< Böngészés > Főoldal / Vásárlói panaszok / Blog article: Júniusi bejelentések

| Mobile | RSS

Júniusi bejelentések

2008. június 30. | 1 Hozzászólás | Vásárlói panaszok

Tisza-menti Regionális Kulturális Fogyasztóvédelmi Egyesületünkhöz több panasz érkezett. Kifogásolta a bejelentő, (O – né cím, telefon megadva) hogy a tényleges gázfogyasztását már több éve telefonon keresztül adja le. Mostanában e szolgáltatás akadozik, mivel az automata folyamatosan zenével szórakoztatja!- illetve arra „hivatkozik” hogy műszaki hiba miatt, (?) próbálja meg később! A panaszos kis idő elteltével ismételten próbálkozott, ám újból a zenei műsor fogadta… a bejelentési kísérlet aznap többszöri szárnypróbálgatás után sem sikerült! A rákényszeríttet zenei szolgáltatás ezer forintjába került! Elkeseredésében a Fogyasztóvédelmi Egyesületünkhöz fordult. Ezek után felhívtam a (Szeged) Dégáz kék vonalát. Az automata – férfihangon – közölte, hogy a beszélgetést rögzíti (milyen jogszabály alapján!), majd a tájékoztatást követően engem is zenével szórakoztatott, s közben megszakadt a vonal! Még egyszer próbálkoztam – ám sikertelenül! Édesanyám ez év áprilisában meghalt. A Szegedi Gondozási Központ felszólított, hogy a havi szolgáltatásért teljes árat fizessek, független attól, hogy az anyám a hónap elején halálozott el. Eleget tettem a felszólításnak. Később személyesen felkerestük nejemmel, öcsémmel a gondozási központot, ahol az előadó a befizetett összegről számlát nem állított ki, arra hivatkozván, – erre nincs felhatalmazása (?) Kértem, hogy legalább egy elismervényt adjon, mivel átvette a pénzt! Fintorogva írta alá – nem tudom, minek nevezzem papíron – az elismervényt. Megkérdeztem – mikor kapom meg az eredeti számlát. – Úgy egy – két napon belül. – válaszolt flegmán a hölgy. Az óta eltelt 90 nap!!!! Asszonyom, én továbbra is várom a hiteles számlát! Az Ön fölényes magatartása miatt sérültek az alapvető állampolgári jogaim, s nem beszélve az emberi méltóságomról. Más! A Dugonics temető gondnoka a temetési számlán feltüntetett egy tételt, egyéb szolgáltatás címen. (?) Rákérdeztem, – lehetne-e tételesen felsorolni, hogy mit takar az egyéb szolgáltatás! Nem volt hajlandó… erről beszélni. Utána jártam az egyéb szolgáltatás címszó alatti összegnövelő bevételnek. A temetkezési vállalkozó ahol érdeklődtem, (Szeged) csak annyit jegyzett meg,- ez így szokás, szerkesztő úr! – S ha nem fizetem ki? Néma csend hangja kiáltott a béke szigetén. Mennyi család fizet évente a temetőnek az egyéb szolgáltatásért, s vajon mire költi a tulajdonos az egyéb bevételt? Na mire…? úgy gondolom, ha nem kapunk számlát, azzal megfosztanak, bennünket az alapvető állampolgári jogainktól s belegázolnak az emberi méltóságunkba. Szubjektív véleményem, nagyobb érdeklődést kellene fordítani a temetkezési vállalkozók áraira, a temetői számlák tételeinek ellenőrzésére, valamint a gondozási központok felügyeletére. Mivel ezen a területen él a legtöbb sérült, kiszolgáltatott, rokkant ember. A baksi, tömörkényi, sándorfalvi, csongrádi, hódmezővásárhelyi vásárlók rendszeresen tájékoztatják fogyasztóvédelmi egyesületünkett, hogy a piacaikon,(főleg Bakson) a helyi ÁBC – k előtt, az engedély nélküli „őstermelők” nem adnak számlát! Ha a számla iránti igényüket a vásárlók szóvá teszik, nyomdafestéket nem tűrő hangon megfenyegetik őket. A hatósági engedélyeket nélkülöző „őstermelők” mezőgazdasági feketemunkásokkal (később maguk is feketemunkások lesznek egy hasonló őstermelőnél) szedetik fel a karalábot, válogatják, osztályozzák a tanyán. A helyi hivatal tud a fogyasztóvédelmi munkavédelmi, jogsértésekről – tudatták a közérdekű állampolgári bejelentők – ám lépni! – na azt nem! Erről a közérdekű állampolgári bejelentésekről tájékoztattam a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Felügyelőséget! A konyhakerti növények nagybani piacra történő elszállíttatását a „termelők” fogadott személy és tehergépkocsival – val végeztetik feketén. A nagybani piacokon belépéskor, (Szeged, Kecskemét személyesen meggyőződtünk) nem ellenőrzik az őstermelői igazolványt! Miért? Mert így lehetne megszűrni a nem adózó „termelőket” feketézőket? Ez hiba az állam, a Fogyasztóvédelem, s a társ szervek részéről is! Állami bevétel az adó! – amit az engedélynélküli őstermelők, feketézők, nepperek, zsebelnek be nap, mint nap mindenfajta járulékfizetések nélkül. Ez megengedhetetlen! Ne a markukat tárják szét az állam felé tisztelt uraim, mikor üres a kassza, hanem kemény bírságot osszanak ki a törvénysértő helyi „őstermelők” és a szakmanélküli mesterek között! – illetve munkahelyet (ket) kellene teremteni. A mezőgazdaság

Fogyasztóvédelmi Egyesületünk több társadalmi szervezettel vette fel a kapcsolatot az elmúlt fél év során. Többek között a Csm – i Iparszövetség, Szeged Ipartestület, Fogyatékosok Nappali Intézményével, s nem utolsósorban az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató KHT.

Leave a Reply 3895 megnézve, 1 alkalommal mai nap |