< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Bődületes hazugságdömpinggel nyitotta Orbán a parlament őszi ülésszakát//Orbán eröffnete die Herbstsitzung des Parlaments mit einem irreführenden Lügen-Dumping

| Mobile | RSS

Bődületes hazugságdömpinggel nyitotta Orbán a parlament őszi ülésszakát//Orbán eröffnete die Herbstsitzung des Parlaments mit einem irreführenden Lügen-Dumping

Írta Altruista -2020-09-21   

Orbán

A reggeli libernyákozás csak a kezdet volt, a legnagyobb hazugságokat délutánra tartogatta.

Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával kezdődött hétfőn a parlament őszi ülésszaka. A miniszterelnök beszédét a nyári négynapos EU-csúcs eredményeinek ismertetésével nyitotta. Orbán úgy fogalmazott: szerinte “részben teljesítette” a parlamenttől kapott megbízását, hiszen “Magyarország kapja a hatodik legnagyobb összeget az uniótól”. Majd azt mondta:

“MEGKOCKÁZTATHATÓ, HOGY 2028-RA KÖZEL KERÜLÜNK AHHOZ A HELYZETHEZ, HOGY MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN NETTÓ BEFIZETŐ LEGYEN”.

Orbán ezt úgy számolta ki, hogy mialatt 2019-ben a Magyarországon működő külföldi vállalatok összesen 9,6 milliárd euró profitot termeltek, a magyar cégek külföldön mindössze 1,6 milliárd eurót, vagyis az egyenleg mínusz 8 milliárd euró volt. Ebből levonva a Magyarországnak szánt EU-s forrást a különbözet évi mínusz 3,5 milliárd euró.

Orbán szerint ez azt jelenti, hogy 2028-ra, a mostani uniós pénzügyi ciklus végére Magyarország már nettó befizetője lesz az EU-nak.

EGY GOND VAN EZZEL A GONDOLATMENETTEL: HOGY HAZUGSÁG.

Csak akkor lenne jogos ugyanis nettó befizetőként gondolni Magyarországra, ha abból a hamis feltevésből indulnánk ki, hogy az innen “kivitt” pénzt (ami egyébként nem is annyira kivitt, tekintve, hogy az itt termelő külföldi vállalkozások végső soron magyar munkahelyeket és fogyasztóképes magyar munkavállalókat teremtenek) csak abban az esetben vinnék ki, ha Magyarország az EU tagja lenne. Csakhogy ez nem igaz, Magyarországnak nem kell az EU tagjának lennie ahhoz, hogy az itt megtermelt pénzt a multicégek külföldre vigyék. Ehhez elég a modern globális piacgazdaság részének lennünk. Nem az EU felelős a kiáramló külföldi tőkéért, hanem a modern piacgazdaság és kapitalizmus, melynek köszönhetően a multik már bőven az EU-tagság előtt is kivitték a pénzt.

De nemcsak a támogatások kapcsán hazudott Orbán, hanem akkor is, amikor azt állította, hogy az EU-csúcson sikerült eleget tennie a fideszesek jogállamisággal kapcsolatos feltételeinek is. Orbán szerint a lengyelekkel közösen sikerült megakadályoznia, hogy a pénzügyi források folyósítását „politikai és ideológia feltételekhez” kössék, és jogilag meg nem határozott feltételekkel zsarolják a magyar kormányt. Amit szerinte jogállamiság címszó alatt számon kérnek rajtuk, az csak politikai támadás lehet.

AZ EU PONT HOGY CSAK SEGÍTETT ABBAN, HOGY A TÁMOGATÁSOK RÉVÉN VISSZATÖRLESSZÜNK EBBŐL A DEFICITBŐL.

Amennyiben így lenne, Orbánnak azt kellene gondolnia, hogy a jogállamiságnak nincs objektív követelményrendszere. Bárki, aki számon kéri azt, valójában csak politikai vádakat fogalmazhat meg.

EZ SZEMENSZEDETT HAZUGSÁG, A JOGÁLLAMISÁGNAK UGYANIS VANNAK OBJEKTÍV KRITÉRIUMAI. IGENIS MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY MIKOR ÉS MIVEL SÉRTIK MEG AZT.

Orbán hazudik, amikor úgy csinál, mintha a jogállamiság számonkérése csak politikai alapon történhetne meg.

A miniszterelnök zárásképp kitért a koronavírus-járványra is. Szakemberekre hivatkozva azt mondta, Magyarországon legrosszabb esetben 200 ezer ember fertőződhet meg egy időben, ami azt jelenti, hogy egyszerre 16 ezer kórházi ágyra, illetve 800 lélegeztetőgépre lehet szükség. De itt sem bírta megállni hazugság nélkül, mint fogalmazott:

„ÍZLÉS KÉRDÉSE, HOGY KI MENNYIRE HISZ AZ ORVOSOKNAK ÉS A MATEMATIKUSOKNAK”.

Állítása szerint ő ezért számol a szakértők által megadott számok többszörösével, tehát pl. 400 ezer fertőzöttel, 66 ezer kórházi ággyal és rengeteg lélegeztetőgéppel.

Ez azért hazugság, mert nem ízlés kérdése, hogy ki mennyire hisz a járványügyi szakembereknek. Ez (jó esetben) józan ész és felelős magatartás kérdése, egy miniszterelnök esetében pedig alapkövetelmény. Megsúgjuk Orbánnak: a szakemberek sem hasra ütéssel állapítják meg a járványügyi előírásokat, hanem tudományos módszertan segítségével. Persze tehetnék ízlés szerint is, csakhogy az katasztrófához vezetne. Orbán szemlátomást még mindig nem fejlődött fel odáig, hogy ezt megértse. Újfent csak azt bizonyította, hogy annyit ért a felelős kormányzáshoz, mint tyúk az ábécéhez.

fecsego.eu/PestiBulvár

Orbán eröffnete die Herbstsitzung des Parlaments mit einem irreführenden Lügen-Dumping

  1. September 2020 | Post Verfassungsgericht, Aktuelle Nachrichten, Ereignisse, Gericht / Staatsanwaltschaft / Szeged Judgement Board, Ministerium für EE, Bilder des Lebens / Boulevardzeitung, EU-Presseraum, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Blog des Chefredakteurs, Öffentliches Leben, Kultur, Ungarisch Helsinki Kommission, Szeged Tribunal, Weißes Haus
    Gepostet von Altruista am -2020-09-21

Orbán
Die Befreiung am Morgen war nur der Anfang, am Nachmittag hielt er die größten Lügen.

Die Herbstsitzung des Parlaments begann am Montag mit der Rede von Viktor Orbán vor der Tagesordnung. Der Premierminister eröffnete seine Rede mit der Präsentation der Ergebnisse des viertägigen EU-Sommergipfels. Orbán drückte es so aus: Seiner Meinung nach hat er sein Mandat vom Parlament „teilweise erfüllt“, da „Ungarn den sechstgrößten Betrag von der Gewerkschaft erhält“. Dann sagte er:

“Es besteht das Risiko, bis 2028 der Lage Ungarns in der europäischen Union als Netzzahler nahe zu sein.”

Orbán rechnete damit, dass die in Ungarn tätigen ausländischen Unternehmen im Jahr 2019 einen Gesamtgewinn von 9,6 Milliarden Euro erzielten, die ungarischen Unternehmen im Ausland nur 1,6 Milliarden Euro, dh der Saldo betrug minus 8 Milliarden Euro. Nach Abzug der EU-Mittel für Ungarn beträgt die Differenz minus 3,5 Milliarden Euro pro Jahr.

Laut Orbán bedeutet dies, dass Ungarn bis zum Ende des laufenden EU-Finanzzyklus bis 2028 bereits einen Nettobeitrag zur EU leisten wird.

ES GIBT EIN PROBLEM MIT DIESEM GEDANKEN: DAS IST EINE LÜGE.

Es wäre nur legitim, Ungarn als Nettozahler zu betrachten, wenn wir von der falschen Annahme ausgehen würden, dass das Geld von hier „exportiert“ wird (was ohnehin nicht so viel exportiert wird, wenn man bedenkt, dass ausländische Unternehmen, die hier produzieren, letztendlich ungarische Arbeitsplätze und arbeitsfähige ungarische Arbeitnehmer schaffen). ) würde nur herausgenommen, wenn Ungarn Mitglied der EU wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall. Ungarn muss kein Mitglied der EU sein, damit die multinationalen Unternehmen das hier im Ausland generierte Geld aufnehmen können. Es reicht aus, Teil einer modernen globalen Marktwirtschaft zu sein. Nicht die EU ist für den Abfluss von ausländischem Kapital verantwortlich, sondern die moderne Marktwirtschaft und der Kapitalismus, dank derer die Multis das Geld bereits lange vor der EU-Mitgliedschaft exportiert haben.

Er log jedoch nicht nur über Subventionen für Orban, sondern auch, als er behauptete, es sei ihm auf dem EU-Gipfel gelungen, die Bedingungen der Fidesz-Rechtsstaatlichkeit zu erfüllen. Laut Orbán gelang es ihm zusammen mit den Polen zu verhindern, dass die Auszahlung von Finanzmitteln „politischen und ideologischen Bedingungen“ unterliegt, und die ungarische Regierung mit Bedingungen zu erpressen, die nicht gesetzlich festgelegt sind. Was sie sagen, unter der Überschrift “Rechtsstaatlichkeit” zur Rechenschaft gezogen zu werden, kann nur ein politischer Angriff sein.

Die EU-Punkte haben nur geholfen, dieses Defizit durch Subventionen zu beseitigen.

Wenn dies der Fall wäre, müsste Orbán denken, dass die Rechtsstaatlichkeit keine objektiven Anforderungen hat. Wer ihn zur Rechenschaft zieht, kann wirklich nur politische Anschuldigungen erheben.

Dies ist ein BITTE, WIE DIE RECHTSREGEL ZIELKRITERIEN HABEN. JA, ES KANN BESTIMMT WERDEN, WENN UND WENN ES VERLETZT WIRD.

Orbán lügt, als er vorgibt, dass die Rechenschaftspflicht für die Rechtsstaatlichkeit nur aus politischen Gründen erfolgen kann.

Der Premierminister schloss auch die Coronavirus-Epidemie. In Bezug auf Experten sagte er, dass im schlimmsten Fall in Ungarn 200.000 Menschen gleichzeitig infiziert werden könnten, was bedeutet, dass 16.000 Krankenhausbetten und 800 Beatmungsgeräte gleichzeitig benötigt werden könnten. Aber er konnte hier nicht aufhören, ohne zu lügen, wie er es ausdrückte:

“DIE FRAGE DES GESCHMACKES, WAS VIELE AN ARZT UND MATHEMATIK GLAUBEN”.

Er behauptet, dass er daher ein Vielfaches der von den Experten angegebenen Zahlen zählt, so z. Mit 400.000 infizierten, 66.000 Krankenhausbetten und vielen Beatmungsgeräten.

Dies ist eine Lüge, weil es nicht Geschmackssache ist, wer Epidemiologen glaubt, wie viel. Dies ist (bestenfalls) eine Frage des gesunden Menschenverstandes und des verantwortungsvollen Verhaltens und eine Grundvoraussetzung für einen Premierminister. Wir flüstern Orbán zu: Die Experten setzen die epidemiologischen Standards nicht ins Gesicht, sondern mit Hilfe einer wissenschaftlichen Methodik. Natürlich könnte ich es nach Geschmack tun, aber es würde zu einer Katastrophe führen. Orbán hatte sich offenbar noch nicht genug entwickelt, um dies zu verstehen. Wieder einmal bewies er nur, dass er verantwortungsbewusstes Regieren genauso gut verstand wie eine Henne des Alphabets.

fecsego.eu/PestiBulvár

Leave a Reply 75 megnézve, 2 alkalommal mai nap |