| Mobile | RSS

Nem bízom biróságban, az őszilevél hullásában///I don’t trust court, the fall of autumn leaves

Nem bízom biróságban, az őszilevél hullásában

Nem bízom a levegő táncában, nem értem a bírót miért nem érti!- Miért gyáva? Bírók parancsot teljesítenek e homályban!

Nem bízom jövőben annak képességeiben

A kódex betűi kihullanak a félelemtől, ha politikusokkal állnak szembe! Nincs törvényi biztonság vagy csak félelem bére táncoltatja a lelket?

Nem bízom a táncban s annak örömében, sem a rendőrségben!

Nem bízom a félelemben, ami kergeti a vágyat

Nem bízom a kormányhivatalban, mert a félelem bére megbénította a lelkemet! Félnem kellene?

Szorítja a torkom…a magatehetetlen ítéletek lángja, türelmetlen a fényben a kódex betűi lángban élnek

A fény rávilágít e- tényre ez nem elég nékem? Hol vagy igazság a Petőfi igazsága. Magyarország retteg, az EU tehetetlen az emberek félnek, éheznek! A törvényt merre, hol kell keresnem és a népnek!

Nem bízom a NAV – ban, annak fényében. A sötétségben tapogatom az igazságot ám a félelem nem egyenlő…

szerző: Oláh István László

Irodalmi díjas író

Nem engedélyezem a letőltését

I don’t trust court, the fall of autumn leaves
20 October 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter News, Consumer Protection, Editor-in-Chief Blog, GFHF Student Blog, Literature, Disaster Management, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, Police News, Szeged Tribunal, White House
I don’t trust court, the fall of autumn leaves

I don’t trust the dance of the air, I don’t understand why you don’t understand the judge! ”“ Why a coward? Judges obey orders in this obscurity!

I do not trust its capabilities in the future

The letters of the code fall out of fear when confronted with politicians! Is there no legal security or just the wages of fear dancing the soul?

I don’t trust the dance and its joy, nor the police!

I don’t trust the fear that drives the desire

I don’t trust the government office because the wages of fear have paralyzed my soul! Should I be scared?

Squeezes my throat… flame of helpless judgments, impatient in the light the letters of the code live in flame

The light sheds light on e- fact isn’t that enough for me? Where you are truth is Petőfi’s truth. Hungary is terrified, the EU is helpless people are afraid, they are hungry! The law where, where to look and the people!

I do not trust NAV in that light. I grasp the truth in the darkness, but fear is not equal…

от Oláh István László

Award-winning literary writer

I do not allow you to download

Leave a Reply 260 megnézve, 1 alkalommal mai nap |