< Böngészés > Főoldal / Vásárlói panaszok / Blog article: Júniusi panaszok

| Mobile | RSS

Júniusi panaszok

2009. június 26. | 1 Hozzászólás | Vásárlói panaszok

A szegedi Égáz – Dégáz a panaszbejelentésemre nem válaszolt,- kétszer- azaz, nem a felvetett problémára. Továbbra s az elhunyt édesanyám nevén szerepel a gázóra! A válasz semlegessége is azt mutatja, hogy a fókuszban nem a szolgáltatói ügyintézés az elsődleges, hanem a bejelentő megalázása! A Magyar Energia Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályán (Juhászné) érdeklődtem ez ügyben, s megkértek, hogy írjam le a bejelentést, majd ők kivizsgálják! Más. A Vodafon üzletvezető asszonyának (EDIT) panaszát (TU felé) továbbiakban a Kecskeméti NFH kirendeltsége – DR. Lakó Anita – vizsgálja. Más. A LIDL beszerzési centrumból a Pünkösd előtt vásárolt tartós tej savanya volt! – panaszkodott Kovács néni. Más. Bajusz János úr a Tesco hentesáru magas árairól, illetve a csemege osztályon dolgozó hölgy hozzáállását kifogásolta. Véleménye szerint az eladónő nem érkezési sorrendben szolgálta ki a vásárlókat. Más. A feketegazdaságban szereplők ebben a hónapban is a bejelentések első helyén szerepeltek. Számtalan embernek csípi a szemét, mivel ezek a”munkások” nem fizetnek adót, járulékokat, míg a foglalkoztatottak jövedelméből az utolsó fillérig…! Jelezte egy szakmunkás villanyszerelő (G G) Tanácsoltuk, tegyen észrevételt az APEH, illetve az OMMF Dél- alföldi Regionális kirendeltségén. – Ott nem intézkednek, majd letette a telefont!(?) Hummm!

A klubfoglalkozáson a közösséget a munkanélküliség s annak hatása a családra, kérdésekre kerestük a választ. Megpróbáltam szakmailag érthető előadást adni e témakörről. Igaz, könnyű helyzetben voltam, mivel a TU szakmai továbbképzésén – június, 16 – a Munkaügyi Miniszter Úr Dr. Herczog László tartalmas egyszerű szavakkal vázolta a jelenkori Magyarország munkaügyi helyzetét. Beszélt a munkanélküliség árnyairól, a munkavilágától távolodó embertömegekről, a munkateremtés, és a szociális helyzet valódi értékeiről, illetve a munkanélküliek országos arányairól. A klubfoglalkozás kiemelt pontjai1, együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelősség, 2, a munkaképesek munkájukkal járuljanak hozzá a közteherviseléshez. Továbbá a segélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése érdekelte tagjainkat, valamint az országos foglalkoztatás lehetősége, s nem elmaradható a szociális, munkaügyi szolgáltatások erősítése a segélyezettek integrációja érdekében. E témakör nemcsak tagjainkat, hanem a szakmai továbbképzésen résztvevőket –társadalmi szervezetek vezetőit- is igencsak felvillanyozta, foglalkoztatta! Hevesen reagált hozzászólásában az OFE elnöknője. Az előadásom második felében a jogosultság feltételeit mutattam be: – jövedelmi és vagyoni feltétel (a családi jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 95 – át s vagyonnal nem rendelkezik, vagy lejárt az álláskeresési támogatás vagy előzetesen együttműködött egy évig. E rendeleteknek vannak adatvédelmi előírásai- fejtettem ki – mint a meghatározott személyekkel összefüggésbe hozható adatok kezelésének rendjére adnak előírásokat, egyúttal meghatározott jogokat biztosítanak e személyeknek saját személyes adataik vonatkozásában. Kérték, beszéljek részletesebben, mivel nem értik az adatkezelés idevonatkozó részét. Megtettem! Adatvédelem: az adatok kezelésével kapcsolatos törvényi szintű jogi szabályozás formája, amely adatok valamilyen szintű előre meghatározott csoportjára vonatkozó adatkezelés során érintett személyek jogi védelmére és a kezelés során felmerülő eljárások jogszerűségeire vonatkozik. Adatbiztonság: – az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és tönkretétele elleni műszaki és szervezési intézkedések és eljárások együttes rendszere. Tárgyi hatálya: minden adatkezelésre és adatfeldolgozásra vonatkozik. Személyi hatály: jegyző, rendszeradminisztrátor, munkaügyi kirendeltség ügyintézője, OMMF ügyintéző, FSTH jogosult ügyintézői. Számtalan kérdés tettek fel egymásnak, majd később értelmezték sajátságosan az adatkezelési tv. A bábeli hangzavar kellemes érzést váltott ki belőlem, mert azt mutatta, hogy az előadás sikeres volt. Más. Török Józsefné s négy kolleganője (bolti eladók) Sándorfalváról panasszal éltek, hogy a városukban lévő kereskedelmi vállalkozó – tönkrement – nem fizette ki a többhónapos elmaradott munkadíjukat, nem adta ki a munkakönyvüket, adó- társadalmi biztosítási papírjaikat (gátolta a további munkavállalásban az eladókat!!) s nem tudnak ez miatt elhelyezkedni!! Így veszélybe kerül (t) a folyamatos munkaviszonyuk! Több gyermekes családanyákról van szó! Többen nem bírják fizetni a jelzáloghiteleiket! Utcára kerültek a felelőtlen vállalkozói magatartás miatt… az Irodához ékező levelüket áttettem az illetékes hatósághoz, az OMMF Szegedi Igazgatóságához, s kértem, hogy a vizsgálatról tájékoztassák tanácsadó irodánkat. Más. Mihály Mária panasszal élt, hogy a nevében értékesítenek földiepret, s folyamatosan érkeznek házához a vevők. Egyes emberek meg azért zaklatják, – engedje meg – hogy a tanyáján szereljék a különböző háztartási- mezőgazdasági gépeket, autókat, s egyéb eszközöket. VPOP- s jogsértésekről is beszélt. Javasoltuk, keresse fel a hatáskörrel rendelkező társszerveket, pl., APEH! Más.

A szegedi Égáz – Dégáz a panaszbejelentésemre nem válaszolt,- kétszer- azaz, nem a felvetett problémára. Továbbra s az elhunyt édesanyám nevén szerepel a gázóra! A válasz semlegessége is azt mutatja, hogy a fókuszban nem a szolgáltatói ügyintézés az elsődleges, hanem a bejelentő megalázása! A Magyar Energia Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályán (Juhászné) érdeklődtem ez ügyben, s megkértek, hogy írjam le a bejelentést, majd ők kivizsgálják! Más. A Vodafon üzletvezető asszonyának (EDIT) panaszát (TU felé) továbbiakban a Kecskeméti NFH kirendeltsége – DR. Lakó Anita – vizsgálja. Más. A LIDL beszerzési centrumból a Pünkösd előtt vásárolt tartós tej savanya volt! – panaszkodott Kovács néni. Más. Bajusz János úr a Tesco hentesáru magas árairól, illetve a csemege osztályon dolgozó hölgy hozzáállását kifogásolta. Véleménye szerint az eladónő nem érkezési sorrendben szolgálta ki a vásárlókat. Más. A feketegazdaságban szereplők ebben a hónapban is a bejelentések első helyén szerepeltek. Számtalan embernek csípi a szemét, mivel ezek a”munkások” nem fizetnek adót, járulékokat, míg a foglalkoztatottak jövedelméből az utolsó fillérig…! Jelezte egy szakmunkás villanyszerelő (G G) Tanácsoltuk, tegyen észrevételt az APEH, illetve az OMMF Dél- alföldi Regionális kirendeltségén. – Ott nem intézkednek, majd letette a telefont!(?) Hummm!

A klubfoglalkozáson a közösséget a munkanélküliség s annak hatása a családra, kérdésekre kerestük a választ. Megpróbáltam szakmailag érthető előadást adni e témakörről. Igaz, könnyű helyzetben voltam, mivel a TU szakmai továbbképzésén – június, 16 – a Munkaügyi Miniszter Úr Dr. Herczog László tartalmas egyszerű szavakkal vázolta a jelenkori Magyarország munkaügyi helyzetét. Beszélt a munkanélküliség árnyairól, a munkavilágától távolodó embertömegekről, a munkateremtés, és a szociális helyzet valódi értékeiről, illetve a munkanélküliek országos arányairól. A klubfoglalkozás kiemelt pontjai1, együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelősség, 2, a munkaképesek munkájukkal járuljanak hozzá a közteherviseléshez. Továbbá a segélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése érdekelte tagjainkat, valamint az országos foglalkoztatás lehetősége, s nem elmaradható a szociális, munkaügyi szolgáltatások erősítése a segélyezettek integrációja érdekében. E témakör nemcsak tagjainkat, hanem a szakmai továbbképzésen résztvevőket –társadalmi szervezetek vezetőit- is igencsak felvillanyozta, foglalkoztatta! Hevesen reagált hozzászólásában az OFE elnöknője. Az előadásom második felében a jogosultság feltételeit mutattam be: – jövedelmi és vagyoni feltétel (a családi jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 95 – át s vagyonnal nem rendelkezik, vagy lejárt az álláskeresési támogatás vagy előzetesen együttműködött egy évig. E rendeleteknek vannak adatvédelmi előírásai- fejtettem ki – mint a meghatározott személyekkel összefüggésbe hozható adatok kezelésének rendjére adnak előírásokat, egyúttal meghatározott jogokat biztosítanak e személyeknek saját személyes adataik vonatkozásában. Kérték, beszéljek részletesebben, mivel nem értik az adatkezelés idevonatkozó részét. Megtettem! Adatvédelem: az adatok kezelésével kapcsolatos törvényi szintű jogi szabályozás formája, amely adatok valamilyen szintű előre meghatározott csoportjára vonatkozó adatkezelés során érintett személyek jogi védelmére és a kezelés során felmerülő eljárások jogszerűségeire vonatkozik. Adatbiztonság: – az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és tönkretétele elleni műszaki és szervezési intézkedések és eljárások együttes rendszere. Tárgyi hatálya: minden adatkezelésre és adatfeldolgozásra vonatkozik. Személyi hatály: jegyző, rendszeradminisztrátor, munkaügyi kirendeltség ügyintézője, OMMF ügyintéző, FSTH jogosult ügyintézői. Számtalan kérdés tettek fel egymásnak, majd később értelmezték sajátságosan az adatkezelési tv. A bábeli hangzavar kellemes érzést váltott ki belőlem, mert azt mutatta, hogy az előadás sikeres volt. Más. Török Józsefné s négy kolleganője (bolti eladók) Sándorfalváról panasszal éltek, hogy a városukban lévő kereskedelmi vállalkozó – tönkrement – nem fizette ki a többhónapos elmaradott munkadíjukat, nem adta ki a munkakönyvüket, adó- társadalmi biztosítási papírjaikat (gátolta a további munkavállalásban az eladókat!!) s nem tudnak ez miatt elhelyezkedni!! Így veszélybe kerül (t) a folyamatos munkaviszonyuk! Több gyermekes családanyákról van szó! Többen nem bírják fizetni a jelzáloghiteleiket! Utcára kerültek a felelőtlen vállalkozói magatartás miatt… az Irodához ékező levelüket áttettem az illetékes hatósághoz, az OMMF Szegedi Igazgatóságához, s kértem, hogy a vizsgálatról tájékoztassák tanácsadó irodánkat. Más. Mihály Mária panasszal élt, hogy a nevében értékesítenek földiepret, s folyamatosan érkeznek házához a vevők. Egyes emberek meg azért zaklatják, – engedje meg – hogy a tanyáján szereljék a különböző háztartási- mezőgazdasági gépeket, autókat, s egyéb eszközöket. VPOP- s jogsértésekről is beszélt. Javasoltuk, keresse fel a hatáskörrel rendelkező társszerveket, pl., APEH! Más.

Leave a Reply 5198 megnézve, 2 alkalommal mai nap |