< Böngészés > Főoldal / Riport / Blog article: Simon Gábor a parlament Fogyasztóvédelmi Bizottságának elnöke

| Mobile | RSS

Simon Gábor a parlament Fogyasztóvédelmi Bizottságának elnöke

2010. november 1. | hozzászólás | Riport

Magyarországon hogyan érvényesül a fogyasztók egészségének, biztonságának, gazdasági érdekeinek védelme, melynek alakulása befolyásolhatja a belső piac működését. Az ország célja a tudatos fogyasztói magatartás megerősítése, az elégedettség növelése, s a vásárlók védelme.

A fogyasztóvédelemben – amely magában foglalja mindazon jogi szabályozást s intézményrendszert, ami a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelmét szolgálja. Az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a fogyasztók életminőségének, egészségének és biztonságának védelme. Vallom, az előttünk álló évtizednek a fogyasztóvédelem évtizedének kell lennie. Amint azt a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó III. középtávú fogyasztóvédelmi politika is célul tűzi, a fogyasztóvédelemnek össztársadalmi üggyé kell válnia! Ebben a folyamatban az erős és hatékonyan dolgozó állami szervek mellett szerephez jutnak a fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezetek s az egyre tudatosabbá váló fogyasztók.

– a RAPEX (a fogyasztók életének s egészségének védelmét szolgálja) amely a veszélyes termékek piacra kerülését akadályozza meg, ezzel előmozdítja a piacfelügyelet s a társszervi hatóságok együttműködését. Mi erről a véleménye?

A nem élelmiszer jellegű veszélyes termékre létrehozott uniós gyorsriasztó rendszerben bejelentett veszélyes fogyasztási termékek száma az előző időszakhoz képest nőtt. A tagállamok intenzívebb piac felügyeleti tevékenységének köszönhetően RAPEX – rendszer kapacitása 2009-ben tovább bővült. Az európai vállalatok is komolyabban veszik a fogyasztási termékek biztonságosságáért viselt felelősségüket, és készségesebben vonják vissza nem biztonságos termékeiket a piacról. Véleményem szerint, minden uniós ország által hozzájárult rendszernek köszönhetően a nemzeti hatóságok eredményesebben érvényesíthetik termékbiztonságra vonatkozó jogszabályokat. A szervezetek jobban odafigyelnek a kötelezettségeikre, javult az együttműködés a harmadik országokkal.

– Magyarország a klaura elvét, hatásosan dolgozta be a helyi jogalkotásba, ami meghozta a várva várt sikert. A tagállamok szigorúbb szabályokat is alkalmazhatnak, a fogyasztóvédelemben! Mondana erről egy pár szót?

A fogyasztóvédelmet érintő jogi szabályozás harmonizációja biztosítja, a fogyasztók az Európai Unió valamennyi tagállamában, hogy hasonló védelemben részesüljenek. Fontosnak tartom azonban, hogy az európai szabályozás során a védelem magasabb szintjét biztosító tagállamok jelentsék a mintát s a tagállamoknak lehetőségük, legyen arra, hogy – a fogyasztók érdekében – a közös szabályoknál szigorúbb előírásokat alkalmazzanak. Ez nem lazítja fel a szigorúbb tagállami szabályozást és elősegítheti a fogyasztók védelmét szolgáló intézményrendszer folyamatos fejlesztését, minél teljesebbé és hatékonyabbá tételét.

– Fontosnak tartja e a fogyasztók világnapját, ami a vásárlók érdekeiről, jogairól, – mint biztonság, információ, választási képviselet, oktatás, kárpótlás, egészséges környezet – s az alapvető szükségletek kielégítéséről szól.

A mai kiszámíthatatlan gazdasági környezetben a fogyasztókat sokkal jobban foglalkoztatja, hogy az általuk megvásárolt termékek mennyire biztonságosak, milyen garanciális kötelezettségek vonatkoznak a gyártó és forgalmazó szervezetekre! Fontos számukra, hogy hol tehetnek panaszt, ha valahol sérülnek a jogai, vagy tisztességtelen piaci magatartással találkoznak.  Több évtizede megrendezett Európai Fogyasztók Napját nagyon fontosnak tartom, hiszen felhívja a figyelmet az uniós fogyasztók jogaira, a mindennapi gondjaik orvoslási lehetőségeire. A Fogyasztóvédelmi nap célja nemcsak az aktuális problémák megvitatása hanem a Bizottság közeljövőben tervezett intézkedéseinek felvázolása. Alapvető értéknek tekintem a kiszámíthatóság, s a biztonság megteremtését fogyasztói szinten, és ehhez kiválóan alkalmas a világnap megrendezése.

– A fogyasztóvédelmi törvények lehetséges bővítéséről – mint a fogyasztók tájékoztatása, bírságok, panaszkezelés, gyermekek védelme (szexuális), békéltető testületek – lehet a szó a közeljövőben?

A kormány előzetes tervei szerint a fogyasztók tájékoztatási kötelezettségét, a kiszámítható jogi környezet fenntartását, a hatékony ellenőrzési rendszer fejlesztését, képzési rendszer bővítését tervezi. A Fogyasztóvédelmi bizottság elnökeként fontosnak tartom, a közös nyilatkozatételt, mellyel lefektettük az alapokat. A fogyasztóvédelmet nem tekintjük pártpolitikai viták terepének, s munkánk során, arra törekszünk, hogy minden jobbító szándékú kezdeményezésnek fórumot biztosítsunk.

– Mi a véleménye a Fecsegő Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazinról?

Örömmel veszek s rendkívül hasznosnak tartok minden olyan kiadványt – legyen szó újságról, brosúráról, vagy könyvről –, amely segíti a fogyasztókat a tájékozódásban s tudatosítja: a fogyasztóvédelem az a terület, mely mindennapi életünk során egyaránt érint mindenkit. Szem előtt kell tartanunk, hogy a sikeres fogyasztóvédelem egyik pillére a fogyasztó, mégpedig a tájékozott, megfontolt fogyasztó, ki körültekintően mérlegel, mielőtt „üzletet köt”, ismeri döntése következményeit és tisztában van jogaival. Az ilyen fogyasztó kevésbé kiszolgáltatott, ritkábban hoz számára kedvezőtlen döntést! E folyamatban nagyon sokat segítenek a Fecsegő Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Magazinhoz hasonló, a fogyasztóvédelem ügye iránt elkötelezett s az olvasók figyelmére számot tartó magazinok és kiadványok. További munkájukhoz nagyon sok sikert kívánok!
-oil-

Leave a Reply 2272 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: