< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: A piacgazdaság újragondolását és az ENSZ reformját szorgalmazza Ferenc pápa//Papa Francesco spinge per un ripensamento dell’economia di mercato e la riforma delle Nazioni Unite

| Mobile | RSS

A piacgazdaság újragondolását és az ENSZ reformját szorgalmazza Ferenc pápa//Papa Francesco spinge per un ripensamento dell’economia di mercato e la riforma delle Nazioni Unite

– SZERZŐ: 168 ÓRA/MTI

Mindannyian testvérek című enciklikáját vasárnap hozták nyilvánosságra.

Ferenc pápa vasárnap déli beszédében úgy foglalta össze az enciklika üzenetét, hogy a koronavírus-járvány időszaka megmutatta, az emberi testvériség és a teremtett világ gondozása képviseli az integrált fejlődés és a béke egyetlen útját. 

“A pandémia nem isteni büntetés, de rávilágított a hamis bizonyosságokra” – jelentette ki az egyházfő. Az enciklikát Ferenc pápa szombaton Szent Ferenc városában, Assisiben írta alá, szövegét azonban csak vasárnap közölték. Október 4-e Szent Ferenc halálának emléknapja. 

Az enciklika első példányait a Szent Péter téren a pápa szavait hallgató hívők között osztották szét. A katolikus egyházfő által kiválasztott témájú körlevélről van szó, melyet a püspökökhöz, papsághoz és a hívőkhöz intéz. 

Ferenc pápa korábban társadalmi enciklikának nevezte a dokumentumot, amelynek központi témájaként a testvériséget és a társadalmi barátságot választotta. A Mindannyian testvérek (olaszul Fratelli tutti) kezdetet Szent Ferenc műve, az Intelmek egyik sora ihlette. 

A nyolc fejezetből álló enciklika a katolikus egyházfő pápasága első hét éve összegzésének számít, több a pápa által korábban is felvetett és most elmélyített témával. 

A dokumentum arra az alapkérdésre keres választ, miként lehet igazságosabb és testvériesebb világot teremteni a mindennapi kapcsolatoktól kezdve a szélesebb társadalmon át egészen az államok és intézmények közötti kapcsolattartásig. Az enciklika nem titkolt célja a testvériség megteremtése a világban, mivel “testvérek vagyunk, egy Isten gyermekei, mindannyian ugyanabban a csónakban evezünk, és egy globalizált és szoros kapcsolatban álló világban csakis együtt menthetjük meg magunkat”. 

Kiindulópontként az emberi testvériségről és a világbékéről szóló dokumentum szolgál, amelyet 2019-ben Ferenc pápa és Ahmad et-Tajjeb, a szunnita iszlám legfőbb vallási központjának vezetője, az egyiptomi al-Azhar egyetem és mecset főimámja az Egyesült Arab Emírségekben írt alá. 

Az enciklikában felvázolt akcióterv Ferenc pápa szerint mindenekelőtt “jó politikát” jelent, amely a pénzügyi érdekek helyett a közös jót, az emberi méltóságot és a munkateremtést tartja szem előtt, valamint populizmus helyett az emberi jogokat részesíti előnyben. Ferenc pápa hangoztatja, hogy a koronavírus-járvány a korlátok nélküli piacgazdaság hiányosságaira is rámutatott. 

A “globális problémák globális megoldást” igényelnek Ferenc pápa szerint, aki az emberi lelkeket és a társadalmat is manipuláló és torzító, az egyedül a piaci nyereség logikáját követő, a “falak kultúráját” hirdető “zárt világ” helyett “a nyitott világ” gondolkodását és megteremtését javasolja. Úgy véli, betegnek és analfabétának számít a szenvedésnek hátat fordító társadalom, amely selejtnek tekinti a gyenge és törékeny embereket. 

Az egyházfő hangsúlyozza, hogy az emberi jogokat az országhatárok nem korlátozhatják. “Senkit nem lehet kizárni születési helytől függően, a jogokat nem lehet megtagadni attól, aki máshonnan érkezik” – írta a pápa a migránsok “befogadását, védelmét, integrációját” sürgetve. Ferenc pápa hozzáteszi, “el kell kerülni a nem szükséges migrációt, helyben teremtve meg az ott maradáshoz szükséges életfeltételeket, de tiszteletben kell tartani a másik jogát, hogy máshol keressen jobb életet”. 

A pápa az ENSZ reformját kezdeményezi úgy, hogy a szervezet “nemzetek családjává” alakuljon át. Szorgalmazza a szegény államok adósságának eltörlését és egy éhezés elleni világalap felállítását. Ferenc pápa a halálbüntetés világszintű eltörlését kéri, valamint az általa az emberiség kudarcának tekintett háborúk azonnali leállítását. Sokat ismételt nézetét hangoztatja, miszerint a béke nem a háború hiányát jelenti.  

Ez Ferenc pápa harmadik enciklikája. A hitről szóló, a Hit világossága (latinul Lumen fidei) 2013-ban jelent meg XVI. Benedek nyugalmazott pápával együttműködésben. A második enciklika a 2015-ben a teremtett világ védelméről közölt Áldott légy! (Laudato si) volt, amely szintén Szent Ferenchez kötődött. 

Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár az enciklikát újságíróknak magyarázva kijelentette, Ferenc pápa a testvériségben nem reményt vagy divatot, hanem konkrét eszközt lát, “minden fegyvernél erősebb fegyverzetet”. Az enciklika kimondja, hogy “a világtársadalom súlyos szerkezeti károkat szenvedett el, amelyeket nem lehet gyors és alkalmi foltozással megoldani” – mondta Parolin bíboros.

Az enciklika közlésével vasárnap ismét megjelent a L’Osservatore Romano vatikáni napilap nyomtatott kiadása, amely a járványhelyzet miatt március vége óta szünetelt.

(MTI)

fecsego.eu/168óra

Papa Francesco spinge per un ripensamento dell’economia di mercato e la riforma delle Nazioni Unite
5 ottobre 2020 | inviare Corte costituzionale, Attualità, Eventi, Corte / Ufficio del pubblico ministero / Commissione giudiziaria di Szeged, Ministero dell’EE, Pictures of Life / tabloid, Sala stampa dell’UE, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Blog del redattore capo, Vita pubblica, Cultura, Helsinki ungherese Commissione, Tribunale di Szeged, Casa Bianca

  • AUTORE: 168 ORE / MTI

Domenica è stata pubblicata la loro enciclica intitolata Fratelli.

Nel suo discorso di mezzogiorno di domenica, Papa Francesco ha riassunto il messaggio dell’enciclica secondo cui il periodo dell’epidemia di coronavirus ha mostrato che la cura della fratellanza umana e del mondo creato rappresentava l’unica via per lo sviluppo integrato e la pace.

“Una pandemia non è una punizione divina, ma ha fatto luce su false assicurazioni”, ha dichiarato l’arcivescovo. L’enciclica è stata firmata sabato da Papa Francesco a San Francesco, ad Assisi, ma il suo testo è stato pubblicato solo domenica. Il 4 ottobre è l’anniversario della morte di san Francesco.

Le prime copie dell’enciclica sono state distribuite tra i fedeli ascoltando le parole del papa in piazza San Pietro. Si tratta di una circolare su un tema scelto dall’arcivescovo cattolico, indirizzata ai vescovi, al sacerdozio e ai credenti.

Papa Francesco aveva precedentemente definito il documento un’enciclica sociale, con la fraternità e l’amicizia sociale come temi centrali. The Beginning of All Brothers (Fratelli tutti in italiano) è stato ispirato dall’opera di San Francesco, una delle linee di Intelmek.

L’enciclica in otto capitoli è una sintesi dei primi sette anni di pontificato dell’arcivescovo cattolico, con diversi temi sollevati in precedenza e ora approfonditi dal papa.

Il documento cerca di rispondere alla domanda fondamentale di come creare un mondo più giusto e fraterno, dalle relazioni quotidiane alla società più ampia alle relazioni tra Stati e istituzioni. L’obiettivo evidente dell’enciclica è creare fratellanza nel mondo, perché “siamo fratelli, figli di un solo Dio, remiamo tutti sulla stessa barca e possiamo salvarci solo insieme in un mondo globalizzato e interconnesso”.

Il punto di partenza è un documento sulla fratellanza umana e la pace nel mondo, firmato nel 2019 da Papa Francesco e Ahmad et-Tajeb, capo del centro religioso supremo dell’Islam sunnita, madre principale dell’Università al-Azhar e di una moschea negli Emirati Arabi Uniti.

Secondo Papa Francesco, il piano d’azione delineato nell’enciclica è soprattutto una “buona politica” che mette al centro il bene comune, la dignità umana e la creazione di posti di lavoro sugli interessi finanziari e privilegia i diritti umani rispetto al populismo. Papa Francesco sottolinea che l’epidemia di coronavirus ha anche indicato le carenze di un’economia di mercato senza barriere.

“I problemi globali richiedono una soluzione globale” secondo Papa Francesco, che manipola e distorce sia le anime umane che la società, seguendo solo la logica del guadagno di mercato, promuovendo un “mondo chiuso” invece di un “mondo chiuso” e propone la creazione di. Crede che una società che volta le spalle alla sofferenza e considera le persone deboli e fragili come malate sia malata e analfabeta.

L’Arcivescovo sottolinea che i diritti umani non devono essere limitati dai confini nazionali. “Nessuno può essere escluso a seconda del luogo di nascita, i diritti non possono essere negati a chi viene da altrove”, ha scritto il papa, sollecitando “l’accoglienza, la protezione, l’integrazione” dei migranti. Papa Francesco aggiunge: “Bisogna evitare migrazioni non necessarie, creando le condizioni di vita necessarie per rimanervi, ma va rispettato il diritto dell’altro a cercare una vita migliore altrove”.

Il Papa sta avviando una riforma delle Nazioni Unite per trasformare l’organizzazione in una “famiglia di nazioni”. Chiede la cancellazione del debito degli stati poveri e l’istituzione di un fondo globale contro la fame. Papa Francesco chiede l’abolizione mondiale della pena di morte e la fine immediata delle guerre che vede come un fallimento dell’umanità. Esprime la sua opinione più volte ripetuta che la pace non è una mancanza di guerra.

Questa è la terza enciclica di Papa Francesco. The Light of Faith (Lumen fidei in latino) è stato pubblicato nel 2013 nel XVI secolo. In collaborazione con Papa Benedetto in pensione. La seconda enciclica sulla protezione del mondo creato, pubblicata nel 2015, Blessed Be! (Laudato si), che era anche legata a San Francesco.

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato presso la Santa Sede, spiegando l’enciclica ai giornalisti, ha affermato che Papa Francesco vede nella fraternità non la speranza o la moda, ma un mezzo concreto, “un’arma più forte di ogni arma”. L’enciclica afferma che “la società mondiale ha subito gravi danni strutturali a cui non è possibile porre rimedio con un rapido e occasionale rattoppo”, ha detto il cardinale Parolin.

Con la pubblicazione dell’enciclica, domenica è stata nuovamente pubblicata un’edizione a stampa del quotidiano vaticano L’Osservatore Romano,

Leave a Reply 67 megnézve, 1 alkalommal mai nap |