul:

  • adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő bejövő számlákról,
  • adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő kimenő számlákról,
  • a kibocsátástól számított 4 napon belüli adatszolgáltatás a 100 ezer forintot elérő vagy meghaladó, de az 500 ezer forintot el nem érő áfatartalmú kézi számlákról, amennyiben az adatszolgáltatás a kibocsátást követő 5 napon belül megtörténik.

A felsoroltak szerint mentesül a szankció alól a 100 ezer forint áthárított áfatartalmat el nem érő számlákról teljesítendő adatszolgáltatás tekintetében az az adóalany is, akinek már július 1. előtt is keletkezett számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége.

fecsego.eu/napi.hu

Dans dix jours, NAV pourrait commencer à infliger d’énormes amendes, le délai expire
21 septembre 2020 | Publier Cour constitutionnelle, actualités, événements, Cour / Bureau du procureur / Conseil des arrêts de Szeged, ministère de l’EE, Pictures of Life / tabloïd, salle de presse de l’UE, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Blog du rédacteur en chef, Vie publique, Culture, Helsinki hongrois Commission, Nav, nébih, Tribunal de Szeged, Maison Blanche

En raison de l’épidémie de coronavirus, il a jusqu’à présent été ignoré si quelqu’un ne fournissait pas les informations de compte, ce qui était obligatoire à partir du 1er juillet, ou ne les avait pas effectuées correctement. Maintenant, cependant, la période de grâce arrive le 30 septembre et avec elle les amendes.

Dániel Szabó,

À partir du 1er juillet, le service de données de compte est obligatoire pour tous les assujettis nationaux qui émettent une facture à un autre assujetti national pour une transaction nationale conformément aux règles de la loi sur la TVA. Par exemple, les factures qui n’incluent pas la TVA ou le pourcentage nécessaire pour déterminer le montant de la TVA doivent également être fournies. Le système est déjà opérationnel, les factures papier doivent également être déclarées à NAV, qui fournit également son propre programme en ligne à cet effet, qui peut être utilisé gratuitement.

NAV n’impose pas de pénalité par défaut sous certaines conditions si le contribuable ne respecte pas ou ne se conforme pas correctement à l’obligation de fournir des données de facturation dans la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre, l’administration fiscale a désormais émis un avertissement. Étant donné que les restrictions strictes imposées au moment de l’urgence introduite par l’épidémie de coronavirus ont considérablement empêché les contribuables de se préparer à la nouvelle obligation légale, NAV a accordé l’immunité de sanctions, mais c’est désormais terminé.

Il convient de noter que la valeur liquidative est tenue de fournir les détails de toute facture qu’un assujetti émet à un autre assujetti national pour une transaction intérieure (autre qu’une livraison intracommunautaire de biens), quelle que soit la teneur en TVA de la facture répercutée. En ce qui concerne les factures reçues, la fourniture des données est à la charge de l’assujetti si et quand il exerce le droit à déduction sur la base de la facture attestant la réalisation de l’opération ou du paiement de l’avance dans sa déclaration pour la période d’imposition.

NAV ne pénalisera pas les contribuables qui ne respecteraient pas pleinement les obligations suivantes pendant la période précisée ci-dessus:

fourniture de données sur les factures entrantes qui n’atteignent pas la taxe transférée de 100.000 HUF,
fourniture de données sur les factures sortantes qui n’atteignent pas la taxe transférée de 100.000 HUF,
la fourniture de données dans les 4 jours à compter de l’émission de factures manuelles d’une teneur en TVA de 100 000 HUF ou plus mais inférieure à 500 000 HUF, si la fourniture des données est effectuée dans les 5 jours suivant l’émission.
Selon ce qui précède, un assujetti qui a déjà encouru l’obligation de fournir des données de facturation avant le 1er juillet est également exonéré de la sanction en ce qui concerne la fourniture de données sur des factures qui n’atteignent pas la teneur en TVA de 100 000 HUF.

fecsego.eu/napi.hu

Leave a Reply 100 megnézve, 1 alkalommal mai nap |