< Böngészés > Főoldal / EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, GFHF hallgatói blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: A Vatikán papja rávilágított: a világjárvány egy társadalmi kísérlet volt?///The Vatican priest highlighted: was the pandemic a social experiment?

| Mobile | RSS

A Vatikán papja rávilágított: a világjárvány egy társadalmi kísérlet volt?///The Vatican priest highlighted: was the pandemic a social experiment?

Szerinte egy globálisan összehangolt akció történt, a médiát pedig arra használták, hogy a félelem hárfáin játszanak és az embereket “elme-programozzák”.

Szófogadó rabszolgákat neveltek belőlünk, ha azt mondták, “maradj otthon”, mi zokszó nélkül teljesítettük, most pedig világszerte lázadásokra, tüntetésekre “hangolnak”.

Hát senki sem látja, mi zajlik?!

C. Maria Vigano, a Vatikán egyik befolyásos papja nem akármit állít, mint azt, hogy az egész világot megvezették.

Minden egy meghatározott forgatókönyv szerint zajlott, amit egy szűk asztaltársaság tervezett meg?

Miről is van szó?

Arról, hogy ma egyre több ember kezd ébredni. És sokan gondolják úgy, hogy az események mögött tervezettség rejlik.

Nem arról van szó, hogy a koronavírust ki vagy mi robbantotta ki, sem arról, hogy ez egy tervezett biológiai fegyver volt-e, vagy csak egy egyszerű üzemi baleset a vuhani laborban.

A dolog ennél jóval összetettebb, társadalmi szintű.

Carlo Maria Vigano ugyanis egy hosszas értekezésben pedzegette azt, hogy a világban zajló események mik is tulajdonképpen.

Kimondta azt, amit korábban senki sem mert…

“Maradj otthon”, tartsd be a távolságot a másik ember és közted, cselekedj felelősen, ne higgy ennek, ne higgy annak…

Valójában a társadalom elmeprogramozása zajlott.

Minden egy meghatározott mederben tartottak.

Az egész covid-19 és az amerikai zavargások ebből következően valójában a társadalmon elvégzett globális kísérlet arra, hogyan tudnak minket a médián és egyes nagy befolyással bíró kulcsembereken keresztül manipulálni.

A média manipulációk korszakában bármi elhitetnek és el is hitettek velünk, de még annak az ellenkezőjét is.

Létrehozták számunkra az illúzió világot, ami az igazságon túli világ.

Ez az Új Világrend elő-időszaka.

A társadalom és a világ is előbb vagy utóbb, de szomjazni fog egy olyan gondoskodó hatalmat, mely képes működő válaszokat adni a jelenleg uralkodó káoszra.

A megoldást természetesen egy nemzetközi jogokat semmibe vevő szuperállam hozhatja el, és erre rá fogják ébreszteni az embereket.

fecsego.eu/Kimondott Igazságok

The Vatican priest highlighted: was the pandemic a social experiment?
13 October 2020 | post Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief Blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Tribunal, Science / Economy, White House
He said there was a globally coordinated action and the media was used to play the harps of fear and “mind-program” people.

We were raised receptive slaves when they said, “stay home,” we performed without a word, and now they are “tuning in” to riots and demonstrations around the world.

Doesn’t anyone see what’s going on ?!

C. Maria Vigano, one of the influential priests of the Vatican, claims nothing but that the whole world has been led.

Did it all follow a specific scenario designed by a cramped table company?

What is it about?

About more and more people starting to wake up today. And many people think that there is planning behind the events.

It’s not about who or what blew up the coronavirus, or whether it was a planned biological weapon, or just a simple accident at the Wuhan lab.

The thing is much more complex than that, on a social level.

In a long dissertation, Carlo Maria Vigano explained what is really happening in the world.

He said what no one dared before…

“Stay at home,” keep your distance from the other person and you, act responsibly, don’t believe it, don’t believe it…

In fact, the mental programming of society has taken place.

All were kept in a specific bed.

The whole covid-19 and American riots, consequently, are in fact a global attempt at society to manipulate us through the media and some key influencers.

In the age of media manipulation, we are believed and believed in anything, but even the opposite.

They have created for us the world of illusion, which is a world beyond truth.

This is the pre-period of the New World Order.

Both society and the world will sooner or later, but will thirst for a caring power capable of providing workable responses to the chaos that is currently prevailing.

The solution, of course, can be brought by a superstate that disregards international law, and people will be woken up to it.

fecsego.eu/Spoken Truths

Leave a Reply 125 megnézve, 2 alkalommal mai nap |