< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, dr.Benyik atya blogja, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, GFHF hallgatói blogja, HITA, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Nav, nébih, Rendőrségi hírek, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Váratlanul érkezett kőkemény intelem az Európai Parlamenttől: aki először belenyúl a közösbe, annak levágjuk a kezét//Réprimande inattendue du Parlement européen: quiconque accède au joint pour la première fois, nous coupons

| Mobile | RSS

Váratlanul érkezett kőkemény intelem az Európai Parlamenttől: aki először belenyúl a közösbe, annak levágjuk a kezét//Réprimande inattendue du Parlement européen: quiconque accède au joint pour la première fois, nous coupons

január 13, 2021 Jabronka Richárd Hírek 0

Kép forrása: Reuters

Az Európai Parlament két szakbizottsága megszavazta, hogy a 2021-2026 közötti időszakra szóló, a koronavírus-válság miatt életre hívott helyreállítási alap pénzeinek folyósítását korrupcióellenes intézkedésekhez és a helyi, illetve regionális hatóságok bevonásához is hozzákötik, írja a Népszava.

Ez óriási bukta a Fidesznek, mert az Orbán-kormány azt tervezte, hogy csak a megyei önkormányzatokkal fog egyeztetni a megvalósuló reformok és beruházások kereteiről (mind a 19 kormánypárti irányítás alatt áll), de most nagyon úgy tűnik, Brüsszel ezt nem fogja hagyni.

A rendelettervezet kiköti, hogy

a Brüsszelben benyújtott tagállami pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a kormányzat milyen egyeztetéseket folytatott a szociális partnerekkel, a civil társadalom, az ifjúsági szervezetek, a helyi és a regionális hatóságok képviselőivel, és hogy ezeknek a javaslatai hogyan tükröződnek a pénzköltést taglaló nemzeti tervben.

A Népszava arról ír a tervezet kapcsán, hogy a készülő brüsszeli rendelet értelmében a vissza nem térítendő támogatásban részesülő kormánynak nyilatkozatban kell vállalnia, hogy

olyan ellenőrző rendszert működtet, amely megfelelő garanciákat biztosít a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség elkerülésére.

Ezen felül be kell számolnia a projekteknél végrehajtott pénzügyi ellenőrzéseiről, ismertetnie kell a támogatások kedvezményezettjeinek, a fő- és az alvállalkozóknak a nevét, valamint külön is fel kell hatalmaznia az Európai Bizottságot, az EU Csalás Elleni Hivatalát és a Számvevőszékét, hogy törvény adta jogaikkal élve felügyeljék a közpénzek elköltését.

A jogszabály leszögezi, hogy a helyreállítási alap végrehajtása során érvényesíteni fogják a jogállami feltételrendszert, azaz pénzmegvonással fogják sújtani az unió pénzügyi érdekeit a demokratikus normák felrúgásával sértő országokat.

Világos üzenet ez tehát az EP-től, ami ráadásul ismerősen is csenghet a Fidesznek:

az elsőnek, aki belenyúl a pénztárba, annak “le fogjuk vágni a kezét”.

Úgy legyen!

fecsego.eu/ellenszél.hu

Réprimande inattendue du Parlement européen: quiconque accède au joint pour la première fois, nous coupons
13 janvier 2021 | Publier Cour constitutionnelle, actualités, événements, Cour / Parquet / Szeged Judgment Board, blog du père Dr Benyik, ministère de l’EE, Pictures of Life / tabloïd, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Blog du rédacteur en chef, Blog étudiant GFHF, HITA, Vie publique, Culture, Comité Helsinki hongrois, Nav, nébih, Actualités de la police, Tribunal de Szeged, Maison Blanche
13 janvier 2021 Jabronka Richárd News 0

Source de l’image: Reuters
Deux commissions du Parlement européen ont voté pour lier le décaissement des fonds du fonds de relance 2021-2026 mis en place en raison de la crise du coronavirus à des mesures anti-corruption et à l’implication des autorités locales et régionales, écrit Népszava.

Ce fut un énorme échec pour le Fidesz car le gouvernement Orbán avait prévu de négocier avec uniquement les gouvernements des comtés sur le cadre des réformes et des investissements à mettre en œuvre (le tout sous le contrôle de 19 partis pro-gouvernementaux), mais il semble maintenant que Bruxelles ne le quittera pas.

Le projet de règlement stipule que

la demande de l’État membre soumise à Bruxelles doit inclure les consultations du gouvernement avec les partenaires sociaux, les représentants de la société civile, les organisations de jeunesse, les autorités locales et régionales et la manière dont leurs propositions sont reflétées dans le plan national de dépenses.

Népszava écrit à propos du projet qu’en vertu du prochain règlement de Bruxelles, le gouvernement bénéficiant d’une subvention non remboursable doit déclarer que

exploite un système de contrôle qui offre des garanties adéquates pour prévenir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts.

En outre, vous devez rendre compte de vos audits financiers des projets, des noms des bénéficiaires de subventions, principaux et sous-traitants, et habiliter séparément la Commission européenne, l’Office de lutte antifraude de l’UE et la Cour des comptes à exercer leurs droits en vertu de la loi. surveiller les dépenses des deniers publics.

La législation stipule que la mise en œuvre du fonds de redressement renforcera l’état de droit, c’est-à-dire en retirant de l’argent des pays qui violent les intérêts financiers de l’Union en violant les normes démocratiques.

Voici donc un message clair de l’EP, qui, d’ailleurs, peut sembler familier à Fidesz:

le premier à pénétrer dans le trésor sera «nous lui couperons la main».

Ainsi soit-il!

fecsego.eu/ellenszél.hu

Leave a Reply 57 megnézve, 1 alkalommal mai nap |