| Mobile | RSS

Nyíltan esküt szegett Orbán – vajon mikor kell érte felelnie?///Orbán took an open oath – when should he answer for it?

Írta Takezo -2020-12-27   

Orban Viktor
Fotó: MTI EPA JOHN THYS

A mai magyar jogrendben is fontos szerepe van az eskünek, a megválasztott tisztségviselők esküt tesznek a tisztség elfogadásakor, csakúgy mint a rendőrök, katonák, orvosok. De eskü alatt kell vallomást tenni a bíróságon, vádlottként, tanúként egyaránt. Az esküt amennyiben konkrét jogszabálysértéssel (pl. hamis tanúzás, államtitoksértés, stb.) szegték meg, úgy az a Büntető Törvénykönyv alapján büntetendő. Orbánnál vizsgálni kell, vajon fenn áll-e ez az eset.

Az esküszegés nemcsak kifejezett jogszabálysértéssel valósulhat meg, hanem azzal is, ha az esküt tevõ elmarad attól az erkölcsi mércétõl, amit a hivatala objektíven megkövetelne. A hivatali eskü lényege éppen abban áll, hogy az esküt tevõ ünnepélyesen kinyilvánítja, hivatalát nemcsak jogszerûen látja el, hanem a puszta jogszerûségen túl hûséggel, lelkiismeretesen és igyekezettel is.

“MINISZTERELNÖKI TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA GYAKOROLOM.”

– fogadta meg Orbán Viktor 2018-ban legutoljára. Eddigi döntései is vitathatóak voltak, hiszen döntések sorában volt tettenérhető, hogy saját és pártja rövid távú érdekeit hosszabb idõn keresztül az ország nyilvánvaló elemi érdekei elé helyezte, gondoljunk csak a személyreszabott törvények nem csekély számára. Persze, Orbán jogász végzettséggel óvatos volt, hiszen nem ő nyújtotta be a törvényjavaslatokat, majd az országgyűléssel megszavaztatva immár közösségi döntésről kell beszélni.

Ám a 2020-as év vírushelyzete teljesen más megvilágításba helyezett mindent. Márciusban a kihirdetett vészhelyzetben a kormány a

VESZÉLYHELYZET ELHÁRÍTÁSÁÉRT FELELŐS KORMÁNYTAGKÉNT A MINISZTERELNÖKÖT JELÖLTE KI.

Igaz, most már Orbán kézzel-lábbal tagadná, hogy bármi felelőssége is van a most már 9000-hez közeledő halálesetet illetőleg, a többszörös áron, feleslegesen megvásárolt lélegeztetőgépek beszerzésében, az önkormányzatok vírusvédelemre való hivatkozással történő tönkretételében.

Az utolsó, szenteste megjelent kormányrendelet, amelyben a fideszes vezetésű önkormányzatoknak mentőövet nyújt milliárdos támogatás formájában, cserébe az elvont iparűzési- és gépjárműadóért, azonban már

A FENTEBB IDÉZETT ESKÜ NYILVÁNOS MEGSZEGÉSE,

bizonyíthatóan nem a magyar nemzet javára gyakorolja hatalmát, hanem csak azokéra, akik az ő oldalán állnak. Persze, ha Orbán is osztja -miért is nem osztaná- Kövér László teljesen agyament és zavaros gondolatmenetét, hogy a balliberális ellenzék nem a magyar nemzet része, akkor nincs itt szó esküszegésről,

AKKOR JÓVAL TÖBBRŐL VAN SZÓ, USZÍTÁSRÓL!

Azt, hogy ezeknek a kijelentéseknek csak erkölcsi vonatkozása van-e, vagy büntetőjogi is, azt majd a joghoz értő szakembereknek kell megmondaniuk, ha lesz rá lehetőségük a NER-t leváltó negyedik magyar köztársaságban.

fecsego.eu/PestiBulvár,hu

Orbán took an open oath – when should he answer for it?
27 December 2020 | post Constitutional Court, Current news, events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Father Dr. Benyik’s blog, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, europarl.hu, Chattering news, editor’s blog, GFHF student blog, HITA, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee , Nav, nébih, Police News, Szeged Tribunal, White House
Posted by Takezo on -2020-12-27

Viktor Orban
Photo: MTI EPA JOHN THYS
In today’s Hungarian legal system, the oath also plays an important role, the elected officials take an oath when accepting the office, as well as the police, soldiers and doctors. But you have to testify under oath in court, both as an accused and as a witness. If the oath has been violated with a specific violation of the law (eg perjury, breach of state secrecy, etc.), it is punishable under the Penal Code. In the case of Orban, it must be examined whether this is the case.
An oath may be taken not only by an express violation of the law, but also by the oath of the oath falling short of the moral standard which his office would objectively require. The essence of the oath of office is precisely that the person taking the oath solemnly declares and performs his or her office not only lawfully, but also, in addition to mere lawfulness, with loyalty, conscience and effort.

“I EXERCISE MY PRIME MINISTER FOR THE HUNGARIAN NATION.”

  • Viktor Orbán last accepted him in 2018. His decisions so far have also been debatable, as it was a series of decisions that put his own and his party’s short-term interests ahead of the country’s obvious basic interests for a long time to come, let alone think of personalized laws. Of course, Orbán was cautious with a law degree, as he was not the one who submitted the bills, and then we have to talk about a community decision by voting with the parliament.

But the viral situation in 2020 put everything in a completely different light. In March, in the declared emergency, the government a

HAS DESIGNATED THE PRIME MINISTER AS MEMBER OF THE GOVERNMENT RESPONSIBLE FOR EMERGENCY RESPONSE.

True, Orbán would now deny with his hands and feet that he has any responsibility for the deaths that are now approaching 9,000, for the purchase of ventilators that have been purchased unnecessarily at multiple prices, and for the destruction of local governments with reference to virus protection.

The last government decree, published on Christmas Eve, provides a lifeline for Fidesz-led municipalities in the form of a billion-dollar subsidy in exchange for an abstract business and car tax, but already

PUBLIC BREACH OF THE ABOVE CLAIMED ABOVE,

it can be proved that it does not exercise its power for the benefit of the Hungarian nation, but only for those who stand on its side. Of course, if Orbán shares – why not – László Kövér’s completely brainwashed and confused line of thought that the balliberal opposition is not part of the Hungarian nation, then there is no question of swearing,

THEN THERE IS GOOD MORE ABOUT USING!

Whether these statements have only a moral aspect or also criminal law will have to be told by legal experts if they have the opportunity in the fourth Hungarian republic to replace the NER.

fecsego.eu/PestiBulvár,hu

Leave a Reply 144 megnézve, 1 alkalommal mai nap |