| Mobile | RSS

Megszólították Bident: vegye komolyan a magyar kérdést!///Bident was asked: take the Hungarian question seriously!

A jelenlegi magyar rezsim kicsiben ugyanazt a problémát veti fel az nyugati világnak, mint Kína nagyban: hol vannak a határai az együttműködésnek egy a liberális demokráciát tagadó rendszerrel? Bár Magyarország jelentéktelennek látszik, az új amerikai adminisztrációnak komolyan foglalkoznia kell ezzel az üggyel.

Komócsin Sándor, 2021. január 8. péntek, 09:36

Magyarország a németek “Kína-problémája” és Joe Biden megválasztott elnök új kormányának komolyan kell foglalkoznia ezzel a kérdéssel – írja a The Hill amerikai internetes portálon megjelent cikkében Simonyi András, Magyarország volt washingtoni nagykövete.

Ezzel arra utal, hogy a jelenlegi magyar rezsim ugyanúgy tagadja a liberális demokrácia és piacgazdaság értékeit, mint a kínai, miközben a német vezetés ugyanúgy együttműködik Magyarországgal, mint az amerikai Kínával. Az erős gazdasági kapcsolatokkal mindkét demokratikus ország politikai-ideológiai ellenfelét, egy a jogállamiságot erőteljesen korlátozó rendszert támogat.

Simonyi szerint annak a módszernek, ahogy az elmúlt tíz évben Németország kezelte magyar partnerét, riadójelzésnek kellene lennie. Megemlít egy esetet, ami mutatja a németek hozzáállását az ügyhöz. Pár éve, amikor a magyar kormány és szavazói elkezdték eltávolítani az országot a nyugati orientációtól az illiberális állam felé, a német kereszténydemokrata CDU egyik vezető politikusa vele beszélgetve úgy reagált erre, hogy “Magyarország nem fontos”. Ugyanezt hallotta a másik berlini kormánypárt, a szociáldemokraták köreiből is.

Stabilizálják az Orbán-rendszert

A cikkíró szerint a német politikusok tévednek. Úgy kellene kezelniük a demokrácia magyarországi leépítését, mint egy az EU-n belül jelentkező rákos daganat első, határozott jelét. Sajnálatos módon azonban amikor Németország szembe kerül azzal a választási lehetőséggel, hogy kiálljon-e a szabadság és a demokrácia mellett vagy a gazdasági érdekeit kövesse, akkor az utóbbit választja. Magyarország a német autógyártók összeszerelő üzeme lett és a jelenlegi magyar rezsim biztosítja a tevékenységükhöz a politikai stabilitást. Cserébe Berlin megvédte Orbán Viktor kormányát, amikor a jogállam leépítése miatt az EU-ban támadták.

Simonyi úgy látja, hogy az a kompromisszum, amit az EU német elnöksége 2020 végén kötött a lengyel és a magyar miniszterelnökkel az uniós pénzosztás jogállamisági elvárásokhoz kötése ügyében, valójában Orbán Viktor győzelme. Azzal, hogy a kritériumok érvényesítését elhalasztották, és bizonytalan, hogy miként lehet majd azokat egyáltalán érvényesíteni, az EU továbbra is önti a pénzt Magyarországra stabilizálva ezzel az Orbán-rendszert.

Nyomást gyakorolni a németekre?

A volt nagykövet ezért ahhoz a müncheni megállapodáshoz hasonlítja az ügyet, amelyben Neville Chamberlain brit miniszterelnök utat engedett a náci Németország terjeszkedése előtt, azt gondolva, hogy ezzel megelőzi a háborút, ám csak lovat adott a britek ellensége alá. Ezért gondolja úgy, hogy azt, ahogy Németország kezeli a magyar demokrácia elsorvasztását, úgy kell tekinteni, mint a németek “Kína-problémáját” kicsiben. És ezért kell a felálló Biden-adminisztrációnak külön figyelmet fordítania erre, amikor hozzálát, hogy helyreállítsa Amerika és Európa között a hagyományos, értékalapú, a demokráciát az első helyre tevő politikai kapcsolatokat.

fecsego.eu/napi.hu

Bident was asked: take the Hungarian question seriously!
8 January 2021 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Father Dr. Benyik’s blog, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, GFHF student blog, HITA, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, nébih, Police news, Szeged Tribunal, White House

The current Hungarian regime poses the same problem to the Western world in a small way as it does to China: where are the limits of cooperation with a system that denies liberal democracy? Although Hungary seems insignificant, the new US administration needs to take this issue seriously.

Sándor Komócsin, Friday, January 8, 2021, 09:36

Hungary’s “China problem” and the new government of President-elect Joe Biden need to take this issue seriously, writes András Simonyi, Hungary’s former ambassador to Washington, in an article on The Hill’s American Internet portal.

This suggests that the current Hungarian regime denies the values ​​of liberal democracy and market economy in the same way as the Chinese, while the German leadership cooperates with Hungary in the same way as it does with American China. With strong economic ties, it supports the political-ideological adversaries of both democracies, a system that severely restricts the rule of law.

According to Simonyi, the way Germany has handled its Hungarian partner over the past ten years should be an alarm. He mentions a case that shows the attitude of the Germans to the cause. A few years ago, when the Hungarian government and its voters began to remove the country from its Western orientation towards the illiberal state, one of the leading politicians of the German Christian Democratic CDU, talking to him, reacted to this as “Hungary is not important”. He heard the same from the other ruling party in Berlin, the Social Democrats.

They stabilize the Orbán system

According to the article writer, German politicians are wrong. They should treat the downsizing of democracy in Hungary as the first definite sign of a cancer within the EU. Unfortunately, however, when Germany is faced with the choice of whether to stand up for freedom and democracy or to pursue its economic interests, it chooses the latter. Hungary has become an assembly plant for German carmakers and the current Hungarian regime provides political stability for their activities. In return, Berlin defended Viktor Orbán’s government when it was attacked in the EU for downsizing the rule of law.

Simonyi sees that the compromise reached by the German EU presidency with the Polish and Hungarian prime ministers at the end of 2020 on the issue of linking EU funding to the rule of law is in fact Viktor Orbán’s victory. With the postponement of the criteria being postponed and it is uncertain how they will be enforced at all, the EU will continue to pour money into Hungary, thus stabilizing the Orbán system.

Put pressure on the Germans?

The former ambassador therefore likens the case to the Munich agreement in which British Prime Minister Neville Chamberlain gave way before the expansion of Nazi Germany, thinking it would pre-war the war, but only gave a horse to the British enemy. That is why he believes that the way Germany handles the withering away of Hungarian democracy should be seen as a small “problem of China” for the Germans. And that is why the incumbent Biden administration must pay special attention to this when it sets out to restore the traditional, value-based political relations between America and Europe that put democracy first.

fecsego.eu/napi.hu

Leave a Reply 105 megnézve, 2 alkalommal mai nap |