< Böngészés > Főoldal / Riport / Blog article: DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS Fogyasztóvédelmi FELÜGYELŐSÉG: Dr. Horváth Zsuzsanna igazgatóasszony.

| Mobile | RSS

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS Fogyasztóvédelmi FELÜGYELŐSÉG: Dr. Horváth Zsuzsanna igazgatóasszony.

2010. november 1. | hozzászólás | Riport

Az igazgatóasszonyt kérdeztem az elmúlt negyed év tapasztalatairól. Az ellenőrzések hatékonyságáról, a reklám kiemelt jelentőségéről, a fogyasztók világnapjáról,- amit J.F. KENNEDY az USA elnöke terjesztett a szenátus elé 1963. március, 15-én négy pontban! A Svéd fogyasztóvédelem mért tart ott ahol tart! Nálunk is gyökeredztetni kellene a fogyasztóvédelmi oktatást már az óvodában.

Mi a véleménye a fogyasztók világnapjáról, a vásárlók érdekeiről, jogairól, – mint biztonság, információ, választás képviselet, oktatás, kárpótlás, egészséges környezet és nem utolsósorban az alapvető szükségletek kielégítéséről?

A Fogyasztók Világnapjához szorosan kapcsolódó – és az Ön által felsorolt – fogyasztói alapjogok kikényszerítése a mindennapi munkámhoz tartozik, hiszen a z NFH valamint területi szerveinek feladat- és hatásköre e jogok biztosítására terjed ki. Munkánk során prioritásként kezeljük a fogyasztók tájékoztatását, biztonságát, vagyoni érdekeinek védelmét biztosító jogszabályok végrehajtását, illetve az oktatás révén a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását.  Személy szerint örülök annak, hogy e napról világszerte megemlékeznek, s én is megteszek mindent annak érdekében, hogy a Dél-alföldi régióban ezen a napon előadásokat szervezzünk, vagy éppen a Világnappal összefüggő rendezvényen vegyünk részt.

A Fogyasztóvédelmi törvény bővítéséről mi a meglátása? – a fogyasztók tájékoztatása, bírságok, panaszkezelés, gyermekek védelme (szexualitás) békéltető testületek szerepéről – ha mondana pár szót.

A legkedvesebb szabályaim közé tartozik fogyasztóvédelemről szóló törvény, hiszen a megszületésekor, még nagyon sok fejlett európai ország volt, nem rendelkezett ilyen jellegű szabályozással. Természetesen ez a törvény sem tökéletes, s az időmúlása miatt szükségessé vált a kisebb és nagyobb változtatás. A jelenlegi módosítás az egyes uniós irányelvek átültetése, illetve pontosítása, valamint a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika végrehajtása miatt került sor. A módosítások között talán a legfontosabb a fogyasztóvédelmi hatóságok döntéseinek nyilvánosságra hozatalának szabályozása.  Véleményem szerint e szabályozás preventív módon hozzájárul a jogsértések számának csökkentéséhez., a fogyasztóvédelem hatékonyságának növekedéséhez,. Fontosnak tartom, hogy a tervezet érinti a jelenleg nem éppen szerencsés bírságolási formát, és ezzel elősegíti  a fogyasztók biztonságosságát.  Örömmel üdvözlöm, hogy a tervezett tovább szigorítja a gyermek és fiatalkorúak védelmét szolgáló, tiltó rendelkezéseket és a dohány- szeszes itallal történő kiszolgálás tilalmának megszegésével járó szankciókat a szexuális termékekre vonatkozó előírások megszegőire is kiterjeszti. Véleményem szerint az eddigi tapasztalatok ismeretének birtokában  eljött az idő amikor az egyre elismertebb békéltető testület  működésére vonatkozó szabályokat is korszerűsítsék. A módosítás hozzájárul ahhoz, hogy a testület munkája hatékonyabbá váljon, s talán majd több gazdálkodó szervezet veti alá önkéntesen magát a testület döntéseinek.

A svédek miért jobbak, mint mi a fogyasztóvédelem területén?

Tudomásom szerint a svédek a fogyasztók oktatása területén jók.  Én úgy érzem, hogy ezen a területen mi sem panaszkodhatunk. Az NFH központi szerve és a regionális felügyelőségek munkatársai rendszeresen részt vesznek az iskolán belüli, illetve azon kívüli fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásában.  Több közép- és felsőfokú intézménnyel van együttműködési megállapodásunk, melynek a célja a fogyasztóvédelem megismertetése. Fenti tárgykörben nagy sikerrel tartottunk tájékoztatást, fogyasztókat tömörítő klubokban (Közéleti Kávézó; Fogyasztói Klub, Nyugdíjas Klub, Idősek Klubja, Fogyasztóvédelmi Egyesület) ahol az érdeklődők száma mindig nagy.
Számos felkérést teljesítettünk a közoktatási intézményekben való előadások megtartására, zsűritagként vettünk részt továbbá a Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont szervezésében „Európai Unikumok” címmel középiskolás tanulók részére indított fogyasztóvédelmi vetélkedő megyei és regionális döntőjén
Külön kiemelném A Corvina Óvoda és Általános iskolával kötött együttműködési megállapodásunkat, melynek értelmében a pedagógusok fogyasztói jogokkal kapcsolatos ismereteit bővítjük, akik az ott itt szerzett ismereteiket átadják a tanulóknak
Ezen túlmenően a gazdasági élet szereplői részére fogyasztóvédelmi előadásokat, tartunk, ahol ismertetjük  a fogyasztóvédelmi felügyelőség szervezeti formáját, az új fogyasztóvédelmi célkitűzéseket valamint tájékoztatást adtunk a jogszabály módosításokról, illetve az éppen aktuális vizsgálatok eredményeiről s a megtett intézkedésekről

A Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Hatóság megalakulása milyen visszatartó erőt jelent(ett) a régió kereskedelmére, vendéglátására, a feketemunka visszaszorítására, számla-nyugtaadási kötelezettségére, stb.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, illetve területi szerveinek megalakulásával Magyarországon létrejött az egységes fogyasztóvédelmi szervezet, mely megteremtette a hatékony jogalkalmazási és egységes szemléletű bírságolási gyakorlatot. Kérdésére, az idő rövidségére tekintettel még nem tudok pontos választ adni, de röviden beszámolnék a NFH Dél-alföldi Regionális Felügyelőség szervezetének a felállításáról, s ezt követő eredményekről. Októberében az előírt szervezeti felállásban végzete munkáját vagyis a törvényesség az egységes jogértelmezés szemléletű bírságpolitika érdekében létrehoztuk a Hatósági és Jogi Osztályt, ahol eljárnak a hatáskörömbe tartozó valamennyi elsőfokú hatósági ügyben. Jelenleg az osztályon 8 fő jogász és egy adminisztrátor végzi lelkiismeretes és kiemelkedő színvonalú munkáját.
A területi szerv valamint a kirendeltségek helyszíni ellenőrzéseinek szervezésére és koordinálására létrehoztuk az Ellenőrzés-koordinációs Osztályt, ahol nemcsak a helyszíni vizsgálatokat irányítják, hanem a területi szerv, illetve a kirendeltségek ellenőrei által végzett ellenőrzésekről jelentést, illetve statisztikát készítenek.A fogyasztóvédelmi tevékenység összehangolt ellátása érdekében, fogyasztók tájékoztatására, a panaszügyintézéshez kapcsolódó tanácsadásra együttműködési megállapodást kötöttünk a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület, akik az általunk biztosított infrastruktúrával ellátott irodahelyiségben folytatják a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket, segítő tanácsadásukat.  Az egyesület ezen odaadó és kimagasló tevékenységét 12 fővel folytatja a régió központban, valamint a kecskeméti és békéscsabai kirendeltségünkön. A civil szervezet tagjaival napi kialakult munkakapcsolatunk kiváló, minden segítséget megadunk annak érdekében, hogy tanácsaik, ügyintézésük szakszerű s precíz és törvényes legyen. Az új szervezeti forma, az újszerű ellenőrzési módszer – a témavizsgálatok lefolytatása az, teljes ellenőri létszámot tömörítő koncentrált ellenőrzések keretében történik,– bevezetése meghozta a várt eredményt, hiszen a helyszíni ellenőrzéseink 2006 év eredményihez viszonyítva 36 %-s növekedést mutatnak.
A Hatósági és Jogi Osztályunk hatósági intézkedést hozott , amelynek mintegy 70%-át már az egységes jogi ügyintézés keretében került kiadásra. Összesen  bírság került kiszabásra.A 2007 év különböző bírságnemei az alábbi megoszlást mutatják: A 2006. évben eszközölt 4628 db intézkedéshez viszonyítva idén közel 40%-kal több intézkedésre került, míg az összes bírság összege régiós szinten a 2006. évben kiadott 247.363.773,- Ft-hoz képest 6%-kal emelkedett.

Az országban, a Dél-alföldi Fogyasztóvédelmi Hatóság munkáját tették az első helyre a szakemberek. Mi erről a véleménye?

Ennek a megállapításnak nagyon örülök. Munkámban mindig maximalista voltam, s úgy érzem, hogy az is maradok.

Milyen kapcsolat alakult ki a társszervekkel az ellenőrzéseik során, valamint mi a szakmai véleménye a közös kontrollról?

Munkánk egyik a társszervekkel való együttműködés, valamint a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatépítés szerepet Dél-alföldi Államigazgatási Kollégium munkájában.  A testület feladatainak egy részét munkacsoportokban végzi. A 21 területi államigazgatási szervet magába foglaló Gazdaságvédelmi és Ellenőrzés koordinációs Munkacsoport elnökének tisztjét magam, a titkári feladatokat pedig kolléganőm látja el.Feladataink közé tartozik többek között, a közös ellenőrzések koordinálása, végrehajtása, az ellenőrzéseink tapasztalatainak értékelése. Munkánkban prioritást élvez a feketegazdaság elleni felszámolás érdekében tett intézkedések foganatosítása. Nyolc Társhatósági Együttműködési Megállapodásban megfogalmazott feladatokat. A nyolc területi államigazgatási szerv vezetője a közelmúltban írta alá a megállapodásban foglaltak végrehajtását célzó regionális szintű megállapodást, Intézkedési Tervet a helyi szintű  Megállapodásban rögzítésre került a közös fellépés feltételrendszere a kiemelt „összhatásági” ellenőrzések végrehajtásához, valamint a kölcsönös tájékoztatást szolgáló jelzések átadásának módja az információáramlás elősegítésére.Együttműködési Megállapodásunk az év egészére lebontva konkrét Intézkedési Tervet tartalmaz, melyben meghatározásra kerültek azon ellenőrzési területek, melyben valamennyi hatóság érdekelt.

Ellenőrzések összehangolása

A hatáskörök egymáshoz illesztésével megvalósuló, térben és időben koncentrált hatósági ellenőrzések megteremtésével nagyobb kört érintően folytatódhatnak le komplex vizsgálatok. Az Intézkedési Tervben megjelölt közös ellenőrzések helyszínéről, időpontjáról az együttműködő hatóságok kör e-mailben tájékoztatják egymást a kijelölt kontaktszemélyek által. Ez a közzététel tartalmazza azt a határnapot, mely időpontig jelezve a társhatóságok önkéntes alapon csatlakozhatnak adott ellenőrzés-sorozathoz. A megjelölt kontaktszemélyek egyeztetik a közös ellenőrzés részleteit, találkozási pontot, ellenőrzés menetét.

Jelzőrendszer működtetése.

A felek eljárásaik során gyakran jutnak olyan információhoz, amely nem hasznosul, mivel túllép az egyes szervezetek hatáskörén. A keletkezett információk szervezett formában történő átadása eredményesebbé és hatékonyabbá teheti az ellenőrzéseket. A kontaktszemélyek gondoskodnak arról, hogy a hatóságok által folytatott ellenőrzések során észlelt, azonban más – együttműködő fél – feladat-, és hatáskörébe tartozó információról a kompetenciával rendelkező szerv által megjelölt személy rövid úton írásban tájékoztatva legyen. Ezen jelzés alapján indult eljárások eredményéről – a titokvédelmi szabályok betartásával – a jelzéssel élő hatóság tájékoztatható. 2008. évben ez ideig a társhatóságokkal összesen 297 közös ellenőrzésünk volt, s ha az Intézkedési Tervben foglaltakat nézzük, ez a szám év végéig lényesen növekedni fog. Tehát a kérdésére válaszolva a társhatóságokkal a kapcsolatunk  nagyon jó, és az  együttműködésünk hatékony és eredményes
A számla-nyugtaadási morál úgy látszik, hogy az Ön által vezetett régióban a legjobb. Ezen a területen a kínai kereskedők rontják a vezetett régió statisztikáját. A garanciajegy, védjegy, eredet vizsga, árfeltüntetés, beszerzési bizonylat, adózás, vámkezelés, munkaügyi követelmények, különösen a márkavédelem, ruha, cipő, termékek címkézése, műszaki cikkek, s azok műszaki leírásának hiánya, vendéglátás területén – étlap, itallap, hamis mérés, számolás, lejárt élelmiszerek, s még sorolhatnám.
Természetesen kínai kereskedők által üzemeltetett egységekre külön ellenőrzési módszerünk , tematikánk nincs, de rendszeresen vizsgáljuk az általuk üzemeltetett kereskedelmi egységeket, illetve az üzletkörükbe tartozó termékek értékesítésére vonatkozó szabályok betartását. Például ez évben  vizsgáltuk a kínai áruházak által is értékesített gyermek lábbelik, csecsemő- és gyermekruházati termékek forgalmazására vonatkozó szabályok betartását.  Az üzletek működésével kapcsolatos általános ellenőrzési szempontok közül a legmagasabb, 52%-os kifogásolási arányt a bizonylati fegyelem megsértése terén állapítottunk meg. Az áruk eredetét igazoló számlák, szállítólevelek számos üzletben részben vagy a teljes árukészletre vonatkozóan nem voltak a helyszínen, illetve több esetben azok tartalma nem volt beazonosítható a forgalmazott termékek megnevezése tekintetében. Az egységek harmadában állapítottunk meg hiányosságot a fogyasztói ártájékoztatás terén. Elsősorban az akciós termékek fogyasztói árának feltüntetése nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzött gyermek lábbelik 65%-ánál, a gyermek ruházati termékek 48%-ánál kifogásoltuk a magyar nyelvű címkék, vásárlási tájékoztatók teljes vagy részleges hiányát. Legjellemzőbb hiányosságot a megnevezés/rendeltetés, illetve az alapanyag-összetétel feltüntetése terén tapasztaltuk. Ezeket a  hiányosságokat  nem csak a kínai kereskedők által üzemeltetett kereskedelmi egységekben tapasztaltuk.
Több panasz is érkezett a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Irodához, hogy a legtöbb fogyasztóvédelmi jogsértéseket falun követik el a „kereskedők”, „szolgáltatók”. Folyamatos ellenőrzést kértek a „kereskedők” a „szolgáltatásban” tevékenykedők, a feketemunka visszaszorítása érdekében.

A számlaadási kötelezettség (vállalkozók, piacon) az elvállalt munka utáni garancia a falun nem nagyon közismert. Mi erről a véleménye, s hogyan lehetne a tudatos fogyasztók alapvető jogait megvédeni törvényesen?

Valóban a kistelepüléseken élő fogyasztók sokkal kiszolgáltatottabbak, mint a városban élők. Ezért mindent el kell követni annak érdekében, hogy ezek az emberek is megismerjék jogaikat, s tudatos fogyasztóvá váljanak. A közelmúltban felvettem a kapcsolatot a  Magyar Teleház Szövetség Egyesület Dél-alföldi Regionális Tagozatával,  annak érdekében, hogy a  kis településeken, lakott területeken már működő teleházak  segítségével , az információs társadalom adta lehetőség  kihasználásával  tanácsadásunkkal, tájékoztató anyagainkkal, eljussunk  a z ott  élő fogyasztókhoz is.

A reklám, a hirdetések szövege kétértelmű. A fogyasztó nem igen tud eligazodni a hangzatos, figyelemfelkeltő, befolyásoló kommunikáció között. Pl. a gyógynövények, az egészségre ható termékeknél. Itt tapasztalhatók a legnagyobb visszaélések, mivel az emberek hiszékenyek. Ezeknél a termékeknél a gyógyhatások bizonytalanok, mivel sok esetben nincs engedélyezve a forgalomba helyezése. Az OGYI – engedélyez, az OÉTI regisztrál, ám nem tanúsít. Az egészségmarketing, na ezt használják ki a nagyhalak. Mi a véleménye erről?

Az NFH valamint területi szervei mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ilyen tartalmú reklámok megszűnjenek, vagy legalábbis csökkenjenek. Egész évben folyamatosan figyelemmel kísérjük a régiónkban folytatott reklámtevékenységet. Ebben az évben prioritásként kezeljük gyógyszerek, gyógyszereknek nem minősülő gyógyászati segédeszközök, élelmiszerek, valamint étrend-kiegészítők reklámjának az ellenőrzését.  Munkánk során sajnos sok megtévesztő és félrevezető reklámmal találkozunk, Ezek a reklámok a népszerűsíteni kívánt termékeket minden tudományos alap és bizonyíték nélkül gyógyhatásokkal ruházzák fel. Az ilyen fajta reklámtevékenységet mélységesen elítélem, hiszen azokat az embereket használják ki, akik éppen segítségre szorulnak.
-Oil

Leave a Reply 2280 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: