| Mobile | RSS

Navracsics: Személyi konfliktusok vezettek a Fidesz és a Néppárt szakításához///Navracsics: Personal conflicts led to the break-up of Fidesz and the People’s Party

A volt uniós biztos szerint mindig is voltak politikai ellentétek, de amíg jóban voltak, ezek nem számítottak, miután megromlott a viszony, a nézetkülönbségek is kiéleződtek.

2021. március 8., 10:08

Szerző: 168

Navracsics Tibor szerint az Európai Néppárt korábban nem volt felkészülve arra, hogy egy párttal olyan alapvető politikai problémák vetődhetnek fel, mint amilyenek a Fidesszel. A volt uniós biztos a Keljefeljancsi című műsorban a 168.hu-n azt mondta: az új szabály, amely szerint most már komplett delegációkat is ki lehet zárni, kétségtelenül a Fidesz ellen készült, de a jövőben is megkönnyíti az EPP dolgát, ha a frakció meg akarna szabadulni egy problémákat okozó párttól.

A Fidesz távozásáról azt gondolja, hogy mindkét oldalon alapvetően személyi konfliktusokról van szó, amelyek a politikai szempontok fölé nőttek, esetleg erősítik azokat. Szerinte mindig is voltak potenciális politikai ellentétek, de a személyi kötelékek egy ideig lehetővé tették a közös munkát.

“Amikor ezek meggyengülnek, akkor kiéleződnek azok a politikai konfliktusok, amelyek korábban is ott voltak, csak nem tulajdonítottak nekik nagy jelentőséget” – fogalmazott Navracsics Tibor, aki szerint most is erről van szó, főleg, hogy kiderült, Donald Tusk, Manfred Weber és Orbán nem akarnak együtt dolgozni.

“A politika számomra ott kezdődik, hogy az egymással egyébként egyet nem értő emberek le tudnak ülni és meg tudják tárgyalni, hogy az egyet nem értés dacára hogyan tudnak együttműködni” – hangsúlyozta Navracsics Tibor, hozzátéve, hogy ha mégis eljön az elválás, mint most az EPP és a Fidesz esetében, akkor, ha nem is egyenlő arányban, de mindkét oldalon vannak hibák. Ezek a hibák a volt biztos szerint folyamatában kezelhetők lettek volna, de az volt az alapvető gond, hogy ezeket az idő előrehaladtával senki nem akarta már közösen értelmezni, kijavítani.

“Egy idő után mindkét fél úgy gondolta, hogy jobban jár a másik nélkül. Szerintem ez probléma” – mondta Navracsics Tibor.

Szóba került a Válaszonline-on megjelent páros interjú is, amelyet Navracsics Tiborral és Pálinkás Józseffel készített Stumpf András. Ebben a volt uniós biztos azt mondta, Pálinkás esetében az átbillenésnek, a Fidesszel való korábbi szakításnak nem annyira politikai, mint inkább kulturális okai lehettek.

Navracsics szerint az Új Világ Néppárt alapítója mind a mai napig elférne a Fideszben – ami miatt mégis úgy döntött, hogy új pártot alapít, annak az volt az oka, hogy emberileg és kulturálisan elege lett a Fideszből. Politikailag azonban hiábavalónak tartja a próbálkozást. Elsősorban azért, mert ma a nulláról új pártot indítani a pártrendszer zártsága és polarizáltsága miatt eleve kétséges vállalkozás. Aki mégis erre adná a fejét, alapvető választásra kényszerül: vagy a kormánypárt, vagy az ellenzék oldalán hoz létre új politikai erőt. Nincs innovációs értéke egy új pártnak – mondta Navracsics Tibor, aki érti ugyan Pálinkás József csalódottságát, keserűségét, frusztrációját, de szerinte az új párt alapítása nem hozza meg azt az eredményt, amit Pálinkás szeretne. 

A hírek szerint Navracsics Tibor lesz a modellváltás utáni Pannon Egyetem kuratóriumánk elnöke, ezért az SZFE, illetve általában az egyetemi átalakítások kérdése is szóba került. A fideszes politikus szerint az átalakulások ügyében folytatott egyetemi viták nem összehasonlíthatók az SZFE-n történtekkel: a Színművészeti ügye nem csak mennyiségében, de minőségében is másféle konfliktusokat hozott, mint a többi felsőoktatási intézmény átalakítása. Ennek okát a politikus egyrészt abban látja, hogy a többi egyetemen nagyobb belső támogatást élvezett az átalakítás, másrészt pedig abban, hogy a belső ellenzők kevésbé voltak szervezettek, mint az SZFE-n – mondta Navracsics.

(kiemelt kép: MTI/Vasvári Tamás)

fecsego.eu/168 óra

Navracsics: Personal conflicts led to the break-up of Fidesz and the People’s Party
March 8, 2021 | post Constitutional Court, Current News, Events, Court of Justice of the European Union, Court / Prosecutor’s Office / Szeged Judgment Board, Ministry of EE, Pictures of Life / tabloid, EU Press Room, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatter-breaking news, Consumer Protection, Editor-in-Chief’s blog , GFHF student blog, HITA, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, nébih, Police news, Szeged Tribunal, Science / Economy, White House
According to the former EU Commissioner, there have always been political contradictions, but as long as they were good, they did not matter, after the deterioration of the relationship, the differences also sharpened.

March 8, 2021, 10:08 AM

Author: 168

According to Tibor Navracsics, the European People’s Party was not previously prepared for the possibility that fundamental political problems could arise with one party, such as with Fidesz. The former EU commissioner told Keljefeljancsi at 168hu that the new rule, according to which complete delegations can now be excluded, is undoubtedly against Fidesz, but will make the EPP easier in the future if the faction would like to get rid of a party that is causing problems.

With regard to the departure of Fidesz, he thinks that on both sides they are basically personal conflicts that have grown above the political aspects, possibly strengthening them. He said there have always been potential political contradictions, but personal ties have allowed us to work together for a while.

“When these weaken, the political conflicts that were there before intensified, but they did not attach much importance to them,” said Tibor Navracsics, who said that this is still the case, especially as it turned out Donald Tusk, Manfred Weber and Orbán they don’t want to work together.

“The policy for me starts there so that people who otherwise disagree with each other can sit down and discuss how they can work together despite the disagreement,” stressed Tibor Navracsics, adding that if a divorce does come, as it is now. In the case of EPP and Fidesz, if not in equal proportions, but there are errors on both sides. According to the former commissioner, these errors could have been dealt with in the process, but the basic problem was that over time no one wanted to interpret and correct them together.

“After a while, both parties thought they were doing better without the other. I think this is a problem, ”said Tibor Navracsics.

There was also a couple of interviews on Tibor Navracsics and József Pálinkás by András Stumpf. In it, the former EU commissioner said that in Pálinkás’s case, the overturning, the previous break with Fidesz, could have been not so much political as cultural reasons.

According to Navracsics, the founder of the New World People’s Party would still fit in Fidesz to this day – which is why he decided to form a new party, the reason being that he was humanly and culturally fed up with Fidesz. Politically, however, he considers the attempt futile. Primarily because starting a new party from scratch today is a dubious undertaking from the outset due to the closedness and polarization of the party system. Whoever would give his head for this is forced to make a fundamental choice: he creates a new political force either on the side of the ruling party or on the side of the opposition. A new party has no innovation value – said Tibor Navracsics, who understands József Pálinkás’ frustration, bitterness and frustration, but according to him, the establishment of a new party does not bring the results that Pálinkás wants.

According to the news, Tibor Navracsics will be the chairman of our board of trustees of the Pannonian University after the model change, therefore the issue of SZFE and university transformations in general was also discussed. According to the Fidesz politician, the university debates on the issue of transformations are not comparable to those on the SZFE: the case of the Performing Arts has brought different conflicts not only in quantity but also in quality than the transformation of other higher education institutions. The politician sees the reason for this on the one hand in the fact that the other universities enjoyed more internal support for the transformation, and on the other hand in the fact that the internal opponents were less organized than in the SZFE, Navracsics said.

(highlighted image: MTI / Tamás Vasvári)

fecsego.eu/168 hours

Leave a Reply 95 megnézve, 1 alkalommal mai nap |