< Böngészés > Főoldal / europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Közélet / Blog article: Politikai gyilkosság lehetősége MAGYARORSZÁGON))Possibility of Political Murder in HUNGARY

| Mobile | RSS

Politikai gyilkosság lehetősége MAGYARORSZÁGON))Possibility of Political Murder in HUNGARY

Ez az antagonisztikus állapot, ami tükrözi a jelenlegi politikát és az utcán politizáló erőket (gazdatüntetés, különböző szervezetek), ami egy idő után tarthatatlanná válik a politikai elitnek, lehet kormánypárti, vagy ellenzéki!

A paraszt felfogása semmikor sem egyezett a város emberével, mivel kibékíthetetlen ellentétek húzódnak közöttük! Ez a viszály utálatot szít, ami könnyen gyilkossághoz vezet. Az ígéreteket megunják s kialakul a gyűlölet, mivel az életük nem változott, mert az öntapadós ígéretek csak ígéretek maradnak. A csendes szemlélő veszélyesebb a hangoskodó, gyűlöletet keltő csoportoknál. A politikai gyilkosságra készülők elemzik a tömeg magatartását, eszközeit, valamint a gesztusaikat begyakorolják, ezzel is megtévesztik az elemzőket, s ők azok, akik a leghamarabb megtalálják a kiutat a helyszínről. Azt gondolom, hogy a rendőrség nincs felkészülve egy ilyen szervezett támadásra. A foglalkozásszerű zavarkeltők folyamatosan gyakorolnak. Az alvilág, s egyéb szervezetek emberei a különböző nemzeti és egyéb ünnepeken a tömegben megbújva ingerlik a körülöttük lévők érzelmeit, hiszen tudják, mire vevő a nép! Az utcán tüntetők többsége, viszont nem tudja, mit akar! A terroristák tető alá hozott forgatókönyv alapján készülhetnek a politikai gyilkosságra. Hogy ki lesz az első áldozat? Az nem tudható! Az ellenzéki politikusok, vagy a kormánypártiak ütnének – e nagyobbat a politikai gyilkosság színpadán, ezt talán az idő vasfoga határozza meg. A hivatásos bérgyilkosok köztünk vannak! Akcióikkal már jeleztek a politikai vezetőinknek. (Aranykéz utcai robbantás, Fenyő gyilkosság) A magyar alvilág bizonyította a rátermettségét, a zavarkeltés tudományát, a szálak elvarását, s azt, hogy nélkülük nem történhet semmi a politikai, a gazdasági szférában. A pénz, a gazdaság, a politikai hatalom, a fegyver, a kereskedelem, az éjszakai lokálok már a kezükben vannak. A rendőrség, a határőrség, a Vám és Pénzügyőrség… stb. számára a kábítószer központi elosztó bugyrai elérhetetlenek! A hazai alvilág próbálgatja a gyakorlati felkészültségét, s feltehetően tudatosan engedi megbuktatni az egyes drogszállítóit, bérgyilkosait, robbantóit, mivel így ellenőrizi a besúgó hálózatuk hűségét s az ebben érdekelteket. A szervezett bűnözés számára a hírnevet, a nemzetközi elismertséget, kizárólag a politikai gyilkosság hozná meg. Láttunk már erre példákat: KENNEDI, MORO gyilkosság… stb. Ezek a gyilkosságok felkavarták a világ hangulatát, közérzetét. Ezáltal változott a világ biztonsági, védelmi rendszere, szavahihetőbbekké váltak a politikusok, a gazdasági szereplők.

-oil-

Possibility of Political Murder in HUNGARY

May 13, 2010 | Posts | public life

This is an antagonistic state that reflects current politics and the politics of street politics (farmers’ demonstrations, various organizations), which in the long run becomes untenable for the political elite, either pro-government or opposition!

The attitude of the peasant never matched the man of the city, because there were irreconcilable conflicts between them! This strife incites hatred, which easily leads to murder. The promises get tired and the hatred develops because their lives have not changed because the sticky promises remain only promises. The silent observer is more dangerous than loud, hateful groups. Those who are preparing for political assassination are analyzing the attitudes, tools, and gestures of the crowd, misleading analysts and those who find the way out of the scene as soon as possible. I think the police are not prepared for such an organized attack. Professional troublemakers are constantly practicing. The people of the underworld and other organizations, hiding in the crowd on various national and other holidays, excite the emotions of those around them because they know what the people are buying! Most of the protesters on the street do not know what they want! Terrorists can prepare for a political assassination scenario. Who will be the first victim? It’s not known! Whether opposition politicians or government parties would do more on the stage of political assassination is perhaps determined by the iron tooth of time. The professional assassins are among us! Their actions have already signaled to our political leaders. (The Blast on Aranykéz Street, Pine Murder) The Hungarian underworld has proved its ability, the science of disturbance, the seizure of threads, and that without them nothing can happen in the political and economic sphere. The money, the economy, the political power, the weapon, the trade, the night-time locals are already in their hands. Police, Border Guard, Customs and Finance … etc. the central distribution hoods of the drug are out of reach! The domestic underworld is testing its practical preparedness and is likely to deliberately let down its individual drug traffickers, assassins, and bombers, as it checks the loyalty of its whistleblower network and its stakeholders. For organized crime, reputation, international recognition, would only be gained by political murder. We have seen examples of this: KENNEDI, MORO murder… etc. These murders upset the mood and well-being of the world. As a result, the security and defense system of the world has changed, and politicians and economic actors have become more credible.

-oil-

Leave a Reply 5495 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: