< Böngészés > Főoldal / Vásárlói panaszok / Blog article: Decemberi panaszok

| Mobile | RSS

Decemberi panaszok

2008. december 29. | 1 Hozzászólás | Vásárlói panaszok

A fogyasztóvédelem jótékony hatása – kereskedelemben, vendéglátásban, építőiparban, utazásban… stb. – két módon valósul meg. Szegmentálisan, ami a fogyasztóvédelemi jogsértések, továbbhaladását gátolja, addig a központi kontroll, a kereskedők világában termelt védekező érzékek keletkezésének elősegítését a büntetési receptorok blokkolják.

A december igen sok közérdekű beadványai tették gazdaggá irodánk ünnepi életét.  Közlemény érkezett a Baksi gondozási központ egyik alkalmazottja ellen. A bejelentést továbbítottuk a Dél-alföldi Regionális Szociális Gyámügyi hivatalnak, ahol Dr. Mezei Róbert hivatalvezető lelkiismeretes vizsgálatot ígért, s a továbbiakban szívesen venné az együttműködést! December 04-én levélben (02-1570/2008) tájékoztat a Szociális És Gyámügyi Hivatal, hogy az ügy kivizsgálását áttették a helyi PH- nak a 2004. évi XXIX. Tv. 141.§ (5) bek. alapján, valamint felhívták a PH figyelmét, idézek: „a vizsgálat befejezéséről, illetve a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről az indok megjelölésével a hatóságomat értesíteni köteles”.Más. Az Égáz – Dégáz Szegedi központjába 2008, November 24-én elmentem a bejelentővel, Szabó nénivel, akit „megfenyegettek” levélben, hogy ha nem fizet, levágják a gázvezetékét.(!) Hatezer forintot követeltek a fogyasztótól! – s közben fenyegetik? A Központban (Szeged Pulcz utca) sikerült a problémát orvosolni, de milyen áron! Az előadó, a biztonsági őrrel karöltve pökhendin lépett fel… Később kiderült, hogy az ő rendszerük vétett, s túlszámlázás történt 3000 Ft-l. Más. A szegedi OTP tévesen egy hónappal több pénzt vett le a bejelentő számlájáról. Sz -né rögvest az irodánkhoz fordult segítségért. Kimentünk a panaszossal a helyszínre, s ott is kiderült a tévedés! Ám a pénzt nem adták vissza, arra hivatkozván, ha legközelebb hitelt vesz fel, majd akkor… levonják! Ez nem semmi! Más. Az OMMF szegedi irodája a közérdekű bejelentésre kiszállt a helyszínre, meggyőződhetett a bejelentő által közölt tényről. Azonban az ellenőrök folytonosan arra hivatkoztak, nem az ő hatáskörük intézkedni. (levélben közölték is irodánkkal) Uraim! Talán át kellett volna adni a társszervnek, – például APEH – aki illetékes a büntetés kiszabására! A felügyelők hozzáállását közöltem Bodor igazgatóval, (telefonon) aki a mai napig sem válaszolt a közérdekű állampolgári deklarációnkra. Ezt közöltem az OMMF központjával is… Más Csuba Bendegúz ezredes úrtól – Országos Katasztrófavédelem- megérkezett a válasz, ami teljes mértékben orvosolta a felvetett problémát. Köszönjük! Viszont a Szegedi Katasztrófavédelemi Igazgatóságtól a mai napig nem érkezett válasz… Megteheti? Ezek szerint igen! – pedig az OMMF szegedi igazgatósága hivatalosan levélben kereste meg, s kérte ez ügy szakmai vizsgálatát. Más. A NKH szegedi igazgatósága (Lajkó úr) válaszában szándékosan kerüli a központi problémára adható választ. Mindenről tájékoztat, csak a tényről nem! Ezt az arcátlanságot közöltem Karsai igazgató úr titkárságával. Válasz érkezett December 04-én. Ikt: DA/KJ/NS/A/4944/2/2008 amelyben másodszorra is kerülte az ügyintéző a közérdekű állampolgári bejelentésre adható választ. Kioktatta irodánkat, s kétségbe vonta… Idézek a levélből: „alapító okiratának/alapszabályának, tevékenységi körüknek és illetékességi területüknek ismeretét”, valamint, a közérdekű állampolgári bejelentés törvényi okát! Tisztelt Borbás Főosztályvezető Úr! A közérdekű állampolgári bejelentést írásban, szóban, illetve névtelenül is a törvény biztosítja az állampolgárok részére! A 2004. évi XXIX. törvény 141.§’ (3) bekezdése alapján a közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja, ennél fogva a törvény 141-143§ az irányadóak. Segítséget kértem a Fogyasztói Kontroll Központ vezetőjétől, a közérdekű állampolgári bejelentés megnyugtató kivizsgálása érdekében! Más. Közérdekű építésügyi problémában kérték a segítségünket. Megkerestük Kistelek jegyzőét… de minek! Márkus Rudolf Balástyai PH építésügyi Főtanácsosa (kistérségi főépítész) szerint csak azok az állampolgárok építhetnek Magyarországon, akinek megvannak a szükséges szakhatósági engedélyei, műszaki dokumentációk… stb. PL APEH. Ha ellenőrzéskor – mondja a főépítész, kiderül, hogy nincsenek engedélyek, akkor bontatni, vagy utólagos fennmaradási engedélyt kell kérni, pénzbírság terhe mellett! A főtanácsos nem is érti a jegyző „határozatát”. Más. Rafael Tamás Dóci lakos megkereste Fogyasztóvédelmi Irodánkat, klubunkat, hogy az állatorvos nem adott számlát a lova kiherüléséről. A lova másnap beledöglött az orvosi beavatkozásba! Levélben megkereste az Orvosi Kamarát is független vizsgálatot kért. Dakó Edit (Szeged) levélben arról tájékoztat, hogy telefonja meghibásodott, felhívta a szervizt, ahol a beszélgetést rögzítették.(?) a javítás után sem működött a készüléke, majd felszólították, Idézek: „bontsam fel a szerződést egyoldalúan, vagy az előfizetés 50%-t fizessem” A használhatatlan készülék után uraim? Mihály Mária panaszos szintén nem kapott számlát a szerelőtől s még a mosógépét sem adták vissza! A panaszokat továbbítottuk a NFH Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelőség felé, akik Rafael Tamás panaszát átadták az APEH-nak,(ügyszám: DAF-06306-3/2008, Dakó Edit panaszos kérelmét ügyszám: DAF-06430-3/2008 továbbították a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz. Más. Telefonon megkerestük az APEH (Bp.) kommunikációs munkatársát- Bozó Andreát- feketemunka tárgyában, aki készségesen állt a rendelkezésünkre. Javasolta, hogy e témakörben a Jogi és Koordinációs Főosztály Közérdekű bejelentések Osztályán tegyük meg az állampolgárok érdekeit szolgáló, hasznos észrevételeinket. Tímár Edit Osztályvezető asszony igéretet tett, hogy utána nézett a közérdekű bejelentéseknek, valamint a felvetett hiányosságoknak s telefonon tájékoztat. A közös cél érdekében a jövőben szorosabb együttműködést javasolt Fogyasztóvédelmi Iroda és klubunknak. Az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Jogi és Koordinációs Főosztálya – Békéscsaba – levélben megköszönte a hasznos tájékoztatást s közölte IKT: 2852548211 hogy megtették a szükséges intézkedéseket!. Más. Bús Gyula autószerelő, Borbély László divatszabó, Kocsonyi Dezső szobafestő (szegedi) urakkal megnéztük a Pláza, Cora, Média Márk ünnepi árajánlatait, valamint a MAXX autó-ház meghívására Gonda Lajos szerviz tanácsadó műszaki mérnök körbevezette irodánk s klubunk tagjait. Az árak, a szerelési idő, a rezsi órabér, több helyen is feltűnően látható volt! A várakozó vendégeknek, üzletembereknek, laptop használattal kedveskednek, valamint bonusz kávéval! A látogatás végén kipróbálhattuk a legújabb – modell – tesztautó vezetését. Más. Mérhetetlen csalódás ért bennünket, a feleségemmel közösen, a Tescoban! A vásárolt összeg alapján – 18. 675Ft – kiérdemeltünk egy ajándékot. A Pannon GSM, feltöltő kártyával ajándékozott meg, ami havonta tíz perces beszélgetést engedélyez… ingyen! A nejemmel aláírattak egy előszerződést, attól független, hogy Ő Vodafonos. Ez durva! Az előszerződésben a nem létező „telefonja” mobilszámát is megadták! (?) Visszatérve az irodába, tüstént hívtam a megadott telefonszámot. Kiderült, egy pesti tulajdonos birtokában van! Hűha! Ezután tárcsáztam az ügyfélszolgálat információját s panaszt tettem. A hölgy az előre begyakorolt szöveget gépiesen hadarta, bármit is kérdeztem. Végül, tíz perc után annyit elárult, hogy a szegedi üzletben meglehet szüntetni az előszerződést minden jogkövetkezmény nélkül, mivel a kártyát nem aktiváltuk.

Leave a Reply 3883 megnézve, 1 alkalommal mai nap |