| Mobile | RSS

Elbukott Orbán jelöltje

Hadházy Ákos

KÖZÉLETKözzétéve 2020 okt 9.

Orbán jelöltje megmérettetett és könnyűnek találtatott. Az Országos Bírói Tanács (“Bírói Parlament”) nem támogatja Polt Péter korábbi helyettesének Kúria elnöki kinevezését. Érvei egyszerűek és logikusak. A legfelsőbb bírónak jelölt személy életében nem volt még bíró, egyetlen tárgyalást sem vezetett. Azért, hogy Orbánék mégis kinevezhessék, több törvényt módosítottak, ez pedig az OBT szerint szembemegy a jelölt kormánytól függetlenségének még a halvány látszatával is.
Nagy kérdés, hogy a bírói kar fog-e ezen felül saját függetlenségének védelmében lépéseket tenni, vagy a továbbiakban némán nézi, ahogy a végrehajtó hatalom bedarálja a maradék függetlenségüket is.

Az OBT véleményezte a kúriai elnökének javasolt személyt

2020.10.09.

Az Országos Bírói Tanács 2020. október 9. napján meghallgatta dr. Varga Zsolt Andrást és előzetesen véleményt nyilvánított: 1 igen, 13 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, a jelölt Kúria elnökévé történő megválasztását nem támogatta.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 103. § (3) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy az OBT személyes meghallgatás alapján a Kúria elnökének tisztségére jelölt személyről előzetes véleményt nyilvánít. Az Országos Bírói Tanács tagjai megismerték a jelölt szakmai önéletrajzát, meghallgatták a jelöltet és kérdéseket intéztek hozzá. Az Országos Bírói Tanács az ülésen tanácskozási joggal résztvevő személyek véleményét is megismerve, döntése kialakításában az alábbiakat vette figyelembe.

Az Országos Bírói Tanács elismeri dr. Varga Zsolt András tudományos területen szerzett érdemeit, alkotmánybíróként és a legfőbb ügyész helyetteseként a tágabb értelemben vett igazságszolgáltatásban szerzett tapasztalatát, valamint személyes kvalitásait és felkészültségét. Meggyőző és megnyugtató volt, amit a jelölt a meghallgatáson a jogegység, a bírósági szervezet tekintélye, a folyamatban lévő ügyekben az utóbbi időben tapasztalt nyilvánosan megfogalmazott kritikák közbizalmat romboló hatását illetően elmondott.

Nem lehet azonban elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy a jelölt korábban a bírósági szervezetrendszerben egyáltalán nem végzett ítélkezési tevékenységet, tárgyalótermi tapasztalattal nem rendelkezik, a peres ügyek és a bírósági igazgatás terén gyakorlati múltja nincs. A rendszerváltás óta kizárólag olyan személy töltötte be a Legfelsőbb Bíróság, illetve Kúria elnökének tisztségét, aki ezt megelőzően hosszabb-rövidebb ideig bíróként is dolgozott.

Dr. Varga Zsolt András jelöltté válását két közelmúltbeli törvénymódosítás tette lehetővé, amely nem feleltethető meg annak az alkotmányos elvárásnak, hogy a bírósági szervezetrendszer csúcsára a más hatalmi ágaktól független, külső szemlélő számára is pártatlannak látszó személy kerüljön.

fecsego.eu/OLKT

Leave a Reply 73 megnézve, 1 alkalommal mai nap |