| Mobile | RSS

Hírek Európai Parlament/Az esélyegyenlőség előmozdítása

illusztráció emberi jogok - kor

A törvény előtt mindenki egyenlő

Az EU Alapjogi Chartájának 21. cikke tiltja a megkülönböztetést bármilyen okból, például nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai jellemzők, nyelvi vallás vagy meggyőződés, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság.

 A diszkrimináció tiltásaés az alapvető jogok védelme az EU jogrendjének fontos eleme. Ennek ellenére bizonyos csoportok megkülönböztetése továbbra is fennáll az egész Unióban.

 Az Európai Parlament teljes mértékben elkötelezett a probléma kezelése és az egyenlőség előmozdítása iránt az EU jogszabályaiban és politikáiban.

A nők és férfiak közötti egyenlőség

A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unió alapvető értéke.

 Az Európai Parlament jelentős szerepet játszik a nők és férfiak közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség támogatásában, különösen a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága révén valamint a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének támogatásával bizottságai és küldöttségei munkájában.

A fogyatékossággal élők jogai

Az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékossággal élő személyek azon jogát, hogy részesüljenek az intézkedések előnyeiből célja függetlenségük, társadalmi és foglalkozási integrációjuk, valamint a közösség életében való részvételük biztosítása.

Az Unió részes fele a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek és fontos szerepet játszik az egyezmény uniós végrehajtásának előmozdításában, védelmében és ellenőrzésében.

A rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem

Az Európai Parlament határozottan elkötelezett a rasszizmus és az idegengyűlölet ellen.

Felszólította az Uniót és tagállamait, hogy tegyenek lépéseket a rasszizmus és az idegengyűlölet megelőzése és leküzdése érdekében az oktatás révén, elősegítve a tisztelet és a tolerancia kultúráját.

Az LMBTI-személyek jogai

Az Európai Parlament számos alkalommal átfogó, többéves politikára szólított fel az LMBTI-személyek alapvető jogainak védelme érdekében. A Bizottság közzétette az intézkedések listáját az Unió egészében az LMBTI-személyek egyenlőségének előmozdítása.

fecsego/Európai Parlament

Leave a Reply 87 megnézve, 1 alkalommal mai nap |