< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Der Standard: Magyarország és Lengyelország elszigetelődött//The EU has told the truth in the image of Orbán, but it does not have to be afraid for the time being, writes the German-language press.

| Mobile | RSS

Der Standard: Magyarország és Lengyelország elszigetelődött//The EU has told the truth in the image of Orbán, but it does not have to be afraid for the time being, writes the German-language press.

VILÁGszerző

Az EU Orbán képébe mondta az igazságot, annak egyelőre mégsem kell félnie – írja a német nyelvű sajtó.

hirdetésDer Standard szerint egy nap két súlyos vereséget is kénytelen volt elkönyvelni a magyar és a lengyel kormány: előbb az állandó EU-képviseletvezetők megszavazták, hogy a német javaslatnak megfelelően kezdődjenek meg a tárgyalások az Európai Parlamenttel a jogállam és az uniós támogatások összekapcsolásáról. Ez az erődemonstráció megmutatta, hogy ágálhat ugyan Budapest és Varsó, de nem lesz könnyű leállítania az új gépezetet, amely az alapjogok megszegőinek megfegyelmezésére szolgál.

A két ország persze vétózhat, bedöntve a következő hétéves költségvetést, ám ily módon saját magát lövi lábon, hiszen mindkettő a legnagyobb nettó kedvezményezett államok közé tartozik. Főleg Orbán, akire várt még egy pofon tegnap: Jourová a jogállami helyzetjelentéssel megmutatta, hogy a miniszterelnök egy „beteg demokráciába” készíti elő az utat.

A liberális Süddeutsche Zeitung azt írja a jelentésről, hogy Európa annak idején nem gondoskodott megfelelő eszközről a jogállamiság védelmében, ezért most a Bizottságnak kellett megtennie ez ügyben az első lépést. Merthogy főleg Magyarországon, Lengyelországban és Máltán gyorsabban bontják le a demokráciát, mint ahogy az épülne. Ám ha kiszakad a szerződések, megállapodások és rendeletek hálója, akkor gyorsan széteshet az unió.

Ennélfogva fontos dokumentumot tett le az asztalra Brüsszel, cseppet sem lehet azt bürokratikus szorgalmi feladatnak tekinteni, ám szemben állnak vele a jogsértők, akik nem egyszerűen tesznek az EU jelentéseire, hanem agresszívan hadba vonulnak az unió ellen. Orbán győztesnek érezheti magát, miután jól kiosztotta Jourovát és látszatsikert aratott a zsarolással. Tehát hogy csak akkor megy bele a gazdasági mentőcsomagba, ha nem a jogok betartásától függ a közösségi pénzek folyósítása. Szerinte a jognak és támogatásnak semmi köze egymáshoz.

Ez persze képtelenség, a német elnökség – tehetetlen pragmatizmusból – mégis laposra klopfolt kompromisszumos javaslattal rukkolt ki. De azért a magyar politikusra rászámoltak, hiába fenyeget vétóval. Az új mechanizmus még bőven lehet ütős. Hiszen Magyarország, Lengyelország, de még Málta is visszaél a közösséggel és annak pénzügyi alapjaival. Hogy ez ne így legyen, ahhoz rengeteg apró lépés szükséges, mármint hogy az EU megvédhesse saját demokráciáját.

A konzervatív Die Welt azt sürgeti, hogy érvényesítsék a jogállamiságot, különben ilyen-olyan csatornákon elszivárognak a brüsszeli támogatások. Úgyhogy a német polgároknak nagyon is érdekükben áll a normák betartása Keleten, különben nincs független ellenőrzés és nézhetik, hová tűnnek az adóeuróik. A most hozott határozat azonban gyengére sikeredett, így Magyarország, Lengyelország és Bulgária továbbra is akadálytalanul szalámizhatja le a demokratikus intézményeket.

Ez persze az átlag németet nem érdekli, pedig nagyon is oda kellene figyelnie, mondjuk, az illiberális demokrácia megteremtésére Magyarországon. Hiszen a következő években 1,8 milliárd eurót osztanak szét a tagok között, és nagyon nem mindegy, hogy ebből a csillagászati összegből a célországok jólétét emelik-e. De a pénz útját csak akkor lehet követni, ha a fogadó államokban megvesztegethetetlen képviselők, elfogulatlan bíróságok és független újságírók végzik ezt a munkát. Ám a magyar, a lengyel és a bolgár kormány éppen azon van, hogy megakadályozza az intézményes felügyeletet.

A szintén jobboldali Frankfurter Allgemeine rámutat: kezdettől fogva világos volt, hogy Magyarország és Lengyelország hallani sem akar a jogállami feltételekről. Az idevágó német indítványt azonban úgy fogalmazták meg, hogy abba már nem fér bele a jogállam módszeres lebontása. Tehát anyagi következmények nélkül marad az ellenőrző testületek kikapcsolása. Szankciók csak akkor jönnek, ha a visszaélések közvetlenül uniós alapokat érintenek. De hogy ezt miként állapítják majd meg, az továbbra sem világos.

A magyar és a lengyel bíróságokban nem érdemes bízni, azonkívül Budapest és Varsó nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez. Ám a két országnak még így sok a készülő szabályozás. De ha az EU enged a követelésüknek, az bátorítás volna a hasonló hajlamokkal megáldott kormányoknak, hogy ők is vessék rá magukat a saját igazságszolgáltatásukra. Ezért jobb volna helyből erős jogállami mechanizmust kialakítani – már ha a Bizottság és a Parlament akarja.

fecsego.eu/hvg360

Der Standard: Hungary and Poland are isolated
1 October 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Commission

WORLD AUTHOR

The EU has told the truth in the image of Orbán, but it does not have to be afraid for the time being, writes the German-language press.

According to Der Standard, one day the Hungarian and Polish governments were forced to record two serious defeats: first, the permanent EU heads of mission voted to start negotiations with the European Parliament on linking the rule of law and EU aid, as proposed by Germany. This demonstration of strength has shown that while Budapest and Warsaw may be branching out, it will not be easy to shut down the new machinery, which is used to discipline violators of fundamental rights.

The two countries can, of course, veto the decision for the next seven-year budget, but in this way they are shooting themselves in the foot, as both are among the largest net beneficiary states. Especially Orbán, who was waiting for another slap yesterday: Jourová showed with the rule of law situation report that the Prime Minister is preparing the way for a “sick democracy”.

The liberal Süddeutsche Zeitung writes in the report that Europe did not provide an adequate means of protecting the rule of law at the time, so the Commission now had to take the first step in this matter. Because democracy is being broken down faster than it would be, especially in Hungary, Poland and Malta. But if the web of treaties, agreements and regulations is broken, the union can quickly disintegrate.

That is why Brussels has put an important document on the table, it cannot be considered a task of bureaucratic diligence, but it is opposed by offenders who do not simply report on the EU but go to war aggressively against the Union. Orbán may feel victorious after handing out Jourova well and reaping apparent success with extortion. So that he will only go into the economic rescue package if the disbursement of Community money does not depend on the observance of rights. According to him, law and support have nothing to do with each other.

This is, of course, an impossibility, yet the German Presidency has emerged from a helpless pragmatism with a compromise proposal that has been flattened. But they still counted on the Hungarian politician, despite the threat of a veto. The new mechanism could still be plentiful. After all, Hungary, Poland, but even Malta are abusing the community and its financial foundations. To prevent this from happening, it will take a lot of small steps, that is, for the EU to be able to defend its own democracy.

Conservative Die Welt is urging the rule of law to be upheld, otherwise subsidies in Brussels will leak through some sort of channel. So German citizens have a strong interest in complying with the standards in the East, otherwise there will be no independent scrutiny and they will be able to see where their tax euros look. However, the decision now taken has been poorly successful, so that Hungary, Poland and Bulgaria can continue to salami democratic institutions without hindrance.

Of course, the average German is not interested in this, although he should pay close attention to, say, the creation of illiberal democracy in Hungary. After all, EUR 1.8 billion will be distributed among the members in the coming years, and it does not really matter whether this astronomical sum will increase the welfare of the target countries. But the path of money can only be followed if indecent representatives, impartial courts and independent journalists in the host states do this work. But the Hungarian, Polish and Bulgarian governments are working to prevent institutional oversight.

The Frankfurter Allgemeine, also on the right, points out that it was clear from the outset that Hungary and Poland did not even want to hear about the rule of law. However, the relevant German motion was worded in such a way that it no longer included a systematic breakdown of the rule of law. So there is no financial consequences for turning off inspection bodies. Sanctions only come if the abuses directly affect EU funds. But how this will be determined is still unclear.

It is not worth trusting the Hungarian and Polish courts, and Budapest and Warsaw have not joined the European Public Prosecutor’s Office. But the two countries still have a lot of regulation in progress. But if the EU gave in to their demands, it would be an encouragement to governments blessed with similar tendencies to put themselves on their own justice. It would therefore be better to have a strong rule of law mechanism in place – if the Commission and Parliament want it.

fecsego.eu/hvg360

Leave a Reply 59 megnézve, 1 alkalommal mai nap |