< Böngészés > Főoldal / Vásárlói panaszok / Blog article: Júliusi panaszok

| Mobile | RSS

Júliusi panaszok

2008. július 29. | 1 Hozzászólás | Vásárlói panaszok

A háttérben settenkedők súlyosan belemartak aTisza -menti Regionális Kulturális Fogyasztóvédelmi Egyesületünkbe. Több közérdekű állampolgári bejelentés hívta fel a figyelmünket erre a tényre, ami példátlan e régióban. Pl. mezőgazdasági, építőipari feketemunkások, segédmunkások, koszorúkészítők, autószerelők, fodrászok, szobafestők, cigaretta árusok serege fogott össze a Fogyasztóvédelmi Egyesületünk ellen Bakson! Előzmény:- Egyesületünk megalakulásáról személyesen tájékoztattam a helyi polgármestert, s a jegyzőt, akik nem ujjongtak e bejelentéstől! Olyan kinyilatkoztatást tettek: – nincs erre szükség… hagyni kell, ŐK hagyják a polgárokat élni… erre felé nem szívesen látjuk a Fogyasztóvédelmet, az Adóhivatalt, a VPOP, ÁNTSZ.. stb. s a többi hivatalt sem!! Hmmm!?…  Hivatalos eljárást nem fogunk kezdeményezni egyetlen baksi ellen sem! Továbbá felhívták a figyelmemet, hogy a „megélhetési hamistanúzás” ellen még mi, fogyasztóvédők, sem a társszervek nem fognak tudni tenni!! Jó viszony alapja lehetne, ha a havi beszámolót megjelenés előtt átolvasnák – jelentették ki határozottan a „vezetők”, s ha kell, egyeztetnénk? Miben tisztelt uraim? Hallottak Önök a sajtószabadságról? –na ugye hogy nem!

A közérdekű állampolgári bejelentők (Baksról, kik félnek, a nevük elhallgatását kérik) véleménye alapján, Önöknek a „mezőgazdasági őstermelők” a mezőgazdasági-ipari feketemunkások, segédmunkások, kontárok, elburjánzását kellene hivatalból megakadályozni, eljárást kezdeményezni a törvénysértések végett. – valamint nyugtát nem adó „termelők” szolgáltatók ellen. (Egyetértek a bejelentőkkel és elfogadom részükről, a no tolerancia elvét!)  Önöknek munkahelyet kellene teremteni, törvényességet a faluban, és nem cenzúrázni Fogyasztóvédelmi Egyesületünk szakmai beszámolóját!!

„Uraim!

A fogyasztóvédelem szilárd közösségben mindig értékalapú. A keretéhez tartozó családokat az tartja össze, hogy azonos vagy kompatibilis értékekért hajlandók közös erőfeszítéseket tenni, áldozatokat hozni! Ez az értékrend alapjában meghatározza a vásárlók identitását. A fogyasztóvédelemben is vannak nemzeti identitási érzelmű vásárlók, mint regionális, lokális rétegek. A felső rétegekben elő vásárlók beékelődnek a nemzeti s civilizációs rétegek közé, amit kulturális transzfernek nevezünk. A kulturális transzfer hozzájárul a fogyasztóvédelemi törvény előmeneteléhez, ha az integráció alapját képezi, s közben a modernizáció eszközévé válhat. A technológiai transzfer eszköz lehet a tudatos fogyasztó céljainak megvalósításában. A magas fokú fogyasztóvédelmi ismeretekkel rendelkező vásárló képes migrációt létrehozni anyagi, kulturális-gazdasági szempontból is. Kormányunk általában törekszik a társadalmi fogyasztói szerkezet uniformizálására, másrészt a fogyasztói törvény megalkotása egy új színes világot, tudást nyit meg az EU kék egén, érvényesítve a helyi szokásokat is! A fogyasztói nemzettudat tartósabb, mint ahogy azt gondolnák! A nemzeti fogyasztóvédelmi identitás folyamatosan ki dugja a fejét a zajos felszín alól, mint releváns gazdaságformáló tényező. Sajnos, országunk nagy gondja a népesség fogyása, illetve a regionális fejlettség igencsak egyenetlen s a lakosság többsége a fejletlen vidéken él, ahol meghatározó a munkaerőhiány, és a fejlett munkanélküliség is. A belső családi migráció pedig nem töltheti be a régió szerepét. A fogyasztóvédelem modernizációja akkor fájdalommentes, ha nem kell érte menni, migrációs távolságot leküzdeni. A legnagyobb kihívás, amikor a család kiszakad – falu – a hagyományos kereskedelmi vonzáskörzetből”

Nem az Egyesületünk feladata, hogy pálcát törjön az ilyen falusi „vezetők” felett. Véleményem alapján visszaélnek a beosztásukkal annak hatalmával! Szerettem volna megszólaltatni a ”vezetőket”, ám azok elzárkóztak a véleménynyilvánítástól……

Miniszterelnök úr szavai szerint, a siker feltétele a párbeszéd és a partnerség! Erről nem csak beszélni kell, hanem gyakorolni szükséges!

A fogyasztóvédelem szerepét is a párbeszédek valamint a partnerség határozza meg, ami komoly reformot kíván az „ilyen” lokális vezetőktől. Ez a magatartás befolyásolja a kormány hosszú távú cselekvőképességét. A helyi adó „elvesztése” a szociális kiadásokat kurtítja meg!

A közérdekű bejelentők a gyümölcs felvásárlás árairól, kiszolgáltatásukról tettek panaszt irodánk felé. Az első osztályú meggyet, kajszibarackot véleményük szerint a felvásárlók szándékosan sorolják másodosztályba. A fogyasztói árakat nem követi a kínálat bősége, sem a termelői árak alakulása. A fogyasztói ár (hazai) alacsonytartása nincs hatással a külföldi megrendelőkre, talán a hazai feldolgozók felvásárlási mennyiségére sem. A nyurga gyümölcs árakat a többlépcsős értékesítési lánc határozza meg. Számlát, nyugtát a felvásárlásról elfelejtenek adni! Az „őstermelők” ÁM nélkül foglalkoztatnak embereket. A zöldség – gyümölcs nagybani piacra történő szállítása is a szürkegazdaság hatalmas zsebét gyarapítja. Falun ez a foglalkoztatás az elfogadott! Sűrű kontrollra, azonnali reagálásra lenne szükség a társszervek részéről, megalkuvás nélkül. Az ellenőrzést nem a helyi hivatalban kellene kezdeni, ahol a bejelentőt ellehetetlenítik. Tisztelt M M (név cím) a felvetett kérdésére válaszolva minél több felvásárlón, nagykereskedőn megy keresztül a gyümölcs, annál drágább lesz a fogyasztói ára, mivel mindenki ráteszi a maga nyereségét. A fogyasztói árat még nagymértékben irányítja a fagykár, a mennyiségi hiány… stb.

Leave a Reply 3941 megnézve, 1 alkalommal mai nap |