| Mobile | RSS

Sarokba szorították Orbánt – innen már egyenes az út a bukáshoz///Orban was cornered – from here the road to fall is straight

2020. 10. 08.

European Ceremony of Honour for Dr. Helmut KOHL – Arribal of Nicolas SARKOZY, former President of the French Republic, on the left, and Viktor ORBÁN, Hungarian Prime Minister, on the right

Az Európai Parlament a mai napon ismét sakkot adott az Unió és a demokrácia ellenségeinek, közöttük Orbán Viktor rezsimjének is

– így értékelte Ujhelyi István szocialista EP-képviselő szerdai online sajtótájékoztatóján, hogy az Európai Parlament plenáris ülése nagy többséggel elfogadta a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról szóló Šimečka-jelentést.

Az MSZP európai politikusa rámutatott, hogy hónapok óta éles csata zajlik Európa ellenségei és az európai értékek őrzői között;

Ujhelyi állítása szerint előbbiek közé tartoznak Orbán Viktor és „lengyel felebarátai”, míg az értékeket megvédeni akarók oldalán a többi uniós tagállam és az Európai Parlament intézményei sorakoznak.

Az MSZP képviselője hangsúlyozta: az EP továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az uniós források elköltését szigorúbban kell kontrollálni a tagállamokban és azok hozzáférését össze kell kötni az európai alapértékek és a demokratikus szabályok betartásával.

Ujhelyi szerint a most elfogadott jelentés is ezt a folyamatot erősíti, mert hidat képez a többi uniós intézmény, így a Tanács és a Bizottság hasonló tartalmú javaslatai között azzal, hogy közös megállapodást szorgalmaz és jogi kötőerővel bíró szabályozásnak nyit utat.

Az MSZP politikusa az online sajtótájékoztatón megerősítette, hogy pártja világos és egyértelmű álláspontja szerint a szabályokat megsértő tagállamok esetleges szankcionálása esetén is garantálni kell, hogy a végső kedvezményezettek (például önkormányzatok, civilszervezetek, vállalkozások) hozzájutnak a támogatásokhoz.

„A kormányt büntethetik, de a magyar társadalmat nem érheti kár” – fogalmazott Ujhelyi István.

Az MSZP EP-képviselője szerint Orbán Viktor lehetőségei egyre szűkülnek a most zajló „sakkjátszmában”, ezért is próbálja a költségvetés és az újjáépítési csomag megvétózásával zsarolni az uniós intézményeket és a többi tagállamot.

Ujhelyi szerint azonban a többségi álláspont világos: az európai értékek nem eladóak, azok nem bocsáthatóak áruba semmilyen alkufolyamatban, az európai értékeket be kell tartani és tartatni minden tagállami kormány részéről.

fecsego.eu/BalraMagyar

Orban was cornered – from here the road to fall is straight
9 October 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Commission, Szeged Tribunal, White House
10/08/2020

European Ceremony of Honor for Dr. Helmut KOHL – Arribal of Nicolas SARKOZY, former President of the French Republic, on the left, and Viktor ORBÁN, Hungarian Prime Minister, on the right
Today, the European Parliament once again gave chess to the enemies of the Union and democracy, including the regime of Viktor Orbán.

  • The Socialist MEP István Ujhelyi assessed at the online press conference of Wednesday that the plenary session of the European Parliament had adopted by a large majority the Šimečka report on the establishment of an EU mechanism for democracy, the rule of law and fundamental rights.

The European politician of the MSZP pointed out that for months there had been a fierce battle between the enemies of Europe and the guardians of European values;

According to Ujhelyi, the former include Viktor Orbán and his “Polish neighbors”, while the institutions of other EU member states and the European Parliament line up on the side of those who want to defend values.

The MSZP representative emphasized that the EP continued to insist that the spending of EU funds in the Member States should be more strictly controlled and that their access should be linked to respect for European fundamental values ​​and democratic rules.

According to Ujhelyi, the report that has just been adopted also strengthens this process, because it forms a bridge between the proposals of other EU institutions, such as the Council and the Commission, by calling for a common agreement and paving the way for legally binding regulations.

The MSZP politician confirmed at the online press conference that his party’s clear and unequivocal position is that even in the event of sanctions against violating member states, the final beneficiaries (such as municipalities, NGOs, businesses) should be guaranteed access to subsidies.

“The government can be punished, but Hungarian society cannot be harmed,” said István Ujhelyi.

According to MSZP MEP, Viktor Orbán’s opportunities are shrinking in the current “chess game”, which is why he is trying to blackmail the EU institutions and other member states by vetoing the budget and the reconstruction package.

According to Ujhelyi, however, the majority position is clear: European values ​​are not for sale, they cannot be traded in any bargaining process, European values ​​must be observed and upheld by all Member State governments.

fecsego.eu/BalraMagyar

Leave a Reply 62 megnézve, 1 alkalommal mai nap |