< Böngészés > Főoldal / Szerelem / Blog article: Leslie Steve: Az ókor szexördögei: – A Szkítai vaginák

| Mobile | RSS

Leslie Steve: Az ókor szexördögei: – A Szkítai vaginák

2004. január 24. | hozzászólás | Szerelem

A szkíták Kr.e. 675 – e jelentek meg Elő – Ázsiában. Központjuk a mai Azerbaidzsan területén, az Araksz folyó mentén lehetett. Később Mannai és Média felé vették az irányt. A médek felett Kr. e 652 – 625 –ig. uralkodtak. Utóbb a médek lerázzák a szkítai uralmat, s ebben jelentős szerepet játszik a szex rabszolgák lázadása, akik sorozatos erotikus szolgáltatásokkal tartják éberen a szkítai harcosokat, akik megállás nélkül áldoznak a szexkirálynőnek, valamint áldozatokat mutatnak be annak a szex oltárán.

A nyilvános szeretkezések oldják a feszültséget!

Az érzéki vágy látványáért a bámészkodó tömeg tapsviharral jutalmazza a színpadon szeretkezőket. A nyilvános orgián kizárólag a martalócok és az őket kiszolgáló szexdémonok vesznek részt.

A szkítai vaginák kimerítően alkalmazták a száj szauna előnyeit, amitől az ókori falloszok sűrűn könnyeztek. Több harcos hagyta ott az életét a száj szauna „mangó” szívása közben. A hőmérséklet fokozatos növelése, és a nyomás különbség is sírba segítette az ókor falloszait.

Szokássá vált a szexdémonok körében, hogy az életét vesztett harcosok falloszát levágták, majd fűszerezték, s csemegeként tálalták a törzsi asztalra. Hittek a fallosz isteni erejében!

A szkíta lakta területek korábban a kimmerek birtokában állt.

A szkítai harcosok, főleg a vaginák kegyetlenül üldözték a kimmereket.

Üldözés közben elvesztették a visszautat, s így a Kaukázust északról megkerülve a Kaszpi – tó mentén hatoltak be Elő – Ázsiába, ahol 28 évig uralkodtak.

Érdekességként említenem – a kimmerek jelenléte Elő – Ázsiában több mint fél évszázaddal megelőzi a szkítákét.

A szkítai nők harcias, szenvedélyes, és könyörtelen vagina hírében álltak. A leigázott férfiakat kíméletlenül szexkatonákként használták a hadjárataik során. Láncra fűzve szeretkeztek a leláncolt kezű, lábú harcosokkal!

A buja szkítai nők ráugorva lovagolták meg a péniszt, s a lánc csörgését zenei aláfestésnek tekintették.

Az orális szexet a mindennapos tevékenységeik közé sorolták!

Örömmel vették az ingyen szerzett ondó lecitinben gazdag tartalmát, ami fokozta az agyműködésüket.

A szex oltárán naponta áldoztak a kéjkirálynőjének!

A sátraik között kör színpad volt található, ahol szenvedélyes toszási figurákkal szórakoztatták az isteneiket, s a bajtársaikat.

Ha a kéjkatona nem bírta a csillagok fölé emelni a szkítai vaginát, úgy halálok halálával kellett szembenéznie. Ezek a spermavadászok, a leigázott férfiakból egy, két hónap alatt élőhalottat csináltak!

A táltosok tisztában voltak a sperma lecitin tartalmával, s annak gyógyászati erejével is.

A csaták után szexorgiákat szerveztek. Az előadás főszereplőivé a leigázott nők, és a megerőszakolt férfiak váltak.

Az orgia fénypontja volt, hogy a szkítai harcosok sorozatban feküdtek rá a kimmernőkre, kiknek a kezeit, lábait szétfeszítve viszintes oszlopokhoz kötöztek.

A gyerekharcosokat eközben avatták férfivá!

A kimmerek az asszír források szerint Kr. e. 73O körül jelentek meg Transzkaukázusban. Kr. e. 714 – e súlyos vereséget mértek Urartura.(Kr.e. VIII századig létezett) Brutalitásukra jellemző, hogy pár hónap alatt úgy megtizedelték a nők állományát, hogy ez által veszélybe sodródott az öröklési folyamat. A kimmer martalócok mindenkit tekintett nélkül magukévá tettek. Nem ismertek kegyelmet! Vad, de annál erőszakosabb behatoláskor több fiatal lány szakadt szét a felállított kör alakú szex színpadon! A tetemet odadobták a kutyák elé.

Kr. e. 675 körül megsemmisítik a fid államot, majd Kr. e. 652 – be döntő vereséget mérnek a lídekre, s Kr. e. 64O körül Kis Ázsia egész göröglakta partvidékét végigpusztítják az erőszakos szexháború borzalmaival, valamint a területszerzés reményében. Abban az időben monumentális érték a muff. Nemcsak az ágyban, hanem az utódlás kérdésében, s a katonaság szex igényének a kielégítésében is nagy szerephez jut a muff. A szex rabszolganők ugyanolyan utánpótlási eszköznek számítottak, mint a táplálék, a zsold, a ruházat. Stb.

A katonáknak ütközetek előtt orgiákat rendeztek, mert azt hitték, hogy ezzel erősítik a harci kedvüket s az isteneikbe vetett bizalmukat. A harcosok sátraiból nyöszörgések, sikolyok, s vad röfögések hallatszottak.

A vidék lakossága retteget a hatalmuk csúcsán lévő kimmerektől, ám senki nem menekülhetett a szex terror ellen. Még a csecsemők is áldozatul estek a kéj borzalmainak.

Történeti tényszerűség, hogy a Dél –Oroszországban lakó steppei népek rendszerint az idő tájt intéztek szexháborút területszerzéssel egybekötve, mikor egy nagyobb kiterjedésű törzsszövetséget hoztak létre. Az alapja ennek nyilvánvalóan egy nomadizáló, harcos törzsi arisztokráciának a megjelenése volt.

A kimmer törzsszövetség valószínűleg hatalmába kerítette a Kaukázus középső vidékét, a Kobán kultúra területét is.

A szkíták megjelenése Kr.e. 675 körül Transzkaukáziában arra mutat, hogy egy-két évtizeddel korábban Kr.e. 7OO körül jött létre a törzsszövetségük.

A szex háború kezdetét s valamint annak területigényét mutatja, hogy a szkíták vezető női harcosai előbb Elő- Ázsiába a Kaszpi tó mentén a Derbenti Kapun keresztül érkeztek. A női harcosok körében elterjedt nézetté vált, hogy a legyőzött idegen falloszok nedvei termékenyebbé teszik a szkítai muffot. Ennek szellemében rendszeresen fejték a szex katonákat, majd a megszerzett spermát lótejjel dúsítva speciális fűszerben elkeverték, s megitták.

A harcosok a szorítógyűrű (vagina) technikájától számtalanszor elvesztették az eszméletüket.

A vad amazonok kifacsarták szexközben a falloszt! És az ilyen centrifugális szeretkezés ellen nem volt mit tenni.

A technika elsajátítását már serdülő lányként gyakorolhatták a táborban élők. Mire harcosokká edződtek, addigra több száz falloszt kebeleztek be.

Ergo: – nem a lányok voltak kiszolgáltatott helyzetben a harcok során, hanem a férfiak váltak kiszolgáltatottá! Úgy gyalázták meg a katonákat, hogy megerőszakoltatták őket férfi rabszolgáikkal.

A szkíta és a kimmer törzsszövetség (Kr.e. 59O) szerződése után vaginatömő versenyt rendeztek a kijelölt sátrakban. A férfiak több nővel is szeretkeztek egy időben. Öt nő kezdte, kényeztetne a falloszt s emelte tulajdonosát az egekbe. Később a fallosz végét elkötötték, hogy ezzel is megakadályozzák az idő előtti kilövellést.

A sperma nagy kincsnek számított a harci démonok köreiben.

A kimmer törzsszövetség felbomlott s beolvadt a szkíták fallosz zabáló törzsébe. Valószínűleg ekkor kerülhettek az agathyrsosok is Erdélybe, s ez egyúttal megmagyarázza ellenséges magatartásukat a szkítákkal szemben Dareiosz hadjárata alkalmával.

Érdekességként: – Magyarországon és Erdélyben a kimmerek agathyrsosok és sigynnák néven jelennek meg Hérodotosznál, annak az, az oka, hogy a kimmer törzsszövetség széthullása után a még megmaradt törzsek saját törzsnevüket használták tovább.

Dareiosz hadjáratot vezetett a szkítai lázadok ellen, mert növelni akarta a területeit, valamint szexháborút hirdetett a csökkenő szex rabszolganők létszámának növelése érdekében.

Ez nem igazán volt külpolitikai motiváció.

A perzsa király valószínűleg a zsákmányszerzés és a szabadrablás örömeit akarta a harcosainak ajándékozni.

Herodotos egyértelművé teszi, hogy ez a döntés belpolitikai döntés volt.

E hadjárattal szándékozott megmutatni ellenfeleinek, uralkodói hatalmát, a hadseregének legyőzhetetlenségét, valamint a katonái szextudásának virtuális erejét.

Dareios a szkíták szexháborúját akarta megtorolni a száz évvel korábban történtek miatt! A háború, mint Európában, mint Közép Ázsiában a szkíták ellen folyt.

A Görög források szerint Dareios, Babilon meghódítása után sereget vezetett az európai szkíták ellen, ami egy vérengző szex és területszerző hadjárattá alacsonyodott le. Számtalan meggyalázott női holttest feküdt a sátrak között, mint a harctéren egyaránt (Kr.e. 513)

Dareios büntető hadjárata a sakák ellen is irányult, hogy lehetőségük legyen a perzsai területek fosztogatására, a vérpezsdítő perzsai nők elrablására, mivel ezek nők kiváló ismerői voltak az ajak szauna technikájának. Az ajkaik között emelkedtek fel az égbe, és szárnyakat kaptak a mosdatlan martalócok. A perzsai nők vaginájától, ajkaik tudásától vált hangossá az ókori világ.

A szkíták lerázták a perzsák szexuralmat, majd betörtek Thrákiába s eljutottak Makedóniába is.    folytatás…


Leave a Reply 9902 megnézve, 2 alkalommal mai nap |