< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, GFHF hallgatói blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék / Blog article: Volt egyházi vezetők felelhetnek gyermekek megerőszakolásáért//Gli ex dirigenti della chiesa possono essere responsabili dello stupro di bambini

| Mobile | RSS

Volt egyházi vezetők felelhetnek gyermekek megerőszakolásáért//Gli ex dirigenti della chiesa possono essere responsabili dello stupro di bambini

MTIPublikálás dátuma2020.10.12. 22:02

Képünk illusztráció
Fotó: Shutterstock

Kiskorúakkal szembeni szexuális visszaélés miatt kezdődött per a vatikáni bíróságon.

Egy jelenlegi papnak, Gabriele Martinelli egykori szeminaristának, valamint Enrico Radice atyának, volt rektornak kellett hétfőn megjelennie vádlottként a vatikáni bíróságon. A megkezdődött per első tárgyalásán a Vatikánváros területén található gyermekkollégiumban történt szexuális visszaélések ügyét tárgyalták, zárt ajtók mögött. Ez az első alkalom, hogy a gyermekekkel szemben elkövetett visszaélés a Vatikán területén történt. Rendkívülinek számít, hogy a papokat érintő ügyet nem a hittani kongregáció, hanem a vatikáni bíróság tárgyalja. A pápai állam ügyészsége 2019-ben indított vizsgálatot a többek között az olasz sajtóban megjelent vádak alapján. Gabriele Martinellit kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális erőszakkal vádolják, a tizenkét éven át rektor Radice atyát pedig az ügyek elhallgatásával.

A Szent Péter-bazilika ministránsai

A visszaélések a Szent X. Piusz pápáról elnevezett, úgynevezett élőszemináriumban történtek. Az intézmény 1965 óta a Vatikán területén működik, nem messze a Ferenc pápa lakhelyeként ismert Szent Márta háztól. A kollégiumot felső tagozatos általános iskolás és gimnazista fiúgyerekek számára hozták létre, akik papi szolgálatra készülnek.  A kollégium tagjai szoktak ministrálni például a Szent Péter-bazilikában bemutatott miséken. A vizsgált ügyek 2012 előtt történtek, amikor a most harminc éves Gabriele Martinelli az intézetben élt, először gyermekként, később szeminaristaként. Pappá 2017-ben szentelték fel. Az áldozatok tanúvallomása szerint a pap már intézeti gyerekként is szexuálisan visszaélt a kisebbekkel. Az intézet három egykori lakója is tanúvallomást tett a vádlottal szemben, közöttük egy lengyel fiú, aki 2009 és 2014 között élt a kollégiumban.

fecsego.eu/népszava.hu

Gli ex dirigenti della chiesa possono essere responsabili dello stupro di bambini
13 ottobre 2020 | inviare Corte costituzionale, Attualità, Eventi, Corte / Ufficio del pubblico ministero / Commissione giudiziaria di Szeged, Ministero dell’EE, Pictures of Life / tabloid, Sala stampa dell’UE, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Blog del redattore capo, Vita pubblica, Cultura, Helsinki ungherese Commissione, Tribunale di Szeged
MTIPata di sostituzione20.10.10. 22:02

La nostra illustrazione dell’immagine
Foto: Shutterstock
In un tribunale vaticano sono iniziate azioni legali per abusi sessuali su minori.

Un attuale sacerdote, Gabriele Martinelli, ex seminario, e padre Enrico Radice, ex rettore, dovevano comparire come imputati in un tribunale vaticano lunedì. Alla prima udienza della querela si è discusso a porte chiuse il caso di abusi sessuali in un college per bambini nella zona della Città del Vaticano. Questa è la prima volta che si verificano abusi sui minori in Vaticano. È straordinario che il caso che coinvolge i sacerdoti non sia ascoltato dalla congregazione religiosa ma dal tribunale vaticano. La Pontificia Procura di Stato ha avviato un’indagine nel 2019 sulla base di accuse, anche sulla stampa italiana. Gabriele Martinelli è accusato di violenza sessuale su minori e il rettore padre Radice, rettore da dodici anni, per aver taciuto.

Ministri della Basilica di San Pietro
Gli abusi sono avvenuti in un cosiddetto seminario vivente intitolato a papa San Pio X. L’istituzione opera in Vaticano dal 1965, non lontano dalla Casa di San Martino, nota come residenza di Papa Francesco. Il dormitorio è stato creato per i ragazzi delle scuole elementari superiori e delle superiori che si preparano al servizio sacerdotale. Ad esempio, i membri del collegio tendono a svolgere il ministero nelle messe presentate nella Basilica di San Pietro. I casi indagati sono avvenuti prima del 2012, quando Gabriele Martinelli, ora trentenne, viveva nell’istituto, prima da bambino e poi in seminario. È stato ordinato sacerdote nel 2017. Secondo la testimonianza delle vittime, il sacerdote aveva già abusato sessualmente dei più piccoli da bambino in istituto. Anche tre ex residenti dell’istituto hanno testimoniato contro l’imputato, tra cui un ragazzo polacco che ha vissuto nel dormitorio tra il 2009 e il 2014.

fecsego.eu/népszava

Leave a Reply 69 megnézve, 1 alkalommal mai nap |