| Mobile | RSS

Több mint 2 millió magyar él a létminimum alatt//More than 2 million Hungarians live below the subsistence level

A lakosság összjövedelmének közel negyede a leggazdagabb 10 százaléknál koncentrálódik.

RÖVIDENMA, 10:09

Több mint 2 millió magyar él a létminimum alatt
Fotó: MTI/Illyés Tibor

A MAGYAR LAKOSSÁG JÖVEDELMEINEK KONCENTRÁCIÓJA AZ ELMÚLT 10 ÉV ALATT A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ELLENÉRE NEM VÁLTOZOTT

– meri megírni még az MTI is, a GKI Gazdaságkutató Zrt. közleményét idézve.

E szerint a lakosság összjövedelmének közel negyedével a leggazdagabb 10 százalék, illetve 50 százalékával a legfelső 30 százalék rendelkezett 2019-ben, ahogy 2010-ben is.

A legalsó tizedbe tartozó háztartások a jövedelmek csupán 3 százalékát, az alsó 30 százalékba tartozók pedig 14 százalékát birtokolták.

A gazdaságkutató szerint a valóságban még rosszabb a helyzet, hiszen a leggyorsabban gazdagodó rétegek jövedelmei csak részlegesen szerepelnek a statisztikákban, a külföldi bevételek például nem minden esetben látszanak.

MINDEZ AZT JELENTI, HOGY MÉG A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS CSÚCSPONTJÁN IS TÖBB MINT 2 MILLIÓ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR A LÉTMINIMUMOT JELENTŐ HAVI 101 EZER FORINT (VAGY EGY GYERMEKES CSALÁDOK ESETÉBEN FEJENKÉNT HAVI 81 EZER FORINT) ALATTI JÖVEDELEMMEL RENDELKEZETT.

A GKI felhívta a figyelmet arra is, hogy míg 2010 óta a bérek nominálisan közel 100 százalékot, addig a nyugdíjak csupán 33 százalékot nőttek, a szociális juttatások pedig szinte semmit nem emelkedtek. Ezek legtöbbje a mindenkori minimálnyugdíjhoz van kötve, amely 2010 óta változatlanul 28 500 forint – tették hozzá.

fecsego.eu/röviden.hu

More than 2 million Hungarians live below the subsistence level
17 February 2021 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court of Justice of the European Union, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chattering News, Editor-in-Chief’s Blog, HITA, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, Szeged Tribunal, White House
Nearly a quarter of the total income of the population is concentrated in the richest 10 percent.

IN BRIEF, 10:09

More than 2 million Hungarians live below the subsistence level
Photo: MTI / Illyés Tibor
THE CONCENTRATION OF THE INCOME OF THE HUNGARIAN POPULATION HAS NOT CHANGED OVER THE LAST 10 YEARS DURING ECONOMIC GROWTH

  • even MTI dares to write, quoting the announcement of GKI Gazdaságkutató Zrt.

According to this, the richest 10 per cent and the top 30 per cent had the richest 10 per cent of the total income of the population in 2019, as in 2010.

Households in the bottom tenth owned only 3 percent of incomes and those in the bottom 30 percent owned 14 percent.

According to the economic researcher, the situation is even worse in reality, as the incomes of the fastest enriching strata are only partially included in the statistics, for example, foreign revenues are not always visible in all cases.

ALL THIS MEANS THAT EVEN MORE THAN 2 MILLION HUNGARIAN CITIZENS AT THE PEAK OF ECONOMIC GROWTH, THE MINIMUM OF THOUSANDS OF THOUSAND HUF (THOUSAND) MONTHLY EELSE EESTIEN EESTEN EEEN

The GKI also drew attention to the fact that while wages have risen by almost 100 per cent in nominal terms since 2010, pensions have risen by only 33 per cent and social benefits have risen almost nothing. Most of these are linked to the current minimum pension, which has remained unchanged at HUF 28,500 since 2010.

fecsego.eu/röviden.hu

Leave a Reply 63 megnézve, 2 alkalommal mai nap |