< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Orbánék nem tudták megállítani Brüsszelt – Mutatjuk mi lett a következménye!///The Orbans could not stop Brussels – Let’s show you what the consequences are!

| Mobile | RSS

Orbánék nem tudták megállítani Brüsszelt – Mutatjuk mi lett a következménye!///The Orbans could not stop Brussels – Let’s show you what the consequences are!

Írta G. Kovács Károly

Az Orbán-kormány évek óta (sikertelenül) küzd az ellen, hogy az Európai Unió bármely módon beavatkozzon Magyarország belügyeibe. Többször álltak már elő különböző kampányokkal, melyekben az uniót, Brüsszelt és annak fontos szereplőit állították be ellenségként.

A tervük nem jött be, bár elképzelhető, hogy nem is ez volt a céljuk, mivel nem minden esetben rossz nekünk a brüsszeli beavatkozás.

Mint kiderült, az Európai Bizottság most elfogadta Magyarország igényét a SURE munkahelyvédelmi programban való részvételre, ezzel pedig az ország 504 millió eurót,

AZAZ NAGYJÁBÓL 180 MILLIÁRD FORINTOT KAPHAT.

Az Euronews szerint a javaslatot az Európai Tanács elé terjesztik, ahol dönthetnek majd a Magyarországnak szánt hitel végleges sorsáról. Orbántól azonban most nem igazán lehet hallani, hogy nem kér az unió segítségéből, beavatkozásából.

TEHÁT HA PÉNZT KAPUNK, AKKOR AZZAL A KORMÁNYNAK NINCS BAJA, DE HA BÁRKI SZÓT MER EMELNI AZ ELLEN, HOGY LEÉPÍTIK MAGYARORSZÁGON A DEMOKRÁCIÁT, EGYBŐL FARKAST KIÁLTANAK!

A SURE alapban összesen 100 milliárd eurónyi hitel sorsáról döntenek, melyet a tagállamok rövidtávú munkahelymegtartó- és bérkiegészítő programra tudnak felhasználni. A lap megemlíti, hogy a magyar pályázat elbírálása tartott a legtovább, mivel a bizottságnak alaposan meg kellett vizsgálnia, hogy a magyarországi programok minden tekintetben megfelelnek-e a bizottsági feltételeknek.

EBBŐL IS LÁTSZIK, MENNYIRE BIZALMATLAN AZ UNIÓ A MAGYAR KORMÁNNYAL SZEMBEN!

A program egyébként az EU kiváló hitelminősítését kihasználva nyújt kedvező kölcsönt a tagállamoknak, és eddig összesen 17 tagállamnak 87,8 milliárd eurót ítéltek meg.

fecsego.eu/PestiBulvár

The Orbans could not stop Brussels – Let’s show you what the consequences are!
8 October 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Commission, Szeged Tribunal, White House
Written by Károly G. Kovács

The Orbán government has been (unsuccessfully) fighting for years for the European Union to interfere in Hungary’s internal affairs in any way. They have come up several times with various campaigns in which the Union, Brussels and its key players have been set up as enemies.
Their plan did not come in, although it is conceivable that this was not their intention, as the intervention in Brussels is not always bad for us.

As it turned out, the European Commission has now accepted Hungary’s request to participate in the SURE workplace protection program, bringing the country € 504 million,

YOU CAN RECEIVE HUF 180 BILLION FROM ITS BIG.

According to Euronews, the proposal will be submitted to the European Council, where they will be able to decide on the final fate of the loan to Hungary. However, it is not really possible to hear from Orban now that he is not asking for the help and intervention of the union.

SO IF WE GET MONEY, THAT THE GOVERNMENT WILL HAVE NO FAILURE, BUT IF ANYONE DATES TO RAISE DEMOCRACY AGAINST BUILDING DEMOCRACY IN HUNGARY, THERE WILL BE A WOLDER!

The SURE fund decides on the fate of a total of EUR 100 billion in loans that Member States can use for a short-term job retention and wage supplement program. The paper mentions that the evaluation of the Hungarian application took the longest, as the committee had to thoroughly examine whether the Hungarian programs met the Commission’s criteria in all respects.

THIS IS SEE HOW Distrustful THE UNION IS TO THE HUNGARIAN GOVERNMENT!

The program also provides a favorable loan to Member States, taking advantage of the EU’s excellent credit rating, and a total of € 87.8 billion has been awarded to 17 Member States so far.

fecsego.eu/PestiBulvár

Leave a Reply 68 megnézve, 1 alkalommal mai nap |