< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, dr.Benyik atya blogja, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fogyasztóvédelem, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Varga Judit: nem zsarolhatnak, a jövőnkért akár szabadságharcra, akár egy vétóra is készek vagyunk//Judit Varga: ils ne peuvent pas nous faire chanter, nous sommes prêts pour une guerre d’indépendance ou un veto pour notre avenir

| Mobile | RSS

Varga Judit: nem zsarolhatnak, a jövőnkért akár szabadságharcra, akár egy vétóra is készek vagyunk//Judit Varga: ils ne peuvent pas nous faire chanter, nous sommes prêts pour une guerre d’indépendance ou un veto pour notre avenir

Varga Judit: nem zsarolhatnak, a jövőnkért akár szabadságharcra, akár egy vétóra is készek vagyunk

2020. november 16. 10:49Portfolio

“Nem Magyarország zsarolja és helyezi nyomás alá Brüsszelt az uniós költségvetési forrásokról döntő tárgyalások során, hanem fordítva. Aki ismeri a magyar történelmet, az pontosan tudja, hogy amikor gyermekeink és unokáink jövőjéről van szó, akkor a magyar emberek és Magyarország nem köt kompromisszumot, jelentsen ez akár szabadságharcot, akár csak egy egyszerű vétót” – írta Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldalán hétfőn az EU-költségvetés kapcsán. A Portfolio úgy tudja, Magyarország vétózni fog.

Magyarország soha nem Európa ellen, hanem éppen Európáért és gyermekeink, unokáink európai jövőjéért küzdött és küzd – írja Varga Judit. Szerinte Magyarország a 2004-es uniós csatlakozáskor nem egy föderalista Európára, nem a globalizmusra és főleg nem az Európai Egyesült Államokra mondott igent, hanem az erős nemzetállamokra épülő egymást segítő és tiszteletben tartó szövetségre.

A kohéziós források nem könyöradományok, hanem az Uniós Szerződések alapján Magyarországot jogosan megillető kifizetések – állítja. Magyarország ezen forrásokért cserébe a csatlakozáskor rengeteg mindent vállalt, többek között: megnyitotta piacait, lemondott a vám és egyéb bevételeiről, átültette a teljes uniós joganyagot, elfogadta a tőke szabad áramlását (ezzel lehetővé téve a tőkeerős nyugat-európai cégek korlátok nélküli beruházásait), valamint Magyarország is jelentős összegekkel járul hozzá az Unió közös költségvetéséhez – sorolja.

“Nem Magyarország zsarolja és helyezi nyomás alá Brüsszelt az uniós költségvetési forrásokról döntő tárgyalások során, hanem fordítva. Aki ismeri a magyar történelmet, az pontosan tudja, hogy amikor gyermekeink és unokáink jövőjéről van szó, akkor a magyar emberek és Magyarország nem köt kompromisszumot, jelentsen ez akár szabadságharcot, akár csak egy egyszerű vétót” – írta Varga Judit az EU-költségvetés kapcsán.

Portfolio ma reggeli információi szerint délután politikai vétót emel a magyar kormány Brüsszelben a 2021-2027-es uniós költségvetés és a helyreállítási alappal kapcsolatos saját forrás rendelet ügyében. Fontos, hogy ez még nem a hivatalos formális (jogi) vétót jelenti, de az is jöhet napokon belül a két rendelet ügyében.

Címlapkép: Portfolio

fecsego.eu/Porfolio

Judit Varga: ils ne peuvent pas nous faire chanter, nous sommes prêts pour une guerre d’indépendance ou un veto pour notre avenir
17 novembre 2020 | Publier Cour constitutionnelle, actualités, événements, Cour / Parquet / Szeged Judgment Board, blog du père Dr.Benyik, ministère de l’EE, Pictures of Life / tabloïd, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Protection des consommateurs, vie publique, culture Comité Helsinki hongrois, Tribunal Szeged, Maison Blanche

Judit Varga: ils ne peuvent pas nous faire chanter, nous sommes prêts pour une guerre d’indépendance ou un veto pour notre avenir
16 novembre 2020 10:49 Portfolio

«Ce n’est pas la Hongrie qui fait du chantage et fait pression sur Bruxelles dans les négociations sur les ressources budgétaires de l’UE, mais vice versa. Quiconque connaît l’histoire de la Hongrie sait exactement qu’en ce qui concerne l’avenir de nos enfants et petits-enfants, le peuple hongrois et la Hongrie ne transigent pas, qu’il s’agisse d’une guerre d’indépendance ou d’un simple veto », a écrit lundi la ministre de la Justice Judit Varga sur Facebook. par rapport au budget de l’UE. Le Portefeuille sait que la Hongrie y opposera son veto.

La Hongrie n’a jamais combattu et se bat contre l’Europe, mais pour l’Europe et l’avenir de nos enfants et petits-enfants en Europe – écrit Judit Varga. Selon lui, au moment de son adhésion à l’UE en 2004, la Hongrie n’a pas dit oui à une Europe fédéraliste, pas au mondialisme et surtout pas aux États-Unis d’Europe, mais à une alliance mutuelle et respectueuse basée sur des États-nations forts.

Les fonds de cohésion ne sont pas des dons, mais des paiements auxquels la Hongrie a droit en vertu des traités européens, affirme-t-il. En échange de ces ressources, la Hongrie a beaucoup entrepris au moment de l’adhésion, notamment: ouvrir ses marchés, renoncer aux droits de douane et autres recettes, transposer l’ensemble de l’acquis de l’UE, accepter la libre circulation des capitaux (permettant ainsi des investissements sans restriction des entreprises d’Europe occidentale à forte intensité de capital) La Hongrie apporte également des contributions importantes au budget commun de l’Union, dit-il.

«Ce n’est pas la Hongrie qui fait du chantage et fait pression sur Bruxelles dans les négociations sur les ressources budgétaires de l’UE, mais vice versa. Quiconque connaît l’histoire hongroise sait exactement qu’en ce qui concerne l’avenir de nos enfants et petits-enfants, le peuple hongrois et la Hongrie ne font pas de compromis, qu’il s’agisse d’une guerre d’indépendance ou d’un simple veto », a écrit Judit Varga à propos du budget de l’UE.

Selon les informations du portefeuille ce matin, dans l’après-midi, le gouvernement hongrois lèvera un veto politique à Bruxelles sur la question du budget de l’UE pour 2021-2027 et du règlement sur les ressources propres lié au fonds de relance. Surtout, il ne s’agit pas encore d’un veto formel (juridique), mais il pourrait également venir dans les jours sur les deux règlements.

Image de couverture: Portfolio

fecsego.eu/Porfolio

Leave a Reply 129 megnézve, 2 alkalommal mai nap |