< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Mezőgazdasági összeírás idén nyáron

| Mobile | RSS

Mezőgazdasági összeírás idén nyáron

2010. november 16. | hozzászólás | Életképek/bulvár

A törvény szerint a Magyar Köztársaság közigazgatási területén 2010. június 1. eszmei időponttal általános mezőgazdasági összeírást kell végrehajtani. Az adatszolgáltatásra kötelezett az összeírás tekintetében a gazdálkodó vagy az általa meghatalmazott személy lesz.

Az összeírás az Európai Parlament és a Tanács rendelete szerint kötelező lesz hazánkban is, mint az összes többi tagállamban. A törvény indokolása szerint a mezőgazdasági összeírás 2010. évben történő végrehajtásának szükségességét az is indokolja, hogy az agrárgazdaság megalapozott irányításához a 2000. évi teljes körű felmérést követő változások ismét szükségessé teszik a magyar mezőgazdaság helyzetének átfogó felmérését. Csak így biztosítható a statisztikai gazdaságregiszter aktualizálása, a magyar mezőgazdasági statisztika továbbfejlesztése, illetve az Európai Unió követelményeinek és a jelentkező új adatigényeknek történő megfelelés. Nem elhanyagolható az sem, hogy az összeírással Magyarország csatlakozna az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete világcenzusához is.

Az összeírási kötelezettség azon gazdaságra és a gazdasághoz tartozókra terjed ki, amely gazdaság csak mezőgazdasági szolgáltatást végez, vagy melynek az összeírás eszmei időpontjában

* összes termőterülete 1500 m2 vagy több,
* összes gyümölcsös- és szőlőterülete 500 m2 vagy több,
* üvegház vagy más védőtakarás alatti termesztő területe 100 m2 vagy több,
* mezőgazdasági haszonállat állománya legalább egy nagyobb haszonállat (szarvasmarha, sertés, ló, juh, kecske, bivaly, strucc), 50 tyúk, illetve más baromfi (liba, kacsa, pulyka, gyöngyös), 25 házinyúl, 25 prémes állat vagy 25 húsgalamb, vagy 5 méhcsalád.

A gazdák arra számíthatnak, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a következő témákban fog adatokat gyűjteni:

* a gazdaság azonosító adatai : név (cégnév), lakcím (székhely), a gazdaság helye;
* a termelés célja;
* a gazdaságban munkát végzők foglalkoztatási jellemzői (nem, munkaidő, alkalmazotti státusz);
* a gazdasághoz tartozók neme, életkora, mezőgazdasági jellegű iskolai végzettsége, gazdasági
* aktivitása, jövedelemszerző tevékenysége;
* a gazdaság földterületének nagysága, a földhasználat jogcímei, a földhasználat művelési ágak szerinti jellemzői;
* a gazdaság növénytermesztésének jellemzői;
* a gazdaság állatállománya kor és ivar szerint;
* a megújulóenergia-termelés berendezései;
* a gazdaság egyéb, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységei;
* az alkalmazott mezőgazdasági termelési módszerek.

forrás köziránytű

Leave a Reply 395 megnézve, 1 alkalommal mai nap |