< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, dr.Benyik atya blogja, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Nav, nébih, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Szabó Tímea szavai után nèma csendben dermedt az egèsz Fidesz – Felrobbantotta az internetet a kèpviselő///After the words of Tímea Szabó, the whole of Fidesz froze in silence – the representative blew up the Internet

| Mobile | RSS

Szabó Tímea szavai után nèma csendben dermedt az egèsz Fidesz – Felrobbantotta az internetet a kèpviselő///After the words of Tímea Szabó, the whole of Fidesz froze in silence – the representative blew up the Internet

2020. 11. 29.

Miniszterelnök úr, ön alkalmatlan, gonosz és életveszélyes! Ideje távozni.

135, 152, 156. Ennyi ember halt meg az elmúlt három napban. Soha ennyi áldozata nem volt itthon a járványnak.

És egyre többen betegszenek meg, egyre többen kerülnek intenzív osztályra, egyre többen lélegeztetőre.

Miniszterelnök úr, ön pár napja azt mondta: “A kórházakban nem látok biztató jeleket”.

Hát, mi sem látunk. És azért nem lát sem ön, sem mi, mert nincsenek bíztató jelek.

Azért nincsenek bíztató jelek, mert az elmúlt 10 évben ön kínpadra küldte az egészségügyet, három munkahelyen dolgozni kényszerülő cselédekké silányította a kórházi dolgozókat, és egy 10 parancsolattal hadonászó bohócot nevezett ki a betegellátás élére.

Ön az elmúlt évtized minden egyes évében 100 milliárd forintot csavart ki az egészségügyből azért, hogy azt lányának, vejének, gyerekkori barátainak és hitvány fideszes képviselőknek adja, akik közül sokan annyira túlfeszítették a húrt, hogy már Polt Péter is kénytelen vádat emelni ellenük.

Kedvenc strómanján, Lőrincen keresztül számítások szerint ön több, mint ezer milliárd forintot zsebelt be saját magának a mi pénzünkből.

De ön nem áll meg itt. Most az uniós költségvetési vétójával minden négytagú családot 1 millió(!) forinttól foszt meg csak azért, hogy ön győzzön.

Nem az Unió, hanem Magyarország fölött. Ennek az elmeháborodott harcnak, amit ön folytat ugyanis Magyarország és a magyar emberek a vesztesei. Fejenként 250 ezer forintot vesz el ön minden egyes magyar embertől, amit az Unió ingyen adna nekik.

És tudjuk: a jelenlegi válságban lenne helye a pénznek. Például azoknál a családoknál, ahol a szülők elvesztették a munkájukat, és öntől nem kapnak semmilyen segítséget. Vagy azoknál a szociális dolgozóknál, akik az idősotthonokban naponta veszélyeztetik életüket, mégsem kaptak öntől egyetlen fillér elismerést sem.

Külön pikáns egyébként, hogy a kieső ingyen uniós pénzt egy külföldről felvett devizahitellel akarja kiváltani úgy, hogy minden magyar állampolgárra 400 ezer forint adósságot ver rá.

Csak, hogy világos legyen: 250 ezer forint/fő ingyenpénzre ön nemet mond a “magyarok nevében”, 400 ezer forint/fő deivzaadósságra pedig igent. Ezt kapják öntől 10 év után az emberek. Adósságot.

Sokan emlékszünk még az IMF ellen vívott “szabadságharcára”, ahol ön gyakorlatilag hazaárulásnak minősített minden külföldről felvett állami devizahitelt. Akkor ön most a saját definíciója szerint hazaáruló lett, miniszterelnök úr? Szerintem igen.

De nem csak a saját hazáját árulja el éppen, hanem azt a 27 országból álló politikai- és értékközösséget is, és annak 740 millió tagját, ahova mi, magyarok mindig is tartozni akartunk. Ön miatt állunk most mindannyian lehajtott fejjel. De az ön tébolyult harca miatt távozott saját külpolitikai tanácsadója, Gottfried Péter, és EP képviselője, Szájer József is. Már a saját tisztjei is dezertálnak, miniszterelnök úr.

Tapasztaltuk, hogy ön soha nem törekszik egyezségre még akkor sem, ha azzal a saját országát, saját népét áldozza be. Pláne akkor nem, ha a megegyezés azt jelenteni, hogy ön nem lophat többet. Ön a focin nevelkedett, annak a nyelvét beszéli. Márpedig tudjuk: a fociban nincs olyan, hogy mindkét fél győz. Az egyik győz, a másik veszít. Önnek a megegyezés, a kompromisszum nem erény, nem érték.

135, 152, 156. Ennyien haltak meg az elmúlt három napban minden nap. Azért, mert ön nem a járvány ellen harcol, hanem a magyar emberek ellen vív csatát Brüsszelben. Miniszterelnök úr, szégyellje magát! Ön alkalmatlan, gonosz és életveszélyes! Ideje távozni.
Megosztom másokkal is:

fecsego.eu/BalraMagyar.hu

After the words of Tímea Szabó, the whole of Fidesz froze in silence – the representative blew up the Internet
27 December 2020 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Father Dr. Benyik’s blog, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, Public Life, Culture, Nav, Nébih, Szeged Court, White House
11/29/2020

Prime Minister, you are unfit, evil and life-threatening! It’s time to leave.

135, 152, 156. So many people have died in the last three days. The epidemic has never suffered so many victims at home.

And more and more people get sick, more and more people go to the intensive care unit, more and more people get breathing.

Prime Minister, you said a few days ago: ‘I do not see any encouraging signs in hospitals’.

Well, we don’t see either. And neither you nor we see because there are no encouraging signs.

There are no encouraging signs because over the past 10 years, you have sent health care to the bench, dismantled hospital workers into servants forced to work in three workplaces, and appointed a clown wielding 10 commandments to head patient care.

In each year of the last decade, you have turned 100 billion forints out of health care to give it to your daughter, son-in-law, childhood friends and vile Fidesz representatives, many of whom have so overstretched the string that Péter Polt is already forced to prosecute them.

According to calculations, through your favorite stroma, Lőrinc, you pocketed more than a thousand billion forints from your own money.

But you don’t stop here. Now, with its EU budget veto, it deprives every family of four of HUF 1 million (!) Just to win.

Not over the Union, but over Hungary. The losers of this mind-boggling struggle that you are waging are Hungary and the Hungarian people. You take 250 thousand forints per person from each Hungarian person, which the Union would give them for free.

And we know that money would have a place in the current crisis. For example, in families where the parents have lost their jobs and are not getting any help from you. Or for social workers who risk their lives in nursing homes on a daily basis, they haven’t received a single penny of recognition from you.

By the way, it is especially spicy that it wants to replace the lost EU money with a foreign currency loan taken from abroad, by imposing a debt of HUF 400,000 on every Hungarian citizen.

Just to be clear: for 250 thousand forints per person, you say no to “Hungarians” for free money, and yes for 400 thousand forints per person. This is what people get from you after 10 years. Debt.

Many of us still remember the “war of independence” against the IMF, where you classified virtually all government foreign currency loans from abroad as treason. So you have now become a traitor by your own definition, Prime Minister? I think yes.

But it betrays not only its own country, but also the political and value community of 27 countries and its 740 million members, to which we Hungarians have always wanted to belong. It is because of you that we are all now bowed. But your own foreign policy adviser, Péter Gottfried, and MEP József Szájer also left because of your insane struggle. Even your own officers are deserting, Prime Minister.

We have found that you never seek an agreement, even if you sacrifice your own country, your own people. Especially not if the agreement means you can’t steal anymore. You grew up in football, you speak its language. And we know that there is no such thing in football that both sides win. One wins, the other loses. For you, agreement, compromise is not a virtue, it is not a value.

135, 152, 156. So many have died every day for the past three days. Because you are not fighting the epidemic, you are fighting the Hungarian people in Brussels. Prime Minister, be ashamed of yourself! You are unfit, evil and life threatening! It’s time to leave.
I also share with others:

fecsego.eu/BalraMagyar.hu

Leave a Reply 143 megnézve, 1 alkalommal mai nap |