| Mobile | RSS

Brüsszel várja a helyreállítási terveket///Brüssel wartet auf Sanierungspläne

Halmai Katalin (Brüsszel)Publikálás dátuma2021.02.18. 16:33


Fotó: Loïs Denis / AFP

Magyarországnak az európai mentőcsomagból 7,2 milliárd euró támogatás jut, ami az EU27-ek között a kilencedik legmagasabb összeg.

Elvileg már péntektől be lehet nyújtani Brüsszelben a járvány utáni helyreállításról szóló nemzeti terveket, miután csütörtökön hatályba lépett a folyó áron 724 milliárd eurós európai mentőcsomag 2021-2026 közötti felhasználásáról szóló rendelet. Ebből 338 milliárd euró a vissza nem térítendő támogatás és 386 milliárd euró a hitel összege. Magyarországra az alapból 7,2 milliárd euró támogatás jut, ami az EU27-ek között a kilencedik legmagasabb összeg. A legtöbbet Spanyolország és Olaszország kaszálhatja a közösből. A tagállamoknak április 30-ig kell eljuttatniuk az Európai Bizottságnak a nemzeti terveiket, amelyeknek tartalmazniuk kell, hogy a pénzt milyen közberuházásokra és reformokra kívánják felhasználni. A források 37 százalékát kötelezően a zöld átállásra, 20 százalékát pedig a digitális transzformációra kell fordítani. A támogatás emellett felhasználható a leszakadt térségek felzárkóztatására, munkahelyteremtésre és az egészségügyi ellátó rendszer korszerűsítésére, a fenntartható fejlődést szolgáló szakpolitikákra is. A pénzköltési tervben be kell mutatni, hogy az adott ország hogyan kívánja végrehajtani a Brüsszel által elfogadott éves gazdaságpolitikai ajánlásokat. Elvárás továbbá, hogy a kilátásba helyezett tagállami intézkedések ne okozzanak környezetvédelmi károkat. A nemzeti hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő ellenőrzési rendszerek álljanak rendelkezése a korrupció, a csalás és az összeférhetetlenség megelőzésére, felderítésére és büntetésére. A tagországoknak be kell számolniuk, hogy milyen egyeztetéseket folytattak a helyi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel, s hogy ezek javaslatait hogyan építették be a tervekbe. A nemzeti terveket a benyújtást követő két hónapon belül az Európai Bizottság értékeli egy pontosan meghatározott szempontrendszer alapján, majd négy héten belül a tagállamok gazdasági minisztereiből álló EU Tanács hagyja jóvá. Ha minden jól megy, az első kifizetések már az év második felében megérkezhetnek a tagállamokba. Ezeknek az összege a hat évre szóló teljes támogatás legfeljebb 13 százaléka lehet. Brüsszel részletekben fog fizetni, minden esetben a jóváhagyott programban lefektetett célok teljesítéséhez kötve a pénz átutalását. A több mint 670 milliárdos helyreállítási alapot az Európai Bizottság a pénzpiacokon felvett hitelekből fogja feltölteni. Valdis Dombrovkis pénzügyekért is felelős alelnök a napokban közölte, hogy nyárra tervezik a rekordnagyságú uniós hitelfelvételt, feltéve, hogy addig befejeződik az EU pénzköltési plafonjának megemeléséről szóló nemzeti ratifikációs folyamat. Eddig hat tagállam parlamentje hagyta jóvá a saját forrásokról szóló határozatot.  

fecsego.eu/népszava.eu

Brüssel wartet auf Sanierungspläne

  1. Februar 2021 | Post Verfassungsgericht, Aktuelle Nachrichten, Ereignisse, Gerichtshof der Europäischen Union, Gericht / Staatsanwaltschaft / Szeged Judgement Board, Ministerium für EE, Lebensbilder / Boulevardzeitung, EU-Presseraum, europarl.europa.eu/news/de, europarl .hu, Chattering News, Blog des Chefredakteurs, HITA, Öffentliches Leben, Kultur, Ungarisches Helsinki-Komitee, Nav, Polizei-Nachrichten, Weißes Haus
    Katalin Halmai (Brüssel) Datum der Veröffentlichung 20.02.2008. 16:33

Foto: Loïs Denis / AFP
Ungarn erhält 7,2 Milliarden Euro Unterstützung aus dem europäischen Rettungspaket, dem neunthöchsten Betrag unter den EU27.

Grundsätzlich können ab Freitag in Brüssel nationale Pläne für eine Erholung nach der Epidemie vorgelegt werden, nachdem am Donnerstag die Verordnung über die Verwendung des europäischen Rettungspakets in Höhe von 724 Mrd. EUR zu aktuellen Preisen für den Zeitraum 2021-2026 in Kraft getreten ist. Davon sind 338 Mrd. EUR ein Zuschuss und 386 Mrd. EUR ein Darlehen. Ungarn erhält Unterstützung in Höhe von 7,2 Mrd. EUR aus dem Fonds. Dies ist der neunthöchste Betrag unter den EU27. Spanien und Italien können am meisten vom Gemeinsamen profitieren. Die Mitgliedstaaten müssen der Europäischen Kommission ihre nationalen Pläne bis zum 30. April vorlegen, einschließlich der öffentlichen Investitionen und Reformen, für die sie das Geld verwenden wollen. 37 Prozent der Ressourcen müssen für die Ökologisierung und 20 Prozent für die digitale Transformation aufgewendet werden. Die Unterstützung kann auch genutzt werden, um rückständige Regionen einzuholen, Arbeitsplätze zu schaffen und das Gesundheitssystem zu modernisieren sowie Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung zu ergreifen. Der Ausgabenplan sollte zeigen, wie das Land die von Brüssel angenommenen jährlichen wirtschaftspolitischen Empfehlungen umsetzen will. Es wird auch erwartet, dass die geplanten Maßnahmen der Mitgliedstaaten keine Umweltschäden verursachen. Die nationalen Behörden sollten sicherstellen, dass angemessene Kontrollsysteme vorhanden sind, um Korruption, Betrug und Interessenkonflikte zu verhindern, aufzudecken und zu bestrafen. Die Mitgliedstaaten sollten über die Konsultationen mit lokalen Behörden und NRO berichten und darüber, wie ihre Vorschläge in die Pläne aufgenommen wurden. Die nationalen Pläne werden von der Europäischen Kommission innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Vorlage auf der Grundlage genau festgelegter Kriterien bewertet und dann innerhalb von vier Wochen vom Wirtschaftsrat der Mitgliedstaaten des EU-Rates genehmigt. Wenn alles gut geht, könnten die ersten Zahlungen bereits in der zweiten Jahreshälfte in den Mitgliedstaaten eingehen. Diese dürfen für sechs Jahre maximal 13 Prozent des Gesamtzuschusses betragen. Brüssel zahlt in Raten, jeweils vorbehaltlich der Überweisung von Geldern, um die im genehmigten Programm festgelegten Ziele zu erreichen. Die Europäische Kommission wird den mehr als 670 Mrd. EUR umfassenden Sanierungsfonds aus an den Finanzmärkten aufgenommenen Darlehen auffüllen. Vizepräsident Valdis Dombrovkis, der auch für Finanzen zuständig ist, gab kürzlich bekannt, dass für den Sommer ein Rekordbetrag an EU-Krediten geplant ist, sofern der nationale Ratifizierungsprozess zur Anhebung der EU-Ausgabenobergrenze bis dahin abgeschlossen ist. Bisher haben die Parlamente von sechs Mitgliedstaaten die Entscheidung über die Eigenmittel gebilligt.

fecsego.eu/népszava.eu

Leave a Reply 66 megnézve, 1 alkalommal mai nap |