< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Fogyasztóvédelem, főszerkesztő blogja, Közélet, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Ez izgalmas lesz… Letette esküjét első európai uniós főügyészként Laura Codruţa Kövesi///It will be exciting… Laura Codruţa Kövesi took his oath as first EU Attorney General

| Mobile | RSS

Ez izgalmas lesz… Letette esküjét első európai uniós főügyészként Laura Codruţa Kövesi///It will be exciting… Laura Codruţa Kövesi took his oath as first EU Attorney General

KÖZÉLETFrissítve: 2

Laura Codruta Kövesi, az Európai Ügyészség főügyésze.

Letette esküjét első európai uniós főügyészként Laura Codruţa Kövesi, aki korábban a román Korrupcióellenes Ügyészséget (DNA) vezette.  2018-ban az akkori baloldali kormány hatalommal való visszaélésre hivatkozva felmentette tisztségéből.  Kövesi hétéves mandátumát kezdi az Európai Ügyészség élén.

Mi az Európai Ügyészség (EPPO)?

Az Európai Ügyészséget, mint független testületet azért hozták létre, hogy kivizsgálja, és bíróság elé juttassa a tagországok költségvetésével kapcsolatos bűncselekményeket. Ilyen például a csalás, a korrupció vagy a 10 millió eurót meghaladó, tagországokon átnyúló áfacsalás. Korábban csak a tagországok ügyészei vizsgálhatták az áfacsalásokat, jogkörük azonban csak országhatáron belül élt.

Az unió többi intézménye, mint az Europol, vagy a Csalás Elleni Hivatal, az OLAF jogilag cselekvőképtelen volt.

Magyarország és Lengyelország már régóta harcban áll Brüsszellel jogállamisági kérdésekben, a két ország végül nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez.

Ennek hiánya nem jelenti azt, hogy az Ügyészség nem vizsgálódhat az adott országban, de csak a nemzeti hatóságokkal együttműködve megteheti. Ha például az EU Ügyészsége gyanúsított letartóztatását kéri, akkor azt az illetékes hatóságoknak is meg kell erősítenie.

Kövesi már felállította az ügyészi csapatot, akiket szintén 28-án iktattak hivatalukba. Az EPPO saját becslése szerint is már több mint háromezer üggyel indul el, ezek mind az elmúlt három évből származnak. Az Ügyészség elképzelése szerint évente mintegy kétezer esettel tudnak majd foglalkozni.

Forrás. MTI

fecsego.eu/OLKT

It will be exciting… Laura Codruţa Kövesi took his oath as first EU Attorney General
2 October 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Consumer Protection, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life, Hungarian Helsinki Commission, Szeged Tribunal, White House
PUBLICUpdated: 2

Laura Codruta Kövesi, Attorney General of the European Public Prosecutor’s Office.
Laura Codruţa Kövesi, who previously headed the Romanian Anti-Corruption Prosecutor’s Office (DNA), took her oath as the first EU Attorney General. In 2018, the then left-wing government dismissed him on the grounds of abuse of power. Kövesi begins his seven-year term as head of the European Public Prosecutor’s Office.

What is the European Public Prosecutor’s Office (EPPO)?
The European Public Prosecutor’s Office, as an independent body, was set up to investigate and prosecute crimes against Member States’ budgets. Examples are fraud, corruption or cross-border VAT fraud of more than € 10 million. Previously, only prosecutors in member states could investigate VAT fraud, but their powers were limited to borders.

Other EU institutions, such as Europol or the Anti-Fraud Office, OLAF was legally incapable of acting.

Hungary and Poland have long been fighting with Brussels over the rule of law, and the two countries have not joined the European Public Prosecutor’s Office.

The absence of this does not mean that the Public Prosecutor’s Office cannot investigate in a given country, but only in cooperation with national authorities. For example, if the EU Public Prosecutor’s Office requests the arrest of a suspect, this must also be confirmed by the competent authorities.

Kövesi has already set up a team of prosecutors, who were also in office on the 28th. The EPPO itself estimates that there are already more than three thousand cases, all from the last three years. The Prosecution envisages that they will be able to deal with about two thousand cases a year.

Source. MTI

fecsego.eu/OLKT

Leave a Reply 65 megnézve, 1 alkalommal mai nap |