< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Fogyasztóvédelem, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Kövér Lászlónak elment az esze: Voltaképp hadüzenetet küldött a szomszédos országoknak//László Kövér lost his mind: In fact, he sent a message of war to the neighboring countries

| Mobile | RSS

Kövér Lászlónak elment az esze: Voltaképp hadüzenetet küldött a szomszédos országoknak//László Kövér lost his mind: In fact, he sent a message of war to the neighboring countries

BELPOLITIKAKÖZÉLETFrissítve: 2020 okt 23.

Kövér László Cégénydányádon, leleplezés előtt Fotó: Balázs Attila / MTI/MTVA

Részletes a Népszava hasábjain.

Rémületes, mit művel a magyar országgyűlés elnöke! Kövér László beszédében teljesen nyíltan megüzente a környező országoknak: a Fidesz azért küzd, hogy az elcsatolt területeket visszaszerezzék!

A döbbenetes beszédet Kövér László egy csütörtöki ünnepségen mondta Cégénydányádon, ahol gróf Tisza István szobrát avatták fel. A Népszava tudósítása szerint a házelnök, miután a nemzeti hűség államférfijának nevezte Tiszát, hirtelen fordulattal kijelentette:

„A NEMZETI HŰSÉG A MAGYAR POLITIKÁBAN AZT A VÁGYAT, AKARATOT ÉS KÜZDELMET JELENTI, AMELY RÉVÉN HELYREÁLLÍTHATÓ A TÖRTÉNELMI ORSZÁG TERÜLETI EGYSÉGE,

a magyar állam önrendelkezési képessége és a szülőföldjén élő magyarság nemzeti szabadsága és összetartozása.”

Félelmetesen egyértelmű szavak ezek az egyik legfőbb közjogi méltóságtól, a Fidesz meghatározó emberétől. A „területi egység” ugyanis nem átvitt értelemben vett kifejezés, hanem szinte már közigazgatási fogalom.

A „területi egység helyreállítása” pedig világos kinyilvánítása annak, hogy Orbánék vissza akarják szerezni az elcsatolt területeket.

EZ OLYAN KIJELENTÉS, AMI HAJSZÁLNYIRA VAN A HADÜZENETTŐL!

Hiszen nehezen elképzelhető, hogy Románia, Szerbia, Ukrajna vagy Szlovákia bármikor is önszántából lemondana az egykori magyar területekről, csak hogy „helyreálljon a történelmi Magyarország területi egysége,” amiért Kövér bevallása szerint ők küzdenek.

Mindez azért is félelmetes, mert néhány hete Orbán kedvenc lapjában, a Nemzeti Sportban megjelent egy döbbenetes hirdetés, amiről mi is írtunk. A teljes újságoldalt betöltő fotón rohamozó gyalogos katonák képe volt látható a következő szöveggel: „Igazság, erő, felemelkedés. Együtt tesszük naggyá a Kárpát-medencét.” Alatta pedig egy internetes cím: keszüljetek.hu. A hirdetést a Fidesz-kormány által pénzelt intézet, az Alapjogokért Központ tette közzé és nagyon sokan nem értették. Kövér szavai után viszont felmerül a kérdés:

ERRE KELL KÉSZÜLNÜNK?

Mi van, ha ez nem csak Kövér túlzó hőbörgése? Mi van, ha a háborús plakátokat megjelentető, érthetetlenül fegyverkező Orbánék a szemünk előtt készülődve viszik bele az országot valami olyan őrületbe, amit ma még el sem tudunk képzelni? Jó lenne, ha erről minél többen tudnának…

fecsego.eu/OLKT

László Kövér lost his mind: In fact, he sent a message of war to the neighboring countries
24 October 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter News, Consumer Protection, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Tribunal, White House
INTERNAL POLICY LIFEUpdated: 23 Oct 2020

László Kövér in Cégénydányád, before the unveiling Photo: Attila Balázs / MTI / MTVA
Detailed in the columns of Népszava.

It is appalling what the Speaker of the Hungarian Parliament is doing! In his speech, László Kövér sent a completely open message to the surrounding countries: Fidesz is fighting to reclaim the detached territories!
The shocking speech was given by László Kövér at a ceremony on Thursday in Cégénydányád, where the statue of Count István Tisza was inaugurated. According to Népszava, the Speaker of the House, after calling Tisza the statesman of national allegiance, suddenly declared:

“NATIONAL LOYALTY IN HUNGARIAN POLITICS REPRESENTS THE DESIRE, WILL AND STRUGGLE THROUGH WHICH THE TERRITORIAL UNIT OF THE HISTORICAL COUNTRY CAN BE RESTORED,

the ability of the Hungarian state to self-determination and the national freedom and belonging of the Hungarians living in their homeland. ”

These are frighteningly clear words from one of the main dignitaries of public law, the defining man of Fidesz. ‘Territorial unit’ is not a term in the figurative sense, but almost an administrative concept.

And “restoration of territorial unity” is a clear statement that the Orbans want to regain the detached territories.

THIS IS A STATEMENT THAT IS A HAIR OF THE WAR OF WAR!

After all, it is difficult to imagine that Romania, Serbia, Ukraine or Slovakia would voluntarily renounce the former Hungarian territories at any time, only to “restore the territorial unity of historical Hungary,” for which, according to Kövér, they are fighting.

All this is scary, because a few weeks ago, an awesome advertisement appeared in Orbán’s favorite newspaper, Nemzeti Sport, which we also wrote about. The photo, which filled the entire newspaper page, featured a picture of infantry infantry with the following text: “Truth, power, ascension. Together we will make the Carpathian Basin great. ” Below that is an internet address: keszüljetek.hu. The ad was published by the Fidesz government-funded institute, the Center for Fundamental Rights, and was widely misunderstood. After the words, however, the question arises:

SHOULD WE BE PREPARED FOR THIS?

What if it’s not just Fat’s excessive heat ripple? What if the inexplicably armed Orbans, who are publishing war posters, prepare the country before our eyes and drive the country into something crazy that we can’t even imagine today? It would be good if as many people as possible knew about it…

fecsego.eu/OLKT

Leave a Reply 125 megnézve, 1 alkalommal mai nap |