| Mobile | RSS

Drámai mértékben megugrott az elszegényedő nyugdíjasok száma///Počet chudých důchodců dramaticky vyskočil

SZERZŐ: 168 ÓRA

Sokkal több szegény nyugdíjas lehet, mint ami a KSH adataiból kiderül.

Egy nemrég megjelent friss KSH-publikáció szerint tavaly tovább romlott a nyugdíjasok helyzete a relatív jövedelmi szegénység alapján – írja a Privátbankár. Ebbe a csoportba azok tartoznak, akiknek jövedelme nem éri el a medián jövedelem 60 százalékát, vagyis a szegénységi küszöböt. 2019-ben ez az összeg 13 százalékkal magasabb volt az előző évinél, 105 259 forint a 2018-as 93 312 után. 

A nyugdíjasok között egyre többen felelnek meg ennek a fogalmi meghatározásnak, hiszen a 2018-ban regisztrált 10,9 százalék után 2019-ben már a legidősebbek 14,3 százaléka volt jövedelmi szegény. Egy évvel korábban ez a szám még “csak” 221 488 fő volt. Vagyis egy év leforgása alatt kiugró számú, 72 ezer nyugdíjas csúszott szegénysorba Magyarországon. 2010-ben a jövedelmi szegények aránya a nyugdíjasok között még csak 4,6 százalék volt, ami 113 ezer embert jelentett.

Hagyományosan a relatív jövedelmi szegénység a nők körében volt meghatározóbb, tavaly viszont a férfiak körében jelentősen nőtt az arány. A nyugdíjas férfiak körében 14,8, a nők esetében pedig 14 százalék volt a relatív jövedelmi szegények aránya.

Bár a KSH adatai alapján 293 ezerre tehető a jövedelmi szegénységben élő nyugdíjasok száma, szigorúan az ellátások nagyságát tekintve ennek többszöröse lehet az érintettek köre. A Magyar Államkincstár adatai alapján ugyanis közel 580 ezren vannak azok, akik havonta a szegénységi küszöbértéknél kevesebb, legfeljebb 100 ezer forintnyi összeget kapnak az államtól nyugdíjként. Az alacsonyabb összegű nyugdíj mellé viszont a munkabér is beszámít, ami sokak jövedelmi helyzetét tudja javítani. 

Egyre szélesebb az olló

A lendületes bérnövekedési ütem gyors ütemben emeli a szegénységi küszöböt, tavaly például 13 százalékkal, miközben ezzel párhuzamosan a nyugdíjak csupán 3,4 százalékkal emelkedtek. A folyamat tehát úgy néz ki, hogy hiába nőnek a nyugdíjak minden évben, a növekvő bérek által meghatározott szegénységi küszöb alá egyre nagyobb arányban csúsznak be a nyugdíjasok is. Ameddig a nyugdíjak számításánál nem veszik figyelembe a bérnövekedés mértékét, addig statisztikailag a nyugdíjasok egyre rosszabb helyzetbe fognak kerülni. 

A nyugellátások az alacsony emelési ütem miatt egyre kevésbé bírják el az elmúlt időszakot egyre inkább meghatározó élelmiszer-áremelkedést. Azok éves szinten akár kétszer nagyobb ütemben drágulnak, mint ahogy emelkednek a nyugdíjak. Márpedig a nyugdíjasok fogyasztói kosarában sokkal nagyobb súllyal szerepelnek az ilyen termékek, mint az átlagos fogyasztói kosárban.

fecsego.eu/168 óra

Počet chudých důchodců dramaticky vyskočil

  1. listopadu 2020 | pošta Ústavní soud, Aktuální zprávy, Události, Soud / Státní zastupitelství / Soudní rada v Szegedu, blog otce Dr. Benyika, ministerstvo EE, Obrázky života / bulvár, Tiskové středisko EU, europarl.europa.eu/news/cs, europarl.hu, Chattering News, Ochrana spotřebitele, Šéfredaktor blog, studentský blog GFHF, veřejný život, maďarský helsinský výbor, segedínský tribunál, věda / ekonomika, Bílý dům
    AUTOR: 168 HODIN

Chudých důchodců může být mnohem více, než ukazují údaje ČSÚ.

Podle nedávné publikace vydané ČSÚ se v loňském roce situace důchodců na základě chudoby s relativním příjmem dále zhoršila, píše Private Banker. Do této skupiny patří ti, jejichž příjem nedosahuje 60 procent mediánu příjmu, tj. Hranice chudoby. V roce 2019 byla tato částka o 13 procent vyšší než v předchozím roce, 105 259 HUF po 93 312 v roce 2018.

Stále více důchodců tuto definici splňuje, protože po 10,9 procentech registrovaných v roce 2018, v roce 2019, již 14,3 procenta nejstarších bylo chudých. O rok dříve to bylo „jen“ 221 488. Jinými slovy, v průběhu jednoho roku upadlo do chudoby vynikající počet 72 000 důchodců. V roce 2010 činil podíl chudých důchodců stále pouze 4,6 procenta, což znamenalo 113 000 lidí.

Relativní chudoba z příjmů je tradičně častější u žen, ale v loňském roce se míra u mužů výrazně zvýšila. Podíl chudých na relativním příjmu byl 14,8 procenta u mužů v důchodu a 14 procent u žen.

Přestože podle údajů ČSÚ je počet důchodců žijících v příjmové chudobě 293 tisíc, při přísném zvážení výše dávek může být počet postižených několikanásobně vyšší. Podle údajů maďarské státní pokladny je téměř 580 000 lidí, kteří dostávají méně než hranici chudoby, až 100 000 HUF, jako důchod měsíčně. Kromě nižšího důchodu jsou zahrnuty i mzdy, což může mnoha zlepšit situaci v oblasti příjmů.

Nůžky se rozšiřují

Svižné tempo růstu mezd zvyšuje hranici chudoby rychlým tempem, například v loňském roce o 13 procent, zatímco důchody vzrostly souběžně pouze o 3,4 procenta. Proces tedy vypadá, že navzdory skutečnosti, že se důchody každoročně zvyšují, důchodci také sklouzávají pod hranici chudoby stanovenou rostoucími mzdami. Pokud nebude při výpočtu důchodů zohledněna míra růstu mezd, statisticky budou důchodci v horší pozici.

Vzhledem k nízké míře růstu důchodové dávky stále méně odolávají rostoucím cenám potravin, které v poslední době stále více určují. Rostou ročním tempem až dvakrát tolik, kolik rostou důchody. Tyto výrobky jsou však mnohem důležitější ve spotřebním koši důchodců než v průměrném spotřebním koši.

fecsego.eu/168 hodin

Leave a Reply 97 megnézve, 2 alkalommal mai nap |